Zapri

Vizija in poslanstvo Podjetniško trgovske zbornice

Članom GZS-Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) smo informacijsko, strokovno, izobraževalno, poslovno in lobistično središče, kjer učinkovito zastopamo in ščitimo skupne interese članstva . (Vizija)

Podjetniško trgovska zbornica povezuje trgovska, storitvena  in proizvodna  podjetja. PTZ svoje poslanstvo utemeljuje z visoko stopnjo specifičnega delovanja na osnovi več kot štiridesetletnih izkušenj.