Zapri

Novice


Arhiv: Računovodska in davčna obravnava prevrednotenja terjatev do kupcev

IZ VSEBINE:
1.PREVREDNOTEVANJE TERJATEV V SKLADU S SRS 5
·Razlika med popravkom vrednosti in odpisom terjatev- oziroma v katerem primeru »govorimo« o popravku in v katerem o odpisu terjatev !
·Sporna, dvomljiva terjatev,
·Računovodsko evidentiranje popravka oziroma odpisa terjatev- primeri knjiženja!
 
2.PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEVDO KUPCEV Z VIDIKA ZDDPO-2 )
·Omejitve oziroma pogoji za priznavanje prevrednotenja terjatev kot davčno priznanega odhodka ,
·Nejasnosti oziroma težave pri izvajanju prvega odstavka 21. Člena ZDDPO-2 v praksi,
·Pod katerimi pogoji je odpis terjatev davčno priznan odhodek ?
·Odpis terjatev in zastaralni rok- kako je v tem primeru z davčnim priznavanjem odpisa,
·Evidence in posebnosti pri izpolnjevanju obrazca ODDPO v povezavi z obravnavano temetiko,
·Pojasnila DURS-a,
 
3.PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV DO KUPCEV Z VIDIKA ZDDV-1
·Določbe 39. Člena ZDDV-1(odpis oz. pop. terjatev)- pogoji za davčno priznavanje popravka (zmanjšanje) zneska obračunanega DDV,
·Spremembe 39. Člena ZDDV-1 (veljavne od 20.10.2011), ki davčnim zavezancem omogoča popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku in odprava oz. ukinitev pisnega obvestila kupca o zmanjšanju odbitka DDV pri preklicu naročila, vračilu ali znižanju cene po opravljeni dobavi...

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.