Podjetniško trgovska zbornica

Organiziranost Podjetniško trgovske zbornice


Članice GZS-Podjetniško trgovske zbornice upravljajo Podjetniško trgovsko zbornico po svojih predstavnikih v UO ter v njenih stalnih in začasnih organih, neposredno pa tako, kot to določa Statut GZS.

Organi Podjetniško trgovske zbornice so:

  • UO
  • predsednik
  • podpredsednika
  • predsedstvo
  • direktor
  • nadzorni odbor
  • začasna ali stalna delovna telesa

 

Avtor: PTZ