Podjetniško trgovska zbornica

Cenik storitev Podjetniško trgovske zbornice

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je na svoji 13. redni seji dne 17. junija 2014 in 6. redni seji UO PTZ dne 14. oktobra 2020 sprejel Cenik storitev PTZ. Cenik velja za člane PTZ od 15. oktobra 2020, storitve pa izvaja strokovna služba PTZ.

organizacija dogodka, 

ekskurzije, 

izobraževanja*

0 do 30 udeležencev

30 do 50 udeležencev

600 EUR

800 EUR

 

50 do 100 udeležencev

1.000 EUR

 

100 do 150 udeležencev

1.200 EUR

 

150 do 200 udeležencev

1.400 EUR

priprava brošure, zbornika

ura

20 EUR

izdelava CD-jev

ura

20 EUR

Analiza poslovanja MMP

 in trgovskih družb (priročnik)

kom

40 EUR

·         V primeru izvedbe  večdnevnega seminarja oz. izobraževanja se za vsak naslednji dan obračuna  30% osnovne cene.

Cene so brez DDV.

ORGANIZACIJA IN PODPORA IZVEDBE WEBINARJEV


1. Organizacija – koordinacija s predavatelji/sponzorji pred dogodkom (priprava potrebnih pogodb za realizacijo, navodila, testiranje, idr.), podpora na dan dogodka (pomoč pri pričetku webinarja, pomoč pri dostopu, idr.), pomoč udeležencem (kreiranje prijavnice, kreiranje ankete o zadovoljstvu oz. preizkusa znanja, priprava vsebine za socialne medije).
Cena: 200€

2. Promocija - objava novice na spletni strani PTZ in v koledarju dogodkov GZS, objava posnetka webinarja in prezentacije na spletni strani in po potrebi Youtube-u, objava dogodka na Linkendin-u in Facebook-u.
*Plačljiva promocija na socialnih medijih ni vključena v ceno.
Cena: 150€

3. Tehnična podpora - ustvarjanje dogodka v programu Microsoft Teams, testiranje opreme pred dogodkom, nalaganje posnetka na spletno mesto ter Youtube
Cena:
do 90min - 150€,
do 180min - 250€,
ostalo po dogovoru.


4. Oblikovanje - oblikovanje vabila, zahvale in opomnika (poslano v pregled in ureditev morebitnih popravkov), oblikovanje naslovnice (uvodni slide), priprava slikovnega materiala za socialne medije (slika - več dimenzij)
Cena:100€

SKUPAJ - cena: 600€