Regionalna zbornica Gorenjska

 

Zavarovalnica Triglav, d.d.


 

Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije pri AJPESu

Gospodarske družbe morajo v Poslovnem registru Slovenije (PRS) urediti podatke o elektronskem naslovu družbe. Podatek o elektronskem naslovu je po novem podatek, ki mora biti obvezno vpisan v PRS in s tem tudi javno dostopen podatek.  

Za novoustanovljene družbe se podatek o elektronskem naslovu vpiše ob registraciji podjetja, za obstoječe družbe pa je po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1K) predpisan rok za uskladitev do 24. februarja 2022.

Kako vpišete elektronski naslov v PRS, za koga velja nova obveznost in še več informacij je na voljo na portalu SPOT.


Slovenski podjetniški sklad objavil nova vavčerja

Slovenski podjetniški sklad je dodatno objavil še dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EU. Podjetjem sta tako dodatno na voljo še Vavčer za tržne raziskave tujih trgov in Vavčer za dvig digitalnih kompetenc.

Oba vavčerja sta v preteklem obdobju podjetjem že bila na voljo, tako da so podjetja že seznanjena o namenu in koriščenju tovrstnih sredstev. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Novost pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc pa je, da se na poziv lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti. 

Skupno je do sedaj objavljenih že 12 javnih pozivov za vavčerje, katera lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve. Več podrobnosti o vavčerjih je objavljenih na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.


Zaposlitvena kavarna

 


Javna agencija SPIRIT je na svoji spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/368  objavila razpis  JP MLADI 2021/2022.

 

Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option