Novice


Cestni prevozi - Koronavirus (COVID-19)

AktualnoKoronavirusTransport

AKTUALNE INFORMACIJE - KORONAVIRUS
ČEZMEJNI CESTNI PREVOZI BLAGA IN POTNIKOV

Za Vas aktualne informacije posodabljata Združenje za promet (GZS) in Sekcija za promet (OZS).
#SkupajZaBoljšiJutri
Za vaša vprašanja smo vam na razpolago:
- GZS: igor.sep@gzs.si ali robert.sever@gzs.si,

- OZS: natalija.repansek@ozs.si

Aktualne razmere lahko spremljate:

 • na spletnih straneh
  • >>> EU DG MOVE<<<- ukrepi na mejah na ravni EU (poročajo države članice)
  • >>> UNECE - IRU <<< - observatorij o ukrepih na mejnih prehodih na svetovni ravni
  • EVROPA: zemljevid Sixfold, čakalne dobe na mejnih prehodih Evropa
 • preko dokumentov (.pdf)
  • Ministrstva za infrastrukturo (Republika Slovenija), stanje 07.05.2020 
  • IRU, International Road Union, stanje 29.05.2020
  • UNIONTRASPORTI - italijansko združenje - info pregled omejitev - presečni datum 25.05.2020
  • MILŠPED: 
   • Dnevna poročila o stanju na mejnih prehodih >>> tukaj <<<, stanje 01.06.2020 
 • SLOVENIJA:

***************


Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

***************

ODOBRENA ODSTOPANJA od časov vožnje, odmorov in počitkov za voznike

***************

01.06.2020

Pregled sprejetih ukrepov in možnosti financiranja sektorja

***************

01.06.2020

Obvestila Prometno-informacijskega centra - PICa

***
Opozorilo glede zastojev tovornih vozil proti Avstriji /praznik 1.6.2020

ker v Avstriji še danes do 22. ure velja prepoved za tovorna vozila, se na slovenski strani pred mejo z Avstrijo nabirajo vozila, polna pa so tudi že počivališča na avtocestah pred prehodoma Šentilj in Karavanke.
Zato priporočamo, da se danes (01.06.2020) tovorna vozila ne odpravijo na pot proti Avstriji.

***

V ponedeljek, 1. 6. 2020 je v Avstriji praznik in prepoved za tovornjake, opozarjamo, da pričakujemo zastoje tovornih vozil na meji z Avstrijo, na prehodih Šentilj in Karavanke. Predvidevamo, da bodo zastoji in čakalne dobe ves ta konec tedna in v ponedeljek.

Na nevarnost zastojev na avtocestah bo opozarjala dodatna prometna signalizacija.

Prosimo, da vozniki spremljajo prometne informacije in upoštevajo prometno signalizacijo.

Več:
https://www.promet.si/portal/sl/omejitve-v-sloveniji.aspx
https://www.promet.si/portal/sl/avstrija.aspx
https://www.promet.si/portal/sl/omejitve-za-tovorna-vozila-spet-po-starem.aspx

***

Prenova predora Golovec

12. junija Dars začne s prenovo predora Golovec.

Promet bo speljan skozi eno cev, dvosmerno.

Za lažje spremljanje prometa smo pripravili primerjavo potovalnih časov:

a) skozi Golovec
b) po severnem delu obvoznice.

Prikaz je objavljen na priložnostni spletni strani:
https://www.promet.si/portal/sl/golovec2020.aspx

Podatki se posodabljajo v živo in pokažejo, če oziroma koliko minut zamude je na posamezni poti.Tako lahko na enem pogledu preverite ali promet teče normalno oziroma katera pot je najhitrejša.

***

Tedenska prometna napoved - do 4.6.2020

Obveščamo vas, da je na voljo tedenska prometna napoved do 4. 6. 2020 Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Poglejte na https://www.promet.si/portal/sl/prometna-napoved-do-4-junija-2020.aspx

***************

01.06.2020

Vračanje voznikov na delo v Slovenijo (z osebnimi vozili)

Pomembno:
Vozniku izdajte potrdilo na obrazcu (priporočilo Komisije) tukaj.

(v tem primeru vozniku ne bo odrejena 14-dnevna karantena)
2. člen 2. točka določa:
»osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;«

Voznikom, ki bodo vstopali v državo na tak način ne bo odrejena karantena. V primeru težav, nas prosim obvestite.

***************

01.06.2020

ITALIJA - praznik 2.junij 2020 - odstopanje od prepovedi/omejitve vožnje za tovorna vozila

V Italiji jutri 2.junija 2020 (praznik) velja odstopanje od prepovedi vožnje za tovorna vozila nad 7,5 ton, se pravi se promet težkih tovornih vozil lahko odvija.

Obvestilo ministrstva: tukaj

Besedilo odloka/dekreta: tukaj

***************

***************

***************

***************

SVETUJEMO uporabo

 Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza

Evropska komisija je 16. marca 2020 sprejela Smernice glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev(1), v katerih je poudarila načelo, da morajo vse notranje meje EU ostati odprte za tovorni promet in da je treba zagotoviti dobavne verige bistvenih proizvodov.

Države članice bi tako med drugim tudi morale opustiti vse vrste omejitev dostopa v cestnem prometu in zagotoviti prosto gibanje delavcev v prevozništvu. 

Delavcem v prevozništvu bi moral biti omogočen prehod čez notranje meje ne glede na njihovo državljanstvo in prebivališče. Omejitve, kot so omejitve potovanj in obvezna karantena delavcev v prevozništvu, bi bilo treba odpraviti, brez poseganja v pristojnost pristojnih organov za sprejemanje sorazmernih in posebej prilagojenih ukrepov za zmanjšanje tveganja za širjenje okužbe.

Od voznikov tovornih vozil se ne bi smelo zahtevati, da predložijo druge dokumente, razen osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja, ter po potrebi dopisa svojega delodajalca po standardni predlogi (Priloga 3). Dovoljena bi morala biti elektronska predložitev oz. elektronski prikaz dokumentov.

V nadaljevanju objavljamo besedilo celotnega Sporočila Komisije in predlogo Spričevala za delavce v sektorju mednarodnega prevoza, za katerega svetujemo, da ga pripravite za svoje voznike, ker jim bo lahko v pomoč pri kontrolah pri prehajanju mej.

Pripravili smo vam obrazec Spričevala (.docx) na podlagi Priloge 3 v katerega vnesete noter zgolj podatke, nato natisnete in podpišete ter predate vozniku.

Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza:

 

***************Evropska komisija predstavila praktične smernice za zagotavljanje neprekinjenega pretoka blaga po EU z zelenimi voznimi pasovi

Evropska komisija je objavila nove praktične nasvete za izvajanje smernic glede upravljanja meja, s katerimi želi zagotoviti pretok tovora po Evropski uniji v času sedanje pandemije.

