Zapri

Novice


Arhiv: Začetni dvodnevni tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 – Postojna, 01. in 02. februar 2012

Ugodnost za člane GZS


   
Popust za člane GZS

 

Območna gospodarska zbornica Postojna organizira:

Začetni tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 (2 dni),
ki bo potekal:
v sredo 01. in četrtek 02. februarja 2012 s pričetkom ob 9 uri
v sejni dvorani GZS OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6, Postojna


EM 4 - Začetni tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 (2 dni)
Poglavitni namen tovrstnega seminarja je seznaniti udeležence z zahtevami standarda ISO 14001 in jih usposobiti za izvajanje notranjih presoj sistema ravnanja z okoljem.

OKVIRNA VSEBINA

· Sistem ravnanja z okoljem

· Zahteve standarda ISO 14001:2004

· Zakaj okoljske presoje

· Izvedba notranjih presoj (planiranje, priprava, izvedba in poročanje)

· Preverjanje, korektivni ukrepi in odprava neskladnosti

· Delovanje sistema ravnanja z okoljem in njegovo vzdrževanje

· Praktične vaje

· Pisni preizkus znanja

CILJNA SKUPINA:
Bodoči notranji presojevalci sistema ravnanja z okoljem ISO 14001

Trajanje seminarja:
Seminar taja dva dni, od 9:00 do 16:00

PREDAVATELJ:
g. Viljem Strašek
diplomirani varnostni inženir, je avtor priročnika Vodenje podjetja z vidika varovanja okolja in soavtor aktualne knjige Integracija sistemov vodenja organizacije ter številnih strokovnih člankov. Dobitnik prve Nagrade Avgusta Kuharja podeljene za leto 1997 za izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih opredeljuje ustvarjalnost in inovativnost (prvi v Sloveniji izdelal sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001 in sistem integriral s sodobnim sistemom upravljanja s poklicnim zdravjem in varnostjo na osnovi evropskih direktiv ). Ima status vodilnega presojevalca za ISO 14001 in OHSAS 18001 in status presojevalca za ISO 9001. Kot predavatelj vodi številne seminarje za notranje in vodilne presojevalce.

Priročnik za udeležence in potrdilo o udeležbi:
Udeleženci seminarja bodo prejeli ustrezno seminarsko gradivo. Vsi slušatelji, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus znanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 14001:2004 na podlagi katerega je možen vpis v register presojevalcev 

KOTIZACIJA:
- Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 335,00 EUR (z vključenim DDV) na udeleženca. Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (članice GZS) priznavamo pri plačilu kotizacije 10% popust.
- za ostale pa 390,00 EUR (z vključenim DDV),

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka vašega podjetja. Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo ter prigrizek med odmorom.  

Priročnik za udeležence in potrdilo o udeležbi:
Udeleženci seminarja bodo prejeli ustrezno seminarsko gradivo. Vsi slušatelji, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus znanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2008 na podlagi katerega je možen vpis v register notranjih presojevalcev.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice najkasneje do ponedeljka, 30. januarja 2012 do 12 ure ali na e- naslov tina.janus@gzs.si. Eventualne odjave sprejemamo do ponedeljka, 30. januarja 2012 do 12 ure  na naš e-naslov, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Izobraževanje bo izvedeno ob minimalnem številu t.j. 10 prijavljenih udeležencev v nasprotnem primeru si pridružujemo pravico do odpovedi izvedbe izobraževanja. Prijavljeni bodo o izvedbi obveščeni po elektronski pošti najkasneje v ponedeljek, 30. januarja 2012. V primeru odpovedi vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Dodatne informacije:
GZS: Območna zbornica Postojna
Tel.: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.