Regionalna zbornica Gorenjska

 

Glavni cilj projekta

»New –D«

 je didaktični koncept za mentorje v poklicnih šolah, kakor tudi v podjetjih, ki usposabljajo vajence v začetnem poklicnem izobraževanju.
Ti učitelji in mentorji so zelo strokovno usposobljeni, primanjkuje pa jim didaktičnih konceptov oz. se le ti ne ujemajo z ciljnimi skupinami projekta (mladostniki in mladi odrasli, kateri težje vstopijo na trg dela).
Cilj projekta je z ustreznim procesom usposabljanja učiteljev in mentorjev zmanjšati visoki osip mladostnikov in mladih odraslih v začetnem poklicnem izobraževanju.

Projektni koraki:

1. Razvoj didaktičnega priročnika za učitelje na poklicnih šolah in podjetjih v obliki priročnika
2. Razvoj učnega načrta usposabljanja za učitelje v poklicnih šolah in v podjetjih s poudarkom na inovativnih izobraževalnih modelih.
3. Izvajanje programa usposabljanja za učitelje na poklicnih šolah in podjetjih v zvezi z zgornjimi točkami.


Povezava na spletno stran: http://www.new-d.eu/index.php/tr/ 

Na podlagi raziskave NEW-D, smo razvili sedem smernic in curriculum za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, trenerje in mentorje v šolah, ustanovah in podjetjih. Smernice nudijo nekaj inovativnih zamisli o tem, kako delati z mladimi (pogosto z mladimi s težavami) v dualnih  sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. 

NEW-D Guideline.pdf

NEW-D Curriculum.pdf

New-D_3rd_press-release.docx