Države članice morajo za nadaljnje delovanje dobavnih verig na ravni EU nemudoma vse ustrezne mednarodne mejne prehode znotraj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) razglasiti za mejne prehode z „zelenimi voznimi pasovi“.

Mejni prehodi z zelenimi voznimi pasovi bi morali biti odprti za vsa tovorna vozila ne glede na to, kakšno blago prevažajo.

Prehod meje, vključno s preverjanji in zdravstvenimi pregledi, ne bi smel trajati več kot 15 minut.

Komisija priporoča državam članicam, naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev prostega gibanja vseh delavcev, ki so vključeni v mednarodni prevoz, ne glede na način prevoza.

Opustiti bi bilo treba zlasti pravila, kot so omejitve potovanj in obvezna karantena za delavce v prevozništvu, ki ne kažejo simptomov.

Države članice na primer ne bi smele zahtevati, da morajo delavci v prevozništvu imeti potrdilo zdravnika o dobrem zdravstvenem stanju.

Več >>> tukaj <<<.

SLOVENIJA

VIRI aktualnih informacij:
https://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://twitter.com/vladaRS
https://twitter.com/KrizniStabRS
https://twitter.com/mzi_rs
https://www.nijz.si/


26.05.2020

SLOVENIJA - Nov odlok - Vračanje voznikov na delo v Slovenijo (z osebnimi vozili)

Včeraj zvečer je bil v Uradnem listu RS (št. 76/2020 ) objavljen novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Pomembno

Vozniku izdajte potrdilo na obrazcu (priporočilo Komisije): tukaj. 
(v tem primeru vozniku ne bo odrejena 14-dnevna karantena)

10. člen 3. točka določa:
"osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec"

V primeru, da je vozniku v času izrednih ukrepov države poteklo delovno dovoljenje, naj predloži veljavno potrdilo o zaposlitvi voznika tujca (Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti oz. »roza potrdilo«, ki ga je voznik prejel pri izdajatelju licence: OZS ali GZS). Ta dokument trenutno nadomešča tudi veljavno enotno delovno dovoljenje (obvestilo nosilca javnih pooblastil: OZS in GZS)

Voznikom, ki bodo vstopali v državo na tak način ne bo odrejena karantena. V primeru težav, nas prosim obvestite.

 

26.05.2020
FURS - Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019


 

Zavezanci, ne pozabite na oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) do 1. 6. 2020.

Več.

 

26.05.2020

Finančna pomoč prevozniškemu sektorju

Med ukrepi, ki jih je zaradi epidemije koronavirusa država sprejela za premostitev težav v prevozništvu, je tudi možnost kreditov za financiranje tekočega poslovanja podjetij.

Več.


26.05.2020

SLOVENIJA - odstopanje od prepovedi vožnje - vikend/prazniki - samo še ta vikend

Vse več izredno sprejetih ukrepov se v državah EU ukinja (dovoljena vožnja v času prepovedi prometa za težja tovorna vozila in dovoljena odstopanja glede časov vožnje, počitka..).

Posamezni ukrepi veljavni po državah so objavljeni: tukaj

Opozorilo: 
Samo še ta vikend (30. in 31.5.2020) bo v Sloveniji dovoljena vožnja v času prepovedi prometa za težka tovorna vozila. 

 

20.05.2020

SLOVENIJA - VOZNIKI - karantena - izjema

17.maj 2020 - Uradni list - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

11. člen navedenega Odloka v 2.točki določa, da se 10.člen ne uporablja za:
osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca.

Vozniku izdajte Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza:
- slovenska verzija: Spričevalo SL 
- večjezična verzija: Spričevalo SL, EN, DE, FR, ITL

V primeru, da je vozniku v času izrednih ukrepov države poteklo delovno dovoljenje, naj predloži veljavno potrdilo o zaposlitvi voznika tujca (Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti oz. »roza potrdilo«, ki ga je voznik prejel pri izdajatelju licence: OZS ali GZS).

Voznikom, ki bodo vstopali v državo na tak način ne bo odrejena karantena.

V primeru težav, nas prosim obvestite. 

16.05.2020

VRAČANJE voznikov v Slovenijo z osebnimi vozili (karantena)

Obveščamo vas, da bodo vozniki, ki se vračajo na delo v Slovenijo (z osebnimi vozili) lahko vstopili v državo skladno z 2. točko 11. člena odloka, ki ureja področje prehajanje meje (zadnja sprememba 16.5.2020, dogovor z MNZ).

Voznik mora v postopku nadzora dokazati, da je zaposlen kot voznik ter da ima veljavno enotno delovno dovoljenje.

Vozniku izdajte Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza:
- slovenska verzija: Spričevalo SL
- večjezična verzija: Spričevalo SL, EN, DE, FR, ITL

V primeru, da je vozniku v času izrednih ukrepov države poteklo delovno dovoljenje, naj predloži veljavno potrdilo o zaposlitvi voznika tujca (Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti oz. »roza potrdilo«, ki ga je voznik prejel pri izdajatelju licence: OZS ali GZS).

Ta dokument trenutno nadomešča tudi veljavno enotno delovno dovoljenje (obvestilo nosilca javnih pooblastil: OZS in GZS)

Voznikom, ki bodo vstopali v državo na tak način ne bo odrejena karantena.

V primeru težav, nas prosim obvestite.

Glede na to, da gre za začasni ukrep, vas bomo o spremembah sproti obveščali.


15.05.2020

Prevoz potnikov - ponovna vzpostavitev z 11.majem 2020

Z 11. majem 2020 se javni potniški promet v R.Sloveniji lahko ponovno izvaja v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok omogoča izvajanje:

 • javnega linijskega prevoza potnikov, 
 • posebnih linijskih prevozov potnikov, 
 • stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, 
 • občasnega prevoza potnikov, 
 • prevoza potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb, 
 • avtotaksi prevoza ter 
 • javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu.

Več na spletni strani MZI.

NIJZ - Higienska priporočila za uporabo avtobusnega prometa

 


15.05.2020

FURS - Podaljšan rok za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov do 31.5.2020

Rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov podaljšan do vključno 31.5.2020. Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niso storili) tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.

Več na spletni strani FURS.

 

15.05.2020

FURS - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Prenesi dokument

Sprememba dokumenta 15.05.2020.

Več na spletni strani FURS.

 

15.05.2020

FURS - Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev REK obrazcev

FURS na pobudo davčnih zavezancev podaljšuje rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec/2020 in april/2020 do 31. 5. 2020. 

V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo, po datumu izplačila plače, naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R.

Več na spletni strani FURS.

***************

15.05.2020

Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj in sproščanje dejavnosti avtošol

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati z 14. majem 2020, določa:

 • veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020,

 • veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020,

 • veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti zaradi prepovedi izvajanja storitev potečejo po sprostitvi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev s področja voznikov (torej od 18. maja 2020) do 17. junija 2020, se prav tako podaljša do 30. junija 2020.


Z 18. majem 2020 se med drugim sprošča tudi:

 • izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznikemotornih vozil v cestnem prometu, 
 • rednega usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, 
 • začetnega in obnovitvenega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, 
 • osnovnega in obnovitvenega strokovnega usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov.

Več na spletni strani MZI.

 

 

15.05.2020

Vračanje voznikov v Slovenijo z osebnimi vozili (karantena, DA/NE)

Vračanje voznikov na delo v Slovenijo (z osebnimi vozili) Z današnjim dnem je stopil v veljavo novi odlok, ki ureja področje prehajanja mejnih prehodov.

Trenutno velja naslednje:

 • Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. – iz navedenega sledi, da vozniku ni odrejena karantena;

 • Osebi, ki prihaja iz tretje države, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (CO-VID-19) v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje 14 dni. – iz navedenega sledi, da se vozniku, ki v RS nima prebivališča odredi karantena v trajanju 14 dni;

 • Ne velja več izjema, da se osebi, ki je bila v tranzitu ne odredi karantena, zato potrdila, ki jih boste izdajali voznikom (da jih čaka tovorno vozilo v tujini) ne bodo več veljavna.

Glede na to, da nekateri vozniki nimajo v RS prijavljenega prebivališča, sta zbornici že podali predloge za spremembo odloka, ki bodo obravnavane še danes na dopisni seje Vlade. O vsebini novega odloka vas bomo seznanili.


 

30.04.2020

Vračanje voznikov v Slovenijo (z osebnimi vozili)

Sekciji prevoznikov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo ponovno Vladi predlagali spremembo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, s katero naj bi med izjeme, za katere ne velja obvezna odredba 7-dnevne karantene, uvrstili tudi voznike, ki se iz tujine vračajo na delo v Slovenijo. 

Ministrstvo za zdravje ima v tem trenutku še vedno določene strokovne pomisleke, zato bo predlog ponovno obravnavan takoj po praznikih.


Zato še vedno velja, da je vozniku, ki se vrača na delo v RS iz tujine ob vstopu v državo odrejena 7-dnevna karantena. 

Izjema so le vozniki, ki prevzamejo tovorno vozilo v tujini (v Slovenijo vstopijo le z namenom tranzita). 

O nadaljnjih spremembah vas bomo sproti obveščali.


Poziv Vladi RS: tukaj.

Odziv MNZ: tukaj.


23.04.2020

SLOVENIJA - Omogočena oddaja obrazca REK-1

Od 23.04.2020 je omogočena oddaja obrazca REK-1 za vrsti dohodka: 

 • 1002 Plača za delo v času epidemije in 
 • 1004 Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije.

Gre za obrazca za nove vrste dohodkov, ki se nanašajo na izplačila v skladu z ukrepi iz interventnega zakona.

Tisti delodajalci, ki so svojim zaposlenim že izplačali plače, pa niso predložili REK obrazca, FURS predlaga, da to storijo do 30. 4. 2020.

Če so REK obrazec že oddali brez upoštevanj interventne zakonodaje, pa imajo možnost oddaje popravka in bodo preko popravka uveljavljali pripadajoče oprostitve po interventni zakonodaji.

Zavezanci naj obrazce REK-1 in PNiPD za obračunsko obdobje marec 2020 vlagajo z oznako »R«. Tako predložen REK-1 se šteje za pravočasno predloženega, obveznosti pa mora delodajalec plačati najkasneje na dan predložitve REK.

***************

24.04.2020

HRVAŠKA - SLOVENIJA - odprava konvojev

Hrvaški varnosti organi od nedelje 19. 4. 2020 od 00.00 ure naprej ne zahtevajo več formiranje konvojev tovornih vozil za vstop v Republiko Hrvaško na mejnem prehodu Obrežje. 

Slovenska policija je tako prenehala s formiranjem konvojev tovornih vozil na kontrolnih točkah z Republiko Italijo (Fernetiči in Vrtojba). 

Policisti po novem voznikom tovornih vozil, ki bodo namenjeni na mejni prehod Obrežje, na teh kontrolnih točkah izdajo obrazec na katerem je določena trasa po kateri morajo vozniki tovornih vozil tranzitirati ozemlje Republike Slovenije. Prav tako sta določena dva bencinska servisa, kjer lahko dotočijo gorivo. 

Policisti voznike tovornih vozil opozarjajo na upoštevanje navodil iz obrazca. 

  ***************

  24.04.2020

  SLOVENIJA - srečanje s predstavniki MZI in DARS: pogovor cestnine - ukinitev popustov

  Predstavniki Sekcij prevoznikov GZS in OZS so se v sredo, 22.04.2020,  na MZI udeležili sestanka z državnim sekretarjem na ministrstvu za infrastrukturo g. Alešem Miheličem in predsednikom uprave družbe DARS., dr. Tomažem Vidicem. 

  Razlog pogovora je bil seznanitev s predvideno ukinitvijo popustov na cestnino v R.Sloveniji.

  Uradnega zapisnika pogovora še nimamo, čim ga prejmemo vam posredujemo več informacij.

  ***************

  24.04.2020

  SLOVENIJA - Nastanitvene kapacitete za voznike (karantena)


  Gostilna BAJC (BOOKING ocena 8,2)

  · 3 enoposteljni sobi
  · 5 dvoposteljne z zakonskimi posteljami ( ena ima balkon)
  · 1 dvoposteljna z ločenimi ležišči + balkon
  · 3 triposteljna soba z ločenimi ležišči
  · 2 sobi z zakonsko posteljo in dodatno enojno posteljo + balkon

  o SKUPAJ 14 sob / 30 oseb
  o Možnost obrokov dostava v sobo
  o Lastna kopalnica, klima, majhen hladilnik v vsaki sobi, TV, WIFI

  Slike in podatke si lahko pogledate na povezavi: tukaj.


  Gostilna BISTRA
   (BOOKING ocena 9)

  · 1 soba z 10 ležišči (pogradi)
  · 1 soba s 6 ležišči ( pogradi)
  · 9 mansardnih dvoposteljnih sob z ločenimi ležišči
  · 2 mansardne triposteljne sobe z ločenimi ležišči
  · 4 lux sobe z zakonskimi posteljami
  · 1 lux soba z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem

  o SKUPAJ 16 individualnih sob ( 35 oseb) in 2 hostel sobi (16 oseb)
  o Možnost obrokov dostava v sobo
  o Lastna kopalnica, klima, manjši hladilnik, TV, WIFI

  Slike in podatke si lahko pogledate na povezavi: tukaj.

  ***************

  24.04.2020

  SLOVENIJA - Pretečeni tehnični pregledi/prometna dovoljenja

  Posebno napotilo za obravnavo vozil v primeru, ko jim je veljavnost prometnih dovoljenj potekla 20. aprila 2020 in kasneje, vozilo pa se je takrat oziroma se še vedno nahaja v tujini. 

   

  Predmetni primeri niso zajeti v Odloku o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20, 52/20 in 54/20). 

