Podjetniško trgovska zbornica

Vizija in poslanstvo Podjetniško trgovske zbornice

Članom GZS-Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) smo informacijsko, strokovno, izobraževalno, poslovno in lobistično središče, kjer učinkovito zastopamo in ščitimo skupne interese članstva in nudimo pomoč predvsem pri pospeševanju razvoja malega in srednjega gospodarstva. (Vizija)

Podjetniško trgovska zbornica povezuje podjetja storitvenih dejavnosti, proizvodnje in trgovska podjetja. PTZ svoje poslanstvo utemeljuje z visoko stopnjo specifičnega delovanja na osnovi štiridesetletnih izkušenj z  mikro, malimi in srednjimi podjetji.