Združenje za Inženiring

O združenju

Združenje za inženiring-ZING deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije že več kot 30 let. Združuje gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z izvedbenim inženiringom  skladno z standardno klasifikacijo dejavnosti NACE.

V združenju je 95 članov-gospodarskih družb med njimi so vse vodilne družbe izvajalskega inženiringa , srednja , mala in mikro podjetja, ki delujejo na področju energetske infrastrukture, prometne infrastrukture, stanovanjske gradnje, industrije in varstva okolja, praktično na vseh področjih investicijske gradnje.

 

Organizacija združenja

Upravni odbor ZING šteje 11 članov

Združenje nima reprezentativnega sindikata delojemalcev

Združenje glede na problematiko dejavnosti oblikuje strokovne skupine

Trenutno ima ZING oblikovane strokovne skupine:

  • Organiziranost ZING v okviru GZS
  • Zakonodaja in tehnična regulative
  • Energetski koncept Slovenije in prehod v ogljično nevtralno družbo
  • NEPN - Nacionalni in energetsko podnebni načrt- posodobitev obstoječega
  • Izobraževanje ; AGI -Akademija gradbenih investicij in izobraževanje FIDIC ( skupaj s ZSI)
  • Delovna skupina za prevod FIDIC Rdeče in Rumene knjige (skupaj z ZSI)
  • Mednarodno sodelovanje z FIDIC in EFCA
  • Digitalna preobrazba GZS (e-katalog)