Zapri

Novice


Arhiv: Gradivo in reportaža z zaključne konference čezmejnega projekta PROFILI: Projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov, sejem Dom 2014

Zaključna konferenca projekta PROFILI pod naslovom "Projekti izgradnje javne infrastrukture in zasebno podjetništvo v službi državljanov" je potekala 12. marca 2014 v Ljubljani, Sloveniji. Na konferenci so bile predstavljene različne tematike: zakonodaja, tveganja in primeri dobrih praks na področju javno-zasebnega partnerstva in projektov izgradnje. Številni ugledni in priznani predavatelji so prihajali iz Slovenije in Italije ter po koncu dogodka na zakuski in mreženju bili na razpolago za diskusijo in nevezovanje poslovnih in strokovnih čezmejnih stikov.
Konferenca je potekala na Gospodarskem razstavišču v okviru obsejemskega programa
sejma Dom 2014 v Ljubljani.


video reportaža z zaključka projekta Profili


10:00 Otvoritev konference: Uvodni nagovor in predstavitev projekta Profili (ga. Morena Quaresimin, Dežela Veneto)

10:10 Zakon o graditvi (ga. Aleksandra Velkovrh, zaposlena na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor

10:25 Zakon o gradbenih proizvodih in CPR (g. Jože Kočar, MGRT

10:40 Zakon o javno–zasebnem partnerstvu: Pravni temelji in načini financiranja projektov po modelu JZP v Sloveniji (g. Aleš Avbreht, odvetnik in partner pri AZ&Partnerji)

10:55 Javno–zasebno partnerstvo v Italiji: Pravni temelji in prakse (dr. Luciano Cortese, regijski pravni strokovnjak za javna dela, Deželo Veneto)

11:10 Računovodska obravnava poslov JZP glede na razporeditev tveganj (g. Samo Jereb, namestnik predsednika Računskega sodišča RS

11:25 Ekonomska tveganja: Pričakovanja javnega in zasebnega partnerja (g. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o, Ljubljana

11:40 Tehnična tveganja: Nepravilnosti in napake pri graditvi in prenovah stavb – slovenske izkušnje in priporočila (ga. Lutman Marjana, ZAG

12:05 Predstavitev pojma energetskega pogodbeništva, kot oblike JZP in primer dobre prakse (g. Branko Kašnik, IJZP

12:20 Primer dobre prakse v Sloveniji (g. Ivan Hribar, Zarja Kovis d.o.o.

12:35 Zaključki projektnih fokusnih skupin (ga. Silvija Rita Sedita in ga. Annalisa Caloffi, Univerza v Padovi

12:50 Pregled trga gradbeništva v Sloveniji in Italiji (g. Jože Renar, GZS ZGIGM, ga. Raffaella Boscolo, ANCE Venezia

13:15 Predstavitev diseminacijskih projektnih vsebin zbranih v projektnem priročniku dobrih praks (ga. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM)      

13:25 Čezmejna spletna platforma (g. Gianfranco Perali, Informest)

13:40 Problematike pri čezmejnem poslovanju gradbenih podjetij (g. Andrej Šik, SDGZ)

14:00 Možnosti javno zasebnega partnerstva na področju umetnostnozgodovinske dediščine (g. Sergio Calo, Venetian Cluster of Cultural and Environmental Heritage)

Dogodek je moderiral: Branko Kašnik


Na fotografiji: Branko Kašnik, Jože Kočar, Aleksandra Velkovrh, Morena Quaresimin


Na fotografiji: Morena Quaresimin


Na fotografiji: Branko Kašnik, Aleš Avbreht, dr. Luciano Cortese


Na fotografiji: Branko Kašnik, Anton Kožar, Marjana Lutman, Samo Jereb - govornik


Na fotografiji: Samo Jereb, Marjana Lutman, Anton Kožar-govornik


Na fotografiji: Marjana Lutman


Na fotografiji: Ivan Hribar


Na fotografiji: Annalisa Caloffi, Silvia Rita Sedita


Na fotografiji: Annalisa Caloffi


Na fotografiji: mag. Jože RenarNa fotografiji: Raffaella Boscolo


Na fotografiji: Valentina Kuzma


Na fotografiji: Gianfranco Perali


Na fotografiji: Branko Kašnik, Andrej Šik


Na fotografiji: Branko Kašnik, Sergio CaloAvtorja forografij: Maja Lampe, Matjaž Zupanc

Projekt Profili je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija  2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija