Koroška gospodarska zbornica

Inovacije


Priznanja za najboljše inovacije

Tako za podjetja, kot za podporne organizacije je bistveno zavedanje, da so radovednost, strokovnost, inovativnost, zagnanost in vztrajnost naših inovatorjev in inovatork, podkrepljene s podporo inovacijam vodilnih v podjetjih, in nas kot podpora in priznanje, da delajo dobro in peljejo Slovenijo v prihodnost. Na Koroški gospodarski zbornici se zavedamo pomena inovativnosti v podjetjih in skupaj s člani komisije spodbujamo in promoviramo inovacijsko dejavnost z različnimi aktivnostmi, med katerimi posebej izstopajo »Priznanja GZS za najboljše inovacije«.

Priznanja podeljujemo dvostopenjsko; na regionalni ravni ter na nacionalni ravni.

Regionalna raven

Regionalna zbornica v tekočem letu objavi razpis »Priznanja za najboljše inovacije na regionalni ravni«. Regionalne ocenjevalne komisije ocenijo prispele projekte ter izberejo najboljše, ki se uvrstijo v naslednji krog – izbor najboljše inovacije na nacionalni ravni.

Nacionalna raven

Nacionalna komisija oceni projekte, ki so dosegli najvišje število točk na regionalni ravni. Priznanja za najboljše inovacije so praviloma tri; zlato, srebrno in bronasto, podeljena pa so v skladu s Pravilnikom.

Za več informacij se lahko obrnete na:
Koroška gospodarska zbornica, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
E: koroska.gz@gzs.si