Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice


Arhiv: Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov, 14.04.2010

Vabimo vas na seminar

Vse o potnem nalogu in obračunu potnih stroškov

  ki bo v sredo, 14. aprila 2010, od 9.00 do 13.00 ure
v sejni sobi GZS OZ za Gorenjsko, Bleiweisova 16, Kranj

Pomen pisanja potnih nalogov izhaja iz dejstva, da so osnova za povračilo stroškov, ki jih ima delojemalec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Za pravilno obdavčitev potnih stroškov, kar je hkrati tudi pogoj za njihovo davčno priznavanje, je nujno potrebno dobro poznavanje Zakona o dohodnini, predvsem pa obeh Uredb, ki na takšen ali drugačen način določata višino in način povračila le-teh.

Zaradi mnogih vprašanj, ki se na navedeno temo vsakodnevno porajajo v praksi, vas vljudno vabimo na seminar, kjer boste seznanjeni o:

 • pomenu in sestavinah potnega naloga,
 • najpogostejših napakah, povezanih s potnimi nalogi in obračuni stroškov službenih poti,
 • vplivu Davčne uredbe na obračun potnih stroškov,
 • mnenjih  in pojasnilih DURS-a o navedeni problematiki, ter njihovi uporabi,
 • pridobili boste veliko praktičnega znanja in konkretnih napotkov za delo, ter možnost aktivnega sodelovanja.

Program:

 • kaj je potni nalog in iz česa izhaja,
 • ali lahko izdamo tedenski, mesečni potni nalog?
 • problematika izplačil dnevnic terenskim delavcem - je kaj novega ?
 • ali Davčna uredba res določa oziroma omejuje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov, do katerih imajo delavci pravico v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami, ki so v veljavi (dnevnica, prehrana, povračilo stroškov prevoza na delo, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje…)?
 • pomen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino,
 • davčno priznavanje potnih stroškov v luči Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
 • najpogostejše nepravilnosti povezane z obračuni stroškov službenih poti…
 • obračun potnih stroškov dijaku ali študenti, ki dela preko napotnice »študentskega servisa«.
 • pomen dokazovanja dejanskih potnih stroškov, v primeru doseganja dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja…

Seminar je namenjen vodjem financ in računovodstva, zaposlenim, ki obračunavajo povračila stroškov v zvezi z delom, direktorjem in lastnikom družb, komercialistom, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima. Seminar je primeren tudi za zaposlene v javnem sektorju.

Seminar bo vodila:
Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka z licenco Društva davčnih svetovalcev Slovenije        

Prijave in morebitne odjave sprejemamo do 12. aprila 2010, do 12.00 ure, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo.

Kotizacija:
Za člane GZS znaša kotizacija 108,00 € (DDV vključen v ceno), nečlani 180,00 € (DDV vključen v ceno). Kotizacija vključuje seminarsko gradivo, prigrizke in osvežilne napitke med odmori.  
Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495, sklic 3030 + vaša matična številka.

Vljudno vabljeni!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.