  Posledično za te primere velja določba o podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja iz 20. člena Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14, 53/16, 9/17 in 75/17 – ZMV-1), kar pomeni da bi takoj po 20. aprilu 2020 morali opraviti tehnični pregled, ter podaljšati veljavnost prometnega dovoljenja, sicer so v prekršku. 

  Ker so ta vozila ostala v tujini s pretečeno veljavnostjo prometnega dovoljenja in ne morejo skladno s predpisi urediti podaljšanja veljavnosti, MZI predlaga sledeče. 

  • Lastnikom vozil, ki so bili v obdobju pred 20. aprilom 2020 z vozilom v tujini in jim je veljavnost prometnega dovoljenja potekla po 20. aprilu 2020, ko se je spremenil zgoraj navedeni odlok in se še vedno z vozilom nahajajo v tujini, se omogoči, da opravijo tehnični pregled vozila v obdobju treh dni po povratku v Republiko Slovenijo. 

  • Ukrep bo veljal do vključno 15. maja 2020.

  • Te posebne okoliščine pa morajo biti nedvoumno dokazljive.  

  Sicer pa glede na veljavne predpise obstajata še  dve možnosti, ki se jih bodo lahko poslužili tudi po 15.5.:

  1) V kolikor je prometno dovoljenje v vozilu, lahko voznik za vozilo opravi tehnični pregled v eni od držav članic EU, za vozilo lahko podjetje podaljša veljavnost zavarovalne police in plača letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu. 

  Nato pa sta dve možnosti.

  • za vozilo se takoj po prihodu v SI izvede postopek podaljšanja prometnega dovoljenja na prvi registracijski organizaciji ali
  • da se za vozilo poda spletna vloga preko eUprave za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.

  2) V kolikor je prometno dovoljenje (original) na sedežu podjetja, lahko to uredi podjetje samo, seveda pa mora voznik opraviti tehnični pregled v eni od držav članic EU in potrdilo posredovatina sedež podjetja, ki nadalje ureja postopek podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja

  ***************

  24.04.2020

  SLOVENIJA - vnovično OPOZORILO - Podaljševanje enotnih delovnih dovoljenj 

  Podaljševanje enotnih delovnih dovoljenj Po mnenju ministrstva pristojnega za delo, je podaljševanje enotnih dovoljenj  nujna zadeva na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZZUSUDJZ, predvsem zaradi postopkov oddaje M-3 obrazca na ZZZS (kjer je potrebna številka novega enotnega dovoljenja na informativnem listu). V kolikor podaljšanje dovoljenja za bivanje ni vsaj zavedeno v Centralnem registeru prebivalstva (kar nakazuje pravočasno oddajo vloge za podaljšanje), ZZZS ne more podaljšati veljavnosti kartice zdravstvenega zavarovanja. 

  Torej pomembno je, da je pravočasno vložena vloga za podaljšanje enotnega dovoljenja.

  Še vedno pa velja naše obvestilo: 

  Potrdilo o zaposlitvi voznika tujca - državljana tretjih držav ("roza potrdilo za voznike")

  Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur.l. RS št. 36/20), ki že velja. Ta zakon je preprosto povedano v času epidemije ustavil tek vseh rokov v sodnih in upravnih zadevah, tudi roke za uveljavitev materialnih pravic.

  To pomeni, da je veljavnost potrdil za voznike podaljšana do konca te krize vendar najdlje do 01.07.2020. Vendar pa to zadostuje za kontrolne organe v Sloveniji ne pa tudi v tujini.

  V tem času bosta izdajatelja licenc (OZS, GZS)  prevoznikom za njihove voznike, ki  to nujno potrebujejo, na njihovo vlogo, izdala potrdila z omejeno veljavnostjo. 

  Ker pa je razglasitev konca izrednih razmer negotova (lahko je čez dva tedna ali pa čez dva meseca) , se jim bodo  taka potrdila izdala do konca veljavnosti tega zakona in sicer do 01.07.2020. V tem času pa bodo vozniki tudi pridobili enotna dovoljenja in drugo kar potrebujejo za izdajo potrdila z "normalno" veljavnostjo.

  ***************

  24.04.2020

  GZS in OZS - ponudbe za nakup pnevmatike

  Obveščamo vas, da sta Sekcija za promet (OZS) in  Združenje za promet (GZS) tudi letos pristopili k zbiranju najugodnejših ponudb za nakup pnevmatik. 

  Izmed prejetih ponudb smo izbrali najugodnejše in sicer:
  Izbrane znamke pnevmatik so:

  • Goodyear (ponudnik: Protect-trade d.o.o. Šentjur - sklop 1 in 2)

  • Bridgestone (ponudnik: Bartog d.o.o. Trebnje - sklop 1 in 2)

  • Continental (ponudnik: Bartog d.o.o. Trebnje - sklop 1 in 2)

  • Michelin (ponudnik: Prigo, d.d. Brezovica pri Ljubljani - sklop 1 in 2)

  Obrazec za naročilo pnevmatik s ponujenimi cenami bomo objavili v torek, 28.4.2020 na spletnih straneh obeh sekcij (OZS, GZS). Posredovali vam ga bomo tudi z rednimi obvestili.

  ***************

   

  24.04.2020

  OSTALI nasveti

  Obračun plače za mesec marec 2020: tukaj.

  Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Dodani so novi primeri: tukaj.

   

   

  16.04.2020

  Odgovori na pogosta vprašanja

  Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2: tukaj

  Delodajalec kljub razglašeni epidemiji posluje v zmanjšanem obsegu, zato je vsem petim zaposlenim delavcem odredil čakanje na delo. Ko nabere dovolj strank, nekaj delavcev za tri dni pokliče na delo. Nato jim ponovno odredi čakanje na delo. To naredi vsak teden znova. Ali bo upravičen do povračila nadomestila plače in plačila socialnih prispevkov? 
  Odgovor: tukaj

  Delodajalec je delavcu odredil čakanje na delo. Med tem sta se dogovorila za izrabo nekaj dni letnega dopusta. Kakšno nadomestilo plače pripada delavcu za dneve izrabe letnega dopusta? Odgovor: tukaj

  Delodajalec je edinemu delavcu odredil čakanje na delo od 13. marca. Po enem mesecu je ugotovil, da ko bo ponovno začel opravljati dejavnost, zanj ne bo imel dela. Ali ga lahko kljub temu, da je na čakanju na delo, odpusti iz poslovnega razloga? 
  Odgovor: tukaj

  Delodajalec zaposluje veliko delavcev iz BiH. Ko so se za konec tedna vrnili v matično državo, so jim tam odredili 14-dnevno karanteno. Dobili so tudi odločbo o karanteni v cirilici. Ali bo delodajalec na podlagi te odločbe upravičen do povračila nadomestila plače v breme ZZZS?Odgovor: tukaj

  ***************

  17.04.2020

  Uporaba pravilne kode FAND (ZIUZEOP) - POZIV Združenja bank!

  Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice, članice ZBS, skupaj naprošamo vse izplačevalce pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), da jih na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov, ter da pri tem uporabijo kodo namena FAND. 

  Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi tega zakona, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe po ZDavP-2. Postopki v bankah in hranilnicah so, kot vam je poznano, avtomatizirani. 

  Pri kodi FAND so izplačila pomoči avtomatično izvzeta iz izvršbe. V primeru uporabe napačnih kod so lahko sredstva zarubljena, kar bo povzročilo mnogo slabe volje na strani prejemnikov in ogromno nepotrebnega dodatnega dela na strani bank in hranilnic ter komitentov (banke namreč še naprej izvršujejo preživninske sklepe in sklepe o zasegu denarnega dobroimetja v postopkih osebnega stečaja po ZFPPIPP). Le s pravilno uporabo kode, ki je izvzeta iz rubeža, bodo lahko banke in hranilnice pomoči, ki jih bodo njihovi komitenti prejeli po interventnem zakonu, razporedile med izvzete prilive iz izvršbe.

  ***************

  17.04.2020

  ZRSZ vprašanja in odgovori

  Dve informaciji glede interventnega zakona. 

  1. Zaradi iztekajočega roka za oddajo vloge po interventnem zakonu, so linije ZRSZ danes zelo obremenjene. Veliko delodajalcev je šele pričelo z urejanjem registracije na portalu oz. s pooblaščanjem za delo na portalu. Nekateri lahko naletijo tudi na nepredvidene tehnične težave, zato jih skrbi, ali bodo pravočasno oddali vloge po ZIUZEOP. Morda se danes posamezni delodajalci za pomoč obrnejo tudi na združenje/zbornico. V teh izrednih primerih prosim posredujte vprašanje na igor.sep@gzs.si ali robert.sever@gzs.si ali natalija.repansek@ozs.si in vam bomo posredovali predlagano rešitev ZRSZ. 

  2. Zaradi zaprtja gostinskega obrata smo za delavce vložili vlogo za povračilo nadomestila iz razloga višje sile. Tako je bilo tudi v pričetku razloženo/objavljeno s strani Zavoda oz. smo tak nasvet prejeli pri naši delodajalski organizaciji. Kasneje je bilo to »tolmačenje« spremenjeno in naj bi nadomestilo lahko uveljavili iz razloga čakanja delavca na delo (poslovni razlog). Ali bo Zavod vloge, vložene iz razloga »višje sile« zavrnil? 


  Vlog Zavod iz tega razloga ne bo zavrnil. Če je možno iz priloženih dokazil razbrati, da gre dejansko za čakanje na delo, se postopek nadaljuje kot čakanje na delo. Po potrebi pa bomo delodajalca pozvali k pojasnitvi. 

  Pojasnilo lahko delodajalec vloži tudi sam, sklicujoč se na DLV št. (11065-…../2020) na gpzrsz@ess.gov.si.

   

  17.04.2020

  SLOVENIJA - podaljšanje obdobja odstopanja od časov voženj, odmorov in počitkov

  Obveščamo Vas, da je Republika Slovenija na EU posredovala informacijo o podaljšanju ukrepa odstopanja od časov voženj, odmorov in počitkov za obdobje naslednjih 30 dni.

  ***************

  17.04.2020

  Vlada z 20. aprilom sprošča prepoved opravljanja tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

  Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji.

  Določa se:

  • prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja le do 19. aprila 2020;

  • da se bodo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij lahko začele izvajati že 20. aprila 2020;

  • veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija 2020;

  • do 17.maja 2020 velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov.

  ***************

  17.04.2020

  !!! NEURADNO !!! Odprtje tehnični pregledov s ponedeljkom, 20.04.2020

  Obveščamo Vas, da smo bili s strani MZI v sklopu delovne skupine za prevozništvo seznanjeni, da se pripravlja nov odlok s katerim se odpira tehnične preglede in s tem tudi prijave/odjave vozil, registracije s ponedeljkom 20.04.2020.

  Zbornice GZS, OZS, TZS so v ČET, 16.04.2020 na Vlado RS naslovile dopis z zahtevo po sprostitvi tehničnih pregledov - dopis: tukaj; in verjamemo, da se je tudi na osnovi tega dogodil preobrat na Vladi RS.

  Počakati je sicer potrebno, da Vlada RS na svoji današnji seji potrdi nov odlok, nakar sledi objava v UL RS v soboto in potem izvajanje s ponedeljkom.

  16.04.2020

  Vlada podaljšuje veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov

  Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se je s prvim Odlokom začasno do 16. 4. 2020 prepovedalo izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo tahografskih delavnic. Prav tako se je podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga do 16. maja 2020.

  Z novim odlokom se začasna prepoved:

  • izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter 
  • dela v tahografskih delavnicah 

  v Republiki Sloveniji podaljšuje do 17. maja 2020.

  Do 17. junija 2020 pa se podaljšuje veljavnost prometnih dovoljenj.

  Uradni list RS, št. 52/20 z dne 15.4.2020

  ***************

  16.04.2020

  Ureditev prehajanja državne meje za voznike

  Obveščamo Vas, da sta zbornici (sekciji prevoznikov OZS in GZS) na pristojna ministrstva (MZI in MZ) naslovili več pozivov za spremembo ukrepa na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine.

  Odgovor MZI, z dne 14.04.2020: tukaj.

  Odgovor MZ, z dne 15.04.2020: tukaj.

  Podajamo pojasnila iz odgovorov:

  • 7 dnevna karantena ne velja (kar je zanimivo iz stališča voznikov):

   • za osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu

   • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu - to je 5.točka 8.člena Odloka
  • Kaj zdaj to pomeni
  • MZI in MZ smo povprašali sledeče:
   • ali se ukrep 7 dnevne karantene ne uporablja v primeru voznikov, ki vstopijo v R.Slovenijo z osebnim prevoznim sredstvom, prevzamejo na sedežu podjetja ali na parkirišču tovorno vozilo in še v istem dnevu nadaljujejo svojo pot v tujino?
    • Odgovor MZ: Ukrep 7 dnevne karantene se v takih primerih uporablja, ker se navedene osebe, ki pridejo v R.Slovenijo štejejo kot osebe iz 8.točke 7.člena Odloka (tuji državljan, ki bo opravljal delo v R.Sloveniji)

   • ali se ukrep 7 dnevne karantene ne uporablja v primeru voznikov, ki vstopijo v R.Slovenijo z osebnim prevoznim sredstvom in nadaljujejo svojo pot v tujino, se pravi R.Slovenijo samo tranzitirajo in prevzamejo tovorno vozilo v tujini (npr. AUT, ITL)?
    • Odgovor MZ: Kot navedeno v 8. členu, kjer je navedeno, za koga Odlok ne velja, je v točki 5. zapisano sledeče: »državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu«.
      
    • V tem primeru kot vidite je stališče MZ in tudi Policije, da tujci tranzitirajo Slovenijo in se jim ne odreja 7 dnevna karantena.  

