Zapri

Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS

 Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS  je opredelil prioritetna področja, ki jih je treba uvrstiti tudi v koalicijsko pogodbo:

  • Digitalizacija gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih
  • Razvoj in podpora digitalnega poslovnega okolja
  • Digitalizacija storitev javne uprave za državljane in gospodarstvo
  • Pospešen razvoj IKT panoge in digitalne ekonomije
17. marec 2022

 1. (ustanovna) seja: Nujni ukrepi na področju digitalizacije
»V prihodnje je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo. Zato je Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS (GSSD) opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),« pravi predsednik GSSD in podpredsednik GZS Igor Zorko, in dodaja, da je to je še kako pomembno, ker je v neuradnem predlogu koalicijske pogodbe področje digitalizacije slabo opredeljeno in ga je nujno dopolniti.

 


Uspešna digitalizacija države temelji na skladnem razvoju štirih področij: digitalnih kompetenc, javnih storitev, digitalne infrastrukture in digitalizacije gospodarstva. Dokument se osredotoča na digitalizacijo gospodarstva, ob upoštevanju vzajemnih vplivov drugih treh področij. Ključni izziv je trenutno stanje digitalizacije gospodarstva, ki se ga lotevamo s prenovo strateških dokumentov in zakonodaje ter predlaganimi ukrepi. Cilji so ambiciozni, saj je digitalizacija ključna za Slovenijo kot družbo znanja in za blaginjo prihodnjih let. Zato je nujno sodelovanje vseh ključnih deležnikov poslovnega okolja. Le tako bo mogoče izkoristiti razpoložljive vire in dvigniti mednarodno konkurenčnost.

KLJUČNI CILJI:

  • Med prvih pet po DESI indeksu

Ključni ukrepi:
Strategija Digitalna Slovenija
V smeri Družbe 5.0

  • +10 % digitalna ekonomija

Ključn ukrepi:
Lažje zaposlovanje tujcev
Reforma izobraževalnega sistema

  • Dvig produktivnosti

Prenos dobrih prks
Nacionalni demo-centri
Digitalne kompetence

(Vir: Horizonti prihodnosti, GZS, 2022)


Industrijska politika       Zeleni prehod gospodarstva             

 Stran je bila posodobljena 9. 6. 2022