Regionalna zbornica Gorenjska

 

Postopek pridobitve ATA zvezka


Postopek pridobitve ATA zvezka je enostaven

Običajno lahko ATA zvezek pridobite v nekaj  dneh, vendar v posebnih primerih, odvisno od organizacijske oblike imetnika, vrste in vrednosti blaga in države uvoza ter števila strank pred vami, postopek traja tudi več dni ali pa izdaja ATA zvezka sploh ni možna. Zato vam priporočamo, da pričnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka teden dni pred predvidenim izvozom.

Zaradi uvajanja sprememb v postopku izdaje ATA zvezka so možne še kakšne napake, ki jih bomo skušali čimprej odpraviti. Prosimo vas za razumevanje. 

 

NA KRATKO: Preko spletne ATA aplikacije  https://eatazvezki.gzs.si/ oddajte eVlogo in izdan ATA zvezek prejmete po pošti na vaš naslov ali ga osebno prevzamete na zbornici.

e-Postopek pridobitve ATA zvezka

1. KORAK: Registracija uporabnika aplikacije
2. KORAK: Registracija imetnika ATA zvezka 
3. KORAK: Priprava seznama blaga: V zavihku Seznami blaga lahko podatke o blagu vpisujete direktno v aplikacijo ALI uvozite seznam blaga iz Excelove datoteke, pripravljene po predlogi: ATA seznam blaga 
4. KORAK: Priprava in oddaja vloge (in izjave) za pridobitev ATA zvezka. V zavihku Pregled vlog  dodajte novo vlogo, jo izpolnite, podpišite (zakoniti zastopnik) in se vrnite na zavihek Pregled vlog. POZOR: Če se vam ne pokaže vloga, na vrhu zaslona omogočite pojavna okna. Vlogi priložite vlogo z izjavo ter opcijsko dokazilo o plačilu.
5. ZADNJI KORAK: Komunikacija glede plačila in prevzema ATA zvezka.

 

Strošek pridobitve ATA zvezka

Strošek pridobitve ATA zvezka je sestavljen iz treh delov. Plačate lahko skupaj z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana: NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200:

 • obrazec: cena je odvisna od števila držav začasnega uvoza in tranzitnih držav ter posebnosti v posameznih državah. Npr.  cena obrazca (komplet brez tranzitnih listov) za eno državo npr. Srbijo ali BIH je 75 €,  cena obrazca (komplet s tranzitnimi listi) za Črno goro (tranzit čez BIH) je 107,50 €. Cena obrazca in plačilni pogoji so v Ceniku;
 • zavarovalna premija: znaša 0,37 %  od skupne vrednosti blaga, vendar najmanj 10 € in največ 1.200 €. Gre za zavarovanje plačila uvoznih dajatev tretji državi in ne za zavarovanje blaga! V izjemnih primerih lahko zavarovalnica odobri nižjo premijo.
 • poštni stroški: 3,5 €Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo. V primeru, da boste ATA zvezek osebno prevzeli na zbornici, ki bo ATA zvezek izdala, ni tega stroška.
Ne spreglejte
Omejitve in dodatni pogoji

Pred izdajo ATA zvezka za določene pravno organizacijske oblike, vrste ali vrednosti blaga mora izdajatelj pridobiti soglasje zavarovalnice. Pri določanju skupne vrednosti blaga se upoštevajo vrednosti blaga iz vseh še veljavnih zvezkov, nevrnjenih ter vrednost blaga za katerega vlagatelj zahteva izdajo novih zvezkov. Zavarovalnica lahko v teh primerih izdajo ATA zvezka pogojuje z dodatnimi zavarovanji oz. drugimi oblikami jamstva (npr. predložitev menice in menične izjave, sklenitev kargo transportnega zavarovanja, ipd). Soglasje zavarovalnice pridobi zbornica v naslednjih primerih:

 • za fizične osebe: za blago skupne vrednosti več kot 6.000 EUR
 • za samostojne podjetnike, mala podjetja in društva: za blago skupne vrednosti več kot 40.000 EUR 
 • za srednja, velika podjetja, javna podjetja ter zavode, kjer je razvidno državno lastništvo: za blago skupne vrednosti več kot 200.000 EUR
 • za društva, zavode in druge pravno-organizacijske oblike, ki niso navedene zgoraj: obvezno soglasje zavarovalnice, ne glede na vrednost blaga.
 • Za vlagatelje, ki imajo pravno-organizacijsko obliko, ki ni navedena zgoraj, je potrebno pridobiti pisno soglasje zavarovalnice. 
Video predstavitve delovanja digitalnega ATA zvezka:

 

 

Postopek pridobitve ATA zvezka na star način NI VEČ MOŽEN ! 
Vse države, vključene v ATA sistem, morajo oddajati e-vloge. To je prehodna faza do digitalnega ATA zvezka.  V tem obdobju bodo v uporabi fizični in digitalni ATA zvezki.


Celoten postopek lahko uredite 
preko elektronske in navadne pošte ali osebno na zbornici.
Na e-naslov kontaktne osebe, v vam najbližji gospodarski zbornici, pošljite:

 1. Vlogo in izjavo za izdajo ATA zvezka  
 2.  ATA seznam blaga 
  Tu vpisano vsebino bomo natisnili na ATA zvezek, zato pišite v ustreznem jeziku držav, za katere je zvezek namenjen. 
  Obliko polj ne spreminjajte, saj so nastavljena za tiskanje na obrazec ATA zvezek.  
 3. Dokazilo o plačilu obrazca, zavarovalne premije in stroškov pošiljanja.

 

Več na spletni strani Oddelka za javne listine