Organizacija združenja


 • Upravni odbor šteje 11 članov
   
 • Združenje nima reprezentativnega sindikata delojemalcev
   
 • V okviru Združenja delujejo strokovne skupine
  • Zakonodaja in tehnični predpisi
  • Sistem inteligentne zgradbe
  • Embalaža, logistika in odpadki
  • Hrup in vibracije
  • Integralna infrastruktura
  • Mednarodne organizacije
  • Posveti in seminarji
  • Izobraževanje in strokovna literatura

Avtor: Združenje za inženiring