  ***************

  16.04.2020

  DARS - OBVESTILO o zaprtju malih počivališč

  Prejeli smo obvestilo s strani DARS, d.d. v katerem nas obveščajo, da bodo zaprli 12 malih počivališč ob AC/HC, ki so v njihovem upravljanju in sicer:

  • na Primorski AC Studenec (Sever in Jug) in Risnik
  • na Gorenjski AC Povodje (Vzhod in Zahod) in Lipce (Vzhod in Zahod)
  • na Štajerski AC Polskava (Vzhod in Zahod) in Zima (Sever in Jug)
  • na Prekmurski AC Dolinsko Jug

  ​Za tak ukrep so se odločili z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV 2 in da se uporabnike preusmeri na velika počivališča, kjer so sanitarije, oskrba z gorivom, prehrana.

  Več: tukaj.

  ***************

  16.04.2020

  PROTOKOL za prevoz nujnega blaga skozi kontrolne točke na vstopu v Republiko Slovenijo

  V nadaljevanju objavljamo s strani v.d. direktorja Policije podpisani Protokol za prevoz nujnega blaga skozi KT pri vstopu v RS (z datumom 9.april), s katerim Slovenija sledi Smernicam EK za zagotavljanje neprekinjenega pretoka blaga po EU z zelenimi pasovi. 

  Prav tako objavljamo prevod dokumenta v angleščino, ki ga je - tak je bil dogovor v medresorski delovni skupini za prevozništvo - pripravila prevajalska služba MZZ. 

   
  11.04.2020
  VRAČANJE VOZNIKOV/oseb V SLOVENIJO (z osebnimi vozili)

   

  Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je bil danes že objavljen v Uradnem listu (Uradni list RS, št. 50/2020) .


  Na kratko vam povzemamo pomembno vsebino, ki se nanaša na voznike (velja tudi za druge osebe, razen izjem), ki bi se vračali v Slovenijo z osebnimi vozili (izjema so vozniki, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu - pomeni vozniki s tovornimi vozili).


  V primeru vstopa v državo (z osebnimi vozili) se voznikom odredi karanteno za obdobje sedmih dni.


  Osebi iz prejšnjega odstavka se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19). V primeru zavrnitve odvzema brisa ali če brisa osebi ni mogoče odvzeti, minister, pristojen za zdravje, odredi podaljšanje karantene za nadaljnjih sedem dni. Po preteku tega obdobja karantena preneha. Če odvzem brisa za testiranje ali prejem rezultata testiranja sedmi dan ni mogoč, se karantena avtomatsko podaljša do prejema rezultata testiranja oziroma ne dlje kot za obdobje, ki ne presega 14 dni od dneva odreditve karantene.


  Če je rezultat testa negativen, karantena preneha.


  Če je rezultat testa pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19), in v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17).

  V času odrejene karantene in po njej, kadar je rezultat testa negativen in zanjo karantena preneha, mora oseba o pojavu morebitnih bolezenskih znakov takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.


  Osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na domačem naslovu. Če iz utemeljenega razloga karantena na domačen naslovu ni mogoča, se kraj izvajanja karantene dogovori s Civilno zaščito.


  Oseba, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.


  Osebi, ki je tuji državljan in bo opravljala delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.Osebi mora delodajalec zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. 


  Nastanitev mora biti skladna s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene.


  Državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ob prehodu meje navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči.

   

  Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. 


  09.04.2020 - Vračanje voznikov

  VRAČANJE VOZNIKOV V SLOVENIJO (z osebnimi vozili)

  Glede na to, da prejemamo ogromno vprašanj glede možnosti vračanja voznikov, ki so bili doma (v BIH, Srbiji..) vam trenutno lahko odgovorimo le naslednje:

  - začasni ukrep, s katerim smo vas seznanili v nedeljo (5.4.2020) predvidoma velja do jutri 10. 4. 2020 (do 24.00) - ker gre za začasni ukrep se ta lahko spremeni kadarkoli z uveljavitvijo novega pravila.

  - Sekcija za promet OZS in Združenje za promet GZS že ves teden na pristojne naslavljata prošnje za podaljšanje navedenega ukrepa oz. vzpostavitev ukrepa, s katerim bi imeli vozniki možnost vstopa v Slovenijo brez odrejene 14-dnevne karantene,

  - danes naj bi Vlada RS odločala o nadaljnjem protokolu prehajanja meje, zato vam bomo to informacijo podali takoj, ko jo prejmemo (predvidoma jutri dopoldan).

   

  09.04.2020 - SLOVENIJA - POZOR

  Vsi, ki nameravate uveljavljati ukrepe po ZIUZEOP, pozor! 

  Danes je zadnji dan za plačilo akontacije za marec.

  Jutri, v petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. 

  Plačilo akontacije tistih zavezancev, ki so davčni obračun DDPO ali DohDej za koledarsko leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, zapade v plačilo ravno jutri, 10. 4. 2020, zato jo je potrebno plačati že danes.

  Če samozaposleni in druge osebe ne bodo imele do roka izpolnjene davčne obveznosti, lahko to vpliva na pravice po ZIUZEOP.

   

  08.04.2020 - SLOVENIJA - TEHNIČNI PREGLEDI

  Podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj odslej tudi prek spleta

  Podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj za vsa vozila, ki ob registraciji ne potrebujejo tehničnega dovoljenja, je od današnjega dne omogočeno tudi prek spletnega portala E-uprava.

  Trenutno tako velja, da je do 16. 4. 2020 prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil v Republiki Sloveniji. 

  Posledično je to prav tako onemogočilo postopke podaljševanja veljavnosti prometnega dovoljenja, tudi v tistih primerih, kjer tehnični pregledi niso potrebni.

  Od 8. aprila 2020  je omogočeno spletno podaljšanje prometnega dovoljenja na portalu eUprava. 

  Za podaljšanje je potrebna uporaba digitalnega potrdila, zato storitev lahko koristijo samo tisti, ki imajo že nameščeno delujoče digitalno potrdilo za uporabo portala E- uprava. 

  Omenjena prometna dovoljenja v skladu z odlokom sicer v vsakem veljajo do 16. maja 2020, zato je elektronsko podaljšanje dovoljenj poljubno.

  Elektronska vloga za podaljšanje prometnega dovoljenja

  Več.

   

  06.04.2020 - SLOVENIJA - SPREMEMBA - prve registracije vozil !

  Na Ministrstvu za javno upravo so na upravne enote naslovili dopis, v katerem so med nujne zadeve dodali nekatere kategorije.

  Med nujnimi zadevami so tako po novem opredeljena tudi prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev.

  Z navedeno spremembo še vedno ostajajo nerešene odjave vozil, za kar pa se s strani zbornic trudimo pri pristojnih ministrstvih, da bi prav tako zagotovili čimprej.

