Podjetniško trgovska zbornica

Cenik storitev Podjetniško trgovske zbornice

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je na svoji 13. redni seji dne 17. junija 2014, na 6. redni seji UO PTZ dne 14. oktobra 2020 in na 4. redni seji UO PTZ  dne 7.decembra 2023 sprejel Cenik storitev PTZ. Cenik velja  od 1. januarja 2024 dalje,  storitve pa izvaja strokovna služba PTZ.

     2024

organizacija dogodka, 

ekskurzije, 

izobraževanja*

0 do 30 udeležencev

30 do 50 udeležencev

660 EUR

880 EUR

 

50 do 100 udeležencev

1.100 EUR

 

100 do 150 udeležencev

1.320 EUR

 

150 do 200 udeležencev

1.540 EUR

Analiza poslovanja MMP

 in trgovskih družb (priročnik)

kom

54 EUR

  • V primeru izvedbe  večdnevnega seminarja oz. izobraževanja se za vsak naslednji dan obračuna  30% osnovne cene.
  • V primeru izvedbe hibridnega dogodka/izobraževanja/seminarja se za izvedbo dodatno obračuna 50% osnovne cene. Najem opreme, ki je potrebna za izvedbo dogodka se plača posebej, glede na dejanske stroške, ki z najemom nastanejo.

Cene so brez DDV.

ORGANIZACIJA IN PODPORA IZVEDBE WEBINARJEV


1. Organizacija – koordinacija s predavatelji/sponzorji pred dogodkom (priprava potrebnih pogodb za realizacijo, navodila, testiranje, idr.), podpora na dan dogodka (pomoč pri pričetku webinarja, pomoč pri dostopu, idr.), pomoč udeležencem (kreiranje prijavnice, kreiranje ankete o zadovoljstvu oz. preizkusa znanja, priprava vsebine za socialne medije).
Cena: 220€

2. Promocija - objava novice na spletni strani PTZ in v koledarju dogodkov GZS, objava posnetka webinarja in prezentacije na spletni strani in po potrebi Youtube-u, objava dogodka na Linkendin-u in Facebook-u.
*Plačljiva promocija na socialnih medijih ni vključena v ceno.
Cena: 165€

3. Tehnična podpora - ustvarjanje dogodka v programu Microsoft Teams, testiranje opreme pred dogodkom, nalaganje posnetka na spletno mesto ter Youtube
Cena:
- do 90min - 165€,
- do 180min - 275€,
- ostalo po dogovoru.


4. Oblikovanje - osnovno oblikovanje vabila, zahvale in opomnika (poslano v pregled in ureditev morebitnih popravkov), oblikovanje naslovnice (uvodni slide), priprava slikovnega materiala za socialne medije (slika - več dimenzij). V primeru potrebe po zahtevnejšem oblikovanju gradiv za promocijo dogodka se zaračunava cena skladno z vrednostjo naročene storitve zunanjega oblikovlca).
Cena:110€


SKUPAJ - cena: 660 € (za dogodek do 90 min)

                   cena: 770 € (za dogodek do 180 min)

Cene so brez DDV.