Zapri

Novice


Arhiv: Poziv ministru k ponovni uvedbi popisov del s predizmerami kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije v javnih naročilih gradenj

Strokovne službe GZS ZGIGM in GZS ZSI sta že drugič letos Ministrstvo za infrastrukturo ponovno pisno pozvali k ponovni uvedbi popisov del s predizmerami kot obvezni prilogi razpisne dokumentacije v javnih naročilih gradenj. Poziv ministru objavljamo v priponki.

IZ VSEBINE DOPISA

»Za preprečitev naraščanja tveganj, ki spremljajo projekte izgradnje javnih naročnikov v Sloveniji  si  v vašem mandatu obetamo več posluha za ureditev razmer v gradbeni panogi zato vam ob nastopu mandata posredujemo poziv gospodarstva s predlogom za rešitev sektorske problematike, ki je povezana s pomanjkanjem transparentnosti in preglednosti javnega naročanja storitev gradenj zaradi neustrezne in pomanjkljive projektne dokumentacije. Predvsem na podlagi dobre prakse in izkušenj iz tujine, kjer je to področje bistveno bolje sistemsko urejeno, predlagamo določene spremembe in dodatne podlage za učinkovitejše in gospodarnejše ravnanje države in javnih naročnikov.

Že v letu 2012 je GZS ZGIGM na pristojno ministrstvo pisno podala predlog k dopolnitvi Pravilnika o projektni dokumentaciji. Dopis GZS ZGIGM iz leta 2012 (Priloga 1) izpostavlja in opozarja na nujnost ponovne določitve obveznega elaborata popisa del (v katerega bi kasneje pisali tudi standardizirane opise del) kot obvezno projektno dokumentacijo za projekte izgradnje vezane na sistem javnih naročil. Torej bi moral podzakonski akt, Pravilnik o projektni dokumentaciji, znova prevzeti del izpuščene vsebine predhodnika omenjenega pravilnika, i.d. vsebino podzakonskega akta, ki je bila v veljavi pred letom 2008... " se nadaljuje 

Priloga 1-sken dokumenta, 2012
Priloga 2-sken dokumenta, 2014


Pripeti dokumenti

Fotogalerija