Združenje za Inženiring

Novice


Dan inženiringa podelitev nagrad za najboljše izvedbene projekte

Združenje za inženiring - ZING je podelilo dve nagradi za najboljše izvedbene projekte s področja inženiringa: 1. Za najboljši izvedeni projekt za področje infrastrukture podeli nagrado podjetju: ESOTECH Velenje za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodov Šaleški dolini-Naprave za pripravo pitne vode«. 2. Za najboljši izvedbeni projekt s področja energetike podeli nagrado podjetju: RUDIS Trbovlje za projekt: »Izgradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6 v TE Šoštanj«.