Zapri

Novice


Arhiv: Seminar: Na kaj moramo biti pozorni že med letom, da bo naša davčna bilanca izdelana v skladu z davčno zakonodajo, 30.09.2010

Vabimo vas na seminar:

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI ŽE MED LETOM, DA BO NAŠA DAVČNA BILANCA
IZDELANA V SKLADU Z DAVČNO ZAKONODAJO
v četrtek, 30. septembra 2010 od 9.00 do 13.00 ure
v sejni dvorani GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva 6, Postojna

Znano je, da podjetja med letom premalo pozornosti posvečajo določbam ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in z njim povezanim pravilnikom in uredbam, zato se v praksi velikokrat pojavijo napake in nepravilnosti za katere je konec leta prepozno, da bi jih odpravili oziroma imajo dolgoročne posledice. Vse to pa nas lahko drago stane v primeru inšpekcijskega pregleda.

Zato je sedaj še pravi čas, da se seznanite z najpogostejšimi napakami, ki jih delajo davčni zavezanci pri evidentiranju svojih poslovnih dogodkov in kasneje pri sestavljanju davčne bilance.

Vsebina seminarja:

 1. Pomen SRS 21,
 2. letni popis- inventura,
 3. napake povezane z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi:
 • aktiviranje osnovnega sredstva,
 • določitev amortizacijske stopnje in načina amortiziranja (predpisane najvišje amortizacijske stopnje za potrebe davčnega obračuna po SRS, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida),
 • nepravilno razmejevanje med investicijskim vlaganjem in stroški investicijskega vzdrževanjem ,
 1. davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi – NOVOSTI 2010,
 2. nepravilno evidentirani kratkoročno odloženi stroški,
 3. pomen odpisa terjatev za »davčno priznavanje« prevrednotenja le teh,
 4. izvzem prihodkov zaradi nepriznavanja odhodkov-evidence,
 5. davčno priznani stroški dela- na kaj moramo biti pozorni (pogodbe o zaposlitvi),
 6. napake povezane z uporabo Uredbe o povračilih stroškov v zvezi z delom- delo preko študentske napotnice,
 7. najpogostejše napake na področju bonitet,
 8. popravljanje napak iz preteklih let,
 9. samoprijava.

Seminar bo vodila:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih( knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi tri priročnike.

KOTIZACIJA:
Za člane GZS znaša kotizacija 95,00 EUR + 20 % DDV, nečlani GZS 130,00 EUR + 20 % DDV.
Kotizacija vključuje predavanje, seminarsko gradivo ter prigrizke in osvežilni napitek med odmori.
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d. 02924-0017841495 sklic 3100 + matična številka vašega podjetja.

PRIJAVE:
Prijavite se lahko preko online prijavnice (spodaj) najkasneje do petka, 24. septembra 2010 do 12.00 ure ali na e-naslov marija.horvat@gzs.si.

Morebitne odjave sprejemamo do 3 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Dodatne informacije:
GZS, Območna zbornica Postojna
Tel: 05/7200 110
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.