Zapri

Novice


Arhiv: Razpis za podelitev nagrade za najboljše izvedbene projekte

Združenje za inženiring (ZING), Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, skladno s Pravilnikom o podeljevanju nagrade Združenja za inženiring za najboljše izvedene projekte, razpisuje nagrado za zgrajen objekt s področja infrastrukture, energetike, industrije, visokih gradenj različnih namembnosti in varstva okolja, ki je bil predan namenu uporabe v zadnjih štirih letih.

Podeljujejo se do tri nagrade.

Namen razpisa je:

-izbrati in nagraditi izvedbene projekte s področja inženiringa

-spodbuditi kakovost, inovativnost, izvirnost inženirskih storitev, učinkovito vodenje projekta

-promovirati dejavnost celovitega inženiringa

Pogoji sodelovanja:

-kandidirajo lahko člani Združenja za inženiring pri GZS

-objekt oz. projekt s področja infrastrukture, energetike, industrije, visokih gradenj različnih namembnosti in varstva okolja za katerega se nagrada podeljuje mora biti izveden v obdobju zadnjih štirih let in v obratovanju

Merila za nagrado:

-izvirnost inženirskih rešitev

-inovativen pristop

-okoljska sprejemljivost

-vodenje projekta in doseganje načrtovanih ciljev (kakovost, rok izgradnje, stroški investicije)

Zgrajeni objektiin storitve inženiringov, ki so izvajali projekt morajo izpolnjevati enega od navedenih kriterijev.

  • Objekt je bil zgrajen na principu Projektiranje- Izgradnja ( Design &Build)
  • Objekt je bil zgrajen na principu ključ v roke ali EPC- Engineering, Procurement, Construction
  • Objekt je bil zgrajen na principu Vodenje izgradnje (Construction Management Contract) kjer je inženiring za naročnika izvedel kompleksno storitev vodenja izgradnje

Način prijave:

Vloga mora vsebovati:

-naziv družbe – kandidata za prejem nagrade

-naziv projekta (objekta), ki ga je družba realizirala

-obrazložitev predloga nagrade, ki vsebuje kratek opis projekta (minimalno 1 tipkano stran A4 – 1800 znakov brez presledkov)

Opis vloge inženiringa z vidika nosilca tehnologije in vodenja gradnje, doseganja predvidenih rokov in predvidenih cen ob visoki kakovosti.

Opis projekta in tehnoloških rešitev z različnih vidikov, ki projekt postavljajo nad povprečje (konstrukcijske rešitve, uporaba materialov, učinkovita raba energije, sodobni sistemi vodenja procesov, delež obnovljivih virov za lastno rabo, okoljska sprejemljivostin minimalnivplivi na okolje).

Predlog o podelitvi Nagrade ZING za najboljše izvedene projekte sprejme Odbor za nagrade ZING, končno odločitev pa na podlagi predloga Odbora za nagrade sprejme UO ZING.

Vlogo posredujte v zaprti ovojnici na naslov: GZS, Združenje za inženiring, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z oznako: »ne odpiraj« Vloga za razpis nagrade za najboljše izvedene projekte«.

Vloga mora biti posredovana do 20. oktobra 2013.

Podelitev nagrad:

Nagrade bodo podeljene na svečani podelitvi novembra 2013 ob zaključku posveta »Dan inženiringa«

Informacije:

GZS – Združenje za inženiring, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana,
Tel.: 01/5898 254,
e-naslov: silva.rantasa@gzs.si

Predsednik UO ZING
Dr. Zoran Marinšek

Fotogalerija