Stališča in komentarji

Zeleni prehod gospodarstva


  • V zavihku Aktualno so objavljene povezave do zbirov ključnih stališč in komentarjev Gospodarske zbornice Slovenije o trenutno najbolj aktualnih temah s področja zelenega prehoda gospodarstva.
  • V zavihku Arhiv so objavljene povezave do zbirov ključnih stališč, komentarjev in dosežkov preteklih aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije na področju zelenega prehoda gospodarstva.

Ključni izziv na področju zelenega prehoda je prehod v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo. Za zeleni prehod so potrebni izstop iz premoga, ocena porabe in proizvodnje električne energije iz različnih virov leta 2050 kot ciljnega leta za dosego ogljične nevtralnosti ter vključenost energetske stroke v oblikovanje javnih politik. Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno spremeniti zakonodajo, pri čemer je zaradi umeščanja proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije v prostor ključna prostorska zakonodaja.

KLJUČNI CILJI

  • Stabilna surovinska oskrba

Ključni ukrepi:
Debirokratizacija postopkov, ki vključujejo odpadke
Obnovljivi viri za javne gradnje
Nizkoogljično krožno gospodarstvo

  • Uporaba geotermalne vode

Ključni ukrepi:
BAT obvezen pogoj pri razpisih
Nizkoogljične tehnologije
Infrastruktura za surovine
Razvoj vodikovih tehnologij
Ministrstvo za zeleni prehod

  • Zanesljiva oskrba z energijo

Ključni ukrepi:
Poenostavitev zakonodaje

  • Energetska samozadostnost

Ključni ukrepi:
Revizija Nature 2000
Investicijska platforma GZS
Drugi blok jedrske elektrarne
Več za dvojni prehod v VFO (večletni finančni okvir)
Distribucijsko omrežje

Vir: Horizonti prihodnosti, GZS, 2022


 Zeleni, trajnostni in krožni razvoj gospodarstva je trend in hkrati nujnost za ohranjanje dolgoročne mednarodne konkurenčnosti. Prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo v Sloveniji sodi med strateške razvojne prioritete. Ta cilj bomo dosegli s spodbujanjem inovacij, novih poslovnih modelov, digitalno preobrazbo, učinkovito rabo surovin z zapiranjem snovnih tokov in energije ter prilagajanjem na podnebne spremembe. 

(Iz Slovenske industrijske strategije)


PREBERITE ŠE:

Industrijska politika                    

Stran je bila posodobljena 13. 6. 2022