Zapri

Novice


Arhiv: 3. strateško srečanje udeležencev energetskega trga – Inovacija energetike: Okrogla miza o NEP – nacionalni energetski program

V okviru posveta je potekala okrogla miza o NEP z uglednimi gosti:

  • mag. Matjaž Janežič, HSE
  • mag. Milan Jevšenak, ELES
  • mag. Janez Kopač, Ministrstvo za gospodarstvo
  • Martin Novšak, MBA, GEN energija
  • Irena Praček, Javna agencija RS za energijo
  • Janez Renko, Zbornica elektronske in elektroindustrije
  • prof. dr. Jurij Tasič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Okrogla miza je kot osrednjo temo izpostavila NEP z vidika svežega potenciala poslovnih priložnosti, ki bi jih moral upoštevati NEP in projekte, ki se bodo gradili v obdobju 2010 – 2030.

Na razpravi sta sodelovala tudi predstavnika Združenja za inženiring, predsednik dr. Zoran Marinšek in direktor mag. Vekoslav Korošec. Oba razpravljavcasta poudarila NEP kot velik izziv za dvig tehnološkega nivoja stroke, med drugim tudi inženiringov . NEP je izziv za gospodarstvo saj poleg zanesljive oskrbe načrtovani objekti odpirajo številna delovna mesta in prispevajo h gospodarski rasti.

Razpravljavca sta opozorila na pomanjkljivost pri investiciji v TEŠ 6, kjer je delež domačega znanja in dobavle 21%, kar je slabo v primerjavi s TEŠ 5 , ki se je zgradil leta 1977, kjer so domača industrija, gradbeništvo in inženiring dosegli 44% delež v investiciji.

Oba razpravljavca dr. Zoran Marinšek in mag. Vekoslav Korošec sta predlagala, da se pri načrtovanju novih projektov v energetiki že v sami zasnovi, razpisni dokumentaciji in pogojih za izvajalca, upošteva optimalni delež domačega znanja, dobav in storitev.


Foto utrinek: dr. Zoran Marinšek, predsednik ZING

Fotogalerija