Zapri

Novice


Arhiv: Najpogostejše kršitve pri odpovedi delovnih razmerij z vidika Inšpektorata RS za delo, 28.10.2010

Za vas organiziramo 
s e m i n a r

NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE PRI ODPOVEDI DELOVNIH RAZMERIJ Z VIDIKA INŠPEKTORATA RS ZA DELO
ki ga bo vodil mag. Borut Brezovar

v četrtek, 28. oktobra 2010 ob 10.00 uri
v sejni dvorani GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

NA SEMINAR VABIMO:

-direktorje ter druge vodilne in vodstvene delavce
-vodje kadrovskih služb in druge kadrovske delavce
-pravnike
-tajnice in poslovne sekretarje/ke
-druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano tematiko.

VSEBINA SEMINARJA:

1. UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV NA PODROČJU NADZORA DELOVNIH RAZMERIJ:
   ·Pogodba o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi
   ·Kakšna naj bo vsebina in oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi
   ·Postopek pred odpovedjo, podano s strani delodajalca
   ·Vročitev odpovedi delavcu
   ·Ukrepi Inšpektorata za delo v primeru kršitev, predpisani prekrški in globe, zadržanje
    učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
   ·Delo na domu
   ·Plačilo za delo
   ·Delovni čas
   ·Odmori in počitki
   ·Letni dopust
   ·Disciplinska odgovornost
   ·Varstvo nekaterih kategorij delavcev
   ·Delo vajencev, dijakov, študentov
   ·Zaposlovanje in delo tujcev
   ·Sodelovanje delavcev pri upravljanju
   ·Evidence na področju dela
   ·Prijava delavcev v socialna zavarovanja, prijava sprememb med zavarovanjem
   ·Zaposlovanje na črno.

2. VPRAŠANJA IN ODGOVORI

IZVEDBA SEMINARJA:
Seminar bo vodil mag. Borut BREZOVAR, univ. dipl. pravnik, glavni inšpektor RS za delo in dolgoletni predavatelj na seminarjih in posvetih na temo delovnih razmerij.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS Območne zbornice Postojna znaša kotizacija 79 EUR + DDV na udeleženca (50 %popusta za vsakega naslednjega predstavnika iz istega podjetja članice GZS), za ostale pa 129 EUR + DDV in vključuje udeležbo, gradivo in pogostitev. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka 02924-0017841495, sklic 3100 + matična številka podjetja.

Prijavite se lahko preko on-line prijavnice  (spodaj) najkasneje do ponedeljka, 25. 10.2010 do 12.00 ure ali na e- naslov oz.postojna@gzs.si. Na isti naslov sprejemamo tudi eventuelne odjave in sicer  do 26.10.2010 do 12.00 ure. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel: 05 / 7200 110

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.