  Več

  05.04.2020 

  - POZOR - 

  Obveščamo o začasno spremenjenem protokolu vračanja delavcev v Slovenijo  

   

  Ministrstvo za infrastrukturo nas je obvestilo o začasno spremenjenem protokolu ob vstopu v Slovenijo za državljane tretjih držav - voznike tovornih vozil, zaposlene v podjetjih v Sloveniji, ki se po počitku v svoji državi vračajo na delo v Slovenijo.

  Po trenutnih informacijah MNZ velja tak režim samo začasno (najverjetneje samo ta vikend oziroma maksimalno 1 teden), da se omogoči vrnitev delavcev v Slovenijo, potem velja osnovni protokol (ob vstopu v Slovenijo bodo napoteni na 14-dnevno karanteno).

  Ministrstvo za zdravje bo v naslednjih urah izdalo navodilo, da se takšne osebe preusmerja na (najbližje) mejne prehode: Jelšane, Obrežje ali Gruškovje.

  To pomeni, da bodo morali vozniki, ki se vračajo na delo obvezno vstopiti na enega od naštetih mejnih prehodov (Jelšane, Obrežje ali Gruškovje).

  Voznikom bodo na navedenih mejnih prehodih infektologi NIJZ odvzeli bris, nakar jim bo omogočen vstop v državo (vrnitev na delo oziroma nadaljnje opravljanje voženj pri delodajalcih). V roku 10 ur bodo seznanjeni z rezultati brisa, hkrati pa bodo dobili tudi morebitna nadaljnja navodila NIJZ (še posebej v primeru pozitivnega testiranja).


  Navodila za voznike

  Do prejema izvida testiranja na prisotnost novega koronavirusa morajo vozniki spoštovati naslednja priporočila:

  • Do lokacije bivanja v Republiki Sloveniji se odpeljite po najkrajši poti in brez ustavljanja.
  • Do prejema izvida, se izogibajte stikov z drugimi ljudmi (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi ljudmi). Večino časa preživite v drugi sobi kot drugi, če je to mogoče.
  • Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete, za pet do deset minut večkrat na dan.
  • Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava).
  • Pogosto si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte (tudi po uporabi sanitarij).
  • Če kaj potrebujete iz trgovine, naj vam to dostavijo drugi.

  V kolikor bo rezultat testiranja pozitiven na novi koronavirus. morajo po telefonu kontaktirati zdravstveno službo.


  V primeru, da bo rezultat testiranja na novi koronavirus negativen lahko nadaljujejo z običajnimi aktivnostmi.


  V primeru, da kasneje pri sebi opazijo bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (npr.. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), se morajo takoj izolirati (prekiniti stike z drugimi ljudmi) in po telefonu poklicati izbranega zdravnika ali urgentno službo, tam kjer so nastanjeni.


  V naslednjem tednu bomo obe stanovski organizaciji prevoznikov nadaljevali z zahtevo, da začasni ukrep ki je bil sprejet ostane v veljavi.

  Prilogi:

  ***************

  04.04.2020 - ZAŠČITNE MASKE - za potrebe prevozniškega sektorja

  Sekcija za promet pri OZS in Združenje za promet pri GZS sta pridobili ponudbo za troslojne zaščitne maske ("kirirške" - za enkratno uporabo).

  Cena: 0,90 EUR / kom

  Potrebe zbiramo do ponedeljka, 6.4.2020 do 12. ure.

  Za sporočitev potrebe izpolnite obrazec: >>> tukaj <<<. 

  Ostale informacije o plačilu in možnem prevzemu vam posredujemo naknadno na sporočen e-mail naslov, ki ga boste vnesli v obrazcu, zato bodite pozorni na pravilno izpolnitev.

  ***************

  03.04.2020 - SLOVENIJA - Obvestilo na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, 

  ki se v Slovenijo vračajo iz tujine* 

  (Ukrep velja od 4. aprila 2020 od 6. ure zjutraj)

  *Navodilo ne velja za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Navodilo velja za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del. Navodilo se nanaša na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi za letališče in pristanišče.

  POZOR

  Za delavce (voznike tovornih vozil), ki bodo oziroma so odšli na daljši počitek izven R.Slovenije, bo ob povratku odrejena 14 dnevna karantena! 

  Takojšen UKREP s strani zbornic, dne 03.04.2020:

  - na pristojnega ministra za promet naslovili zahtevo po dopolnitvi/spremembi ukrepa, da se delavce/voznike izvzame iz tega novega režim prehajanja državne meje za slovenske državljane in tuje državljane, ki se v R Slovenijo vračajo iz tujine.

  - opozorili, da s tem ukrepom država Republika Slovenija ne sledi smernicam EU glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev, v sklopu katerih bi morali zagotoviti nujno prosto gibanje delavcev v prevozništvu. 

  V ozadju potekajo pogovori s pristojnim ministrom in ministrstvom in o izidu pogovorov vas bomo sproti obveščali.


   


  01.04.2020 - SLOVENIJA - OPOMNIK - obveznost zaščitne opreme

  Delovna inšpekcija ponovno opozarja na dolžnosti delodajalca,  ki je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi. Glede na to,  da je v tem trenutku splošno velika nevarnost okužbe z virusom SARS-CoV-2, ne pozabite, da morajo vozniki obvezno uporabljati zaščitne maske, rokavice in razkužila.

  Voznike večkrat seznanite tudi z ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

  Objavljeni so: >>>tukaj<<<.

  NIJZ je pripravil  na temo novega koronavirusa dokumente in letake v obliki PDF in jih lahko prenesete na svoje naprave ter natisnete: >>>tukaj<<<.

  ***************

  01.04.2020 - SLOVENIJA - Javna pooblastila GZS in OZS: potrdila za voznike

  IZDAJA POTRDIL ZA VOZNIKE NEDRŽAVLJANE EU (npr. BIH, SRB...)

  Sprejet je bil Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur.l. RS št. 36/20), ki že velja. Ta zakon je preprosto povedano v času epidemije ustavil tek vseh rokov v sodnih in upravnih zadevah, tudi roke za uveljavitev materialnih pravic.

  To pomeni, da je veljavnost potrdil za voznike podaljšana do konca te krize vendar najdlje do 01.07.2020. Vendar pa to zadostuje za kontrolne organe v Sloveniji ne pa tudi v tujini.

  V tem času bosta izdajatelja licenc (OZS, GZS) prevoznikom za njihove voznike, ki to nujno potrebujejo, na njihovo vlogo, izdala potrdila z omejeno veljavnostjo. Ker pa je razglasitev konca izrednih razmer negotova (lahko je čez dva tedna ali pa čez dva meseca) , se jim bodo taka potrdila izdala do konca veljavnosti tega zakona in sicer do 01.07.2020. V tem času pa bodo vozniki tudi pridobili enotna dovoljenja in drugo kar potrebujejo za izdajo potrdila z "normalno" veljavnostjo.

