Zapri

Novice


Arhiv: Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja

 GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem, Lesarskim grozdom, Zvezo lesarjev Slovenije ter DIT Lesarstva Ljubljana so 11. novembra 2011 organizirali

RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA

Osnovni namen dogodka je bil predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih projektov, kateri potekajo v gozdno-lesni verigi, kar dokazuje, da je les visokotehnološki material prihodnosti. To dokazuje tudi tudi število prisotnih na dogodku iz vrst razvojno-raziskovalne sfere, podjetij, ministrstev, medijev in študentov. Mnenje prisotnih je bilo, da velja s prakso tovrstnih dogodkov nadaljevati saj se nemalokrat dogaja, da je zaradi izrednega števila projektov pregled skorajda nemogoč. Zato bomo v kratkem v zborniku objavljili zbrnaih 50 projekto, dejansko pa ocenjujemo, da trenutno poteka vsaj 70-80 projektov.

Med ključnimi zaključki okrogle mize pa lahko povzamemo, da je kljub ševilu tekočih projektov, potebno še vliko postoriti tako v podjetjih (krepitev razvojnih kapacitet), RR institucijah (več aplikativnih projektov po meri gospodarstva) kot tudi državnih ustanovah (način sofinanciranja RR dejavnosti). Podrobnejši zaklučki bodo na tem mestu objavljeni v kratkem.

Uvodni nagovor

 • dr. Andrej Cvelbar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije, pri GZS

Predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

 • Robert Ivančič, INTECH-LES
 • Bernard Likar, RC 31
 • Anton Strgar, RACE KOGO

Predstavitev razvojno-raziskovalnih projektov

 • Marta Šabec, MVZT; Nadaljnji razvoj programa WoodWisdom Era net
 • Predstavitev WoodWisdom Era Net2 projektov s slovenskimi partnerji
  • dr. Primož Oven, PINOBIO: Pinosylvins as novel BioactiveAgents for Food Applications
  • dr. Bruno Dujič, LBTGC: URBAN WOOD, Wood based construction for multi-storey buildings, The potential of  Application of Timber-Glass Composite Structures for Building Construction
  • dr. Primož Simončič, RegioPower: A regional IT-based platform for bringing resource needs and land-based resource production together
  • mag. Robert Robek, WoodApps: Improvement in collaboration along the wood value chain through knowledge-based methods and mobile application
  • prof. dr. Milan Šernek, BIOFOAMBARK: Bark Valorization into insulating Foams and Bioenergy
  • prof.dr. Lidija Zadnik Štirn, COOL: Competing uses of forest land - The future of integrative and segregative policy and forest management approaches in Europe
    
 • Predstavitve izbranih drugih RR projektov;
  • prof.dr. Franc Pohleven, Biotechnological processing of lignocellulosic materials
  • doc.dr. Dominika Gornik Bučar, Razvrščanje lesenih konstrukcijskih elementov po trdnosti
  • Igor Milavec, KnowFORwood / ZnanjeZAles

 

Okrogla miza – ali uspešno razvijamo svoje razvojne potenciale?

Okroglo mizo bo vodil prof.dr. Marko Petrič

Udeleženci okrogle mize;

 • dr. Andrej Cvelbar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarstvo
 • Gregor Benčina, predsednik UO skupine Jelovica
 • prof.dr. Miha Humar, UNI LJ, BF, Oddelek za lesarstvo
 • znan. svet. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije
 • izr.prof. Nada Matičič, Visoka šola za dizajn

 

 

Zbornik z opisi tekočih projektov v gozdno-lesni verigi, je dosegljiv na spodnji povezavi.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.