Regionalna zbornica Gorenjska
Vajeništvo

Novice

Mandeeps Urejanje novic

Arhiv: Novosti za potrjevanje obrazcev po 1.1.2016

Cenik - Javne listine


Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

 

 

LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU

Cena v EUR
(DDV se ne obračuna)

 

Odločba o podelitvi licence in certifikat licence

176,26

Izvod licence za vozilo

48,07

Odločba o spremembi licence z novimi listinami

88,13

Dvojnik izvoda licence

16,02

Dvojnik certifikata licence

40,06

Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU

8,00

Oznaka za avto- taksi vozila - avto-taksi nalepka

16,00

DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET

CEMT dovolilnica

250,37

Dovolilnica

3,75

Mesečna CEMT dovolilnica

20,86

ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE

ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)*

53,00

ATA zvezek (komplet z tranzitnimi listi)*

75,50

Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka

13,00

Notranji list ATA zvezka

4,50

Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga »Certificate of Origin«

Novosti

11,68


* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz. v izjemnih primerih 0,32 % od skupne vrednosti blaga (glej Navodila za izpolnjevanje ATA zvezkov).

 

Druge listine

Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.

Cena v EUR
(+ 22% DDV)

Član GZS

Nečlan GZS

Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS

5,00

Potrditev ni možna

Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru

20,00

60,00

Obrazec potrdila o poreklu blaga FORM A

1,50

2,00

Potrdilo o članstvu GZS

Brezplačno

Izdaja ni možna

 

Cenik velja od 1. 1. 2016.

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 8.00 do 9.30 in od 10.00 do 13.00 ure.

Plačilo lahko izvedete:

·         z nakazilom na račun:
NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 3030,  
GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Vlogi priložite kopijo potrdila o plačilu

Listine lahko naročite:

·         po pošti: GZS OZG, Bleiweisova 16, 4000 Kranj,

·         po telefonu: 04/20 18 300

·         po  faksu: 04/20 18 309,

·         po e-pošti: spela.lapuh@gzs.si in/ali mojca.umek@gzs.si

·         osebno v času uradnih ur.

 

Kontakti

Zvezki ATA (ATA Carnet), Potrdila o poreklu blaga (Certificate of Origin), Potrdilo o članstvu:

Špela Lapuh, T: 04 20 18 300, E: spela.lapuh@gzs.si

Mojca Umek, T: 04 20 18 303, E: mojca.umek@gzs.si

Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu: dodatna vozila, potrdila za voznike: Antonija Rojko, T: 01 5898 282, E: antonija.rojko@gzs.si

 

Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu: dodatna vozila, potrdila za voznike; Dovolilnice za opravljanje mednarodnih cestnih prevozov blaga, CEMT dovolilnice: Katja Končan, T: 01 5898 271, E: katja.koncan@gzs.si

Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu: nove vloge, obnove: Eva Bajec, T: 01 5898 295, E:  eva.bajec@gzs.si

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.