   ***************

   01.04.2020 - SLOVENIJA - Veljavnost CEMT certifikatov in mesečnih CEMT dovolilnic

   Obveščamo vas, da se zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije Covid 19, podaljša veljavnost CEMT certifikatov o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami za motorna vozila in priklopnike, ki se uporabljajo v sistemu multilateralne kvote CEMT dovolilnic, in sicer za certifikate, katerih veljavnost je potekla po 12. marcu se veljavnost podaljša do 30. junija 2020.

   MZI poleg tega nadzorne organi prosi, da pri kontroli izdanih mesečnih CEMT dovolilnic upoštevajo trenutne razmere in dejstvo, da so določeni upravni postopki prekinjeni in posledično prevozniki dovolilnic niso uspeli zamenjati, zato se lahko zgodi, da prevoz zaključujejo s pretečeno dovolilnico. Prosimo, da se ob tem upošteva določena toleranca in se voznikom brez kaznovanja dovoli, da zaključijo pot. 

   Oba začasna ukrepa veljata za slovenske in tuje prevoznike za omejen čas, in sicer od danes 1. aprila 2020 do 30. junija 2020.

   ***************

   01.04.2020 - SLOVENIJA - 

   Potrdilo delodajalca za potrebe prihajanja na delo v drugo občino

   >>> Obrazec <<< potrdila delodajalca, ki se izda delavcu na podlagi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS, za potrebe prihajanja na delo v drugo občino. 

   Obrazec lahko uporabljate za vse zaposlene (vključno z vozniki, ko prihajajo ali odhajajo z dela).

   ***************

   01.04.2020 - SLOVENIJA - TEHNIČNI PREGLEDI

   Zbornici se v okviru ustanovljene delovne skupine za koordinacijo aktivnosti sektorja prevozništva na območju Republike Slovenije že ves čas aktivno zavzemata za rešitev na tem področju. Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) ves čas opozarjamo na potrebo gospodarstva po registraciji novih tovornih vozil/avtobusov kakor tudi odjavi le-teh, pri tistih, ki so bili primorani zaustaviti del ali celo ves svoj vozni park. 

   MZI je bil pripravilo predlog odloka, v katerem je določeno, da se lahko kljub začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji, dovoljuje prva registracija novih homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev v Republiki Sloveniji. Dovoljuje se tudi odjava navedenih kategorij vozil. Te postopke bi izvajale samo upravne enote.

   Predlog odloka je še vedno v usklajevanju na MJU in SVZ. Odprte točke so: nujnost po ZZUSUDJZ, konkurenčnost in zahteve za izvedbo postopkov brez stika.

   Kot rečeno s strani zbornic apeliramo, da čimprej razrešijo odprta vprašanja, ni pa za pričakovati, da bi bilo to že v tem tednu, ker nam s strani MZI niso upali podati datuma implementacije.

   Še enkrat tukaj objavljamo:

   ***************

   01.04.2020 - SLOVENIJA - Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril

   Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril članek je objavljen: tukaj

   ***************

   01.04.2020 - SLOVENIJA - POTREBA: nastanitev voznikov iz tretjih držav

   Sekciji za promet (GZS in OZS) izvajata anketo vezano na potrebo po nastanitvenih objektih, ki bi jih eventuelno potrebovali prevozniki za svoje voznike v času tedenskih počitkov vsled morebitnih zaostritev pri gibanju voznikov, zaradi pandemije COVID-19.

   Varnostni ukrepi se vse bolj zaostrujejo in vozniki, ki prihajajo pretežno iz BiH in Srbije ter se med vikendom vračajo domov, se zaenkrat v posameznih primerih še uspejo vrniti v Slovenijo, a se to stanje zna v kratkem spremeniti. 

   Prosimo Vas, da z izpolnitvijo spodnjega obrazca navedete za koliko voznikov iz BIH, SRB... bi potrebovali/želeli nastanitev v Sloveniji, če se razmere v prihodnje zaostrijo in se vozniki ne bi uspeli vračati domov.

   V kolikor sploh potrebujete pomoč pri tem, da se angažira Civilna zaščita (CZ) in poskuša poiskati nastanitve preko CZ. 

   Zavedamo se dejstva, da vozniki raje grejo domov v domače države, in da če že morajo ostati v SLO v večini primerov raje ostanejo v vozilu, pri čemer se jim omogoči wc, tuš, prehrana. Naveden podatek bi želeli zbrati zgolj preventivno, da vemo kaka potreba dejansko je po tem oziroma ali sploh je potreba po tem.

   Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo: 
   - Igor Sep (igor.sep@gzs.si
   - Natalija Repanšek (natalija.repansek@ozs.si)

   >>> OBRAZEC - potreba nastanitev voznikov iz TD <<<

   ***************

   30.03.2020 - SLOVENIJA - nov Odlok - Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja

   ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

   Opozorili bi na nekatera določila odloka, ki je začel veljati 30.marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

   Več si lahko preberete na spletni strani Vlade RS: tukaj.

   Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdaljedo drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):
   - prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
   - dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
   - dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
   - dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
   - dostop do bencinskih črpalk,
   - dostop do bank in pošt,
   - dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

   Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

   Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

   Prosimo opozorite voznike na obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter zaščitnih rokavih v primeru gibanja in zadrževanja na/v zaprtih javnih prostorih (bencinske črpalke, trgovine, banke, servis...).

   26.03.2020 - ADRpodaljšanje veljavnosti ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev ter
   veljavnosti rednih in vmesnih pregledov cistern ter ADR certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga

    

   Slovenija je na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala dva večstranska sporazuma, ki bosta prevoznikom olajšala prevoz nevarnega blaga v domačem in mednarodnem prometu, in sicer M324 in M325. 

   Večstranski sporazum M324 na ozemlju držav podpisnic podaljšuje veljavnost ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. novembrom 2020, do 30. novembra 2020. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje teh certifikatov oziroma potrdil, ki je 1. december 2020. 

   Večstranski sporazum M325 podaljšuje veljavnost rednih in vmesnih pregledov cistern ter ADR certifikatov o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. avgustom 2020, do 30. avgusta 2020. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje, ki je 1. september 2020. 

   Opozarjamo, da večstranska sporazuma veljata samo na ozemlju držav podpisnic sporazuma oziroma za vozila, ki so registrirana v teh državah. M324 je do sedaj podpisalo 21 držav pogodbenic ADR, M325 pa 14. Med podpisnicami so vse sosednje države, razen Hrvaške. Aktualno informacije glede držav, ki so podpisale sporazum, so na spletni povezavi: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.


   25.03.2020 - začasna odprava omejitve prometa ob vikendih za TV nad 7,5t

   MZI - prevoz tovornih vozil in skupin vozil nad 7.500 kg – izredne razmere – zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

   Obveščamo vas, da je skladno z določbo 6. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11; v nadaljnjem besedilu: odredba), do zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, 

   na cestah v Republiki Sloveniji dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil,
   katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, 
   tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure ter 
   v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.

   Obvestilo MZI >>> tukaj <<<.   24.03.2020, Operativni štab - COVID