Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Cenik - Javne listine

   

  Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
  DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

  LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU Cena v EUR
  (DDV se ne obračuna)
  Odločba o podelitvi licence  215,00
  Izvod licence za vozilo 61,00
  Odločba o spremembi licence  107,00
  Dvojnik izvoda licence 22,00
  Dvojnik certifikata licence 50,00
  Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU 13,00
  Avto-taksi nalepka 20,00
   Sprememba upravljavca prevozov 13,00
   Prenos izvoda licence 11,00 
   Sprememba registrske številke - evidentiranje 11,00
   Potrdilo za prevoz oseb z avtobusom za lastne potrebe v mednarodnem prometu 22,00 

   

  DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET
  CEMT dovolilnica 303,00
  Dovolilnica 7,00
  Mesečna CEMT dovolilnica 25,00

  ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE
  ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* 88,00
  ATA zvezek (komplet s tranzitnimi listi)* 128,00
  Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka 20,00
  Notranji list ATA zvezka 8,00
  Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" 18,00

  * Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR. 

  Cenik - Druge listine in storitve

     
  V spodaj navedenih cenah je že vključen 22-odstotni DDV.  Cena v EUR (DDV vključen)
  Član GZS Nečlan GZS
  Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 10,00 Potrditev ni možna
  Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 24,40 73,20
  Potrdilo o članstvu GZS Brezplačno Izdaja ni možna  Cena v EUR (DDV vključen)
  Stroški pošiljanja* 3,50

  * Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo.


  Cenik velja od 1. 1. 2024.
   

  Plačate z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana: 
  NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic: 00 1200 - matična številka podjetja.
  Vlogi priložite dokazilo o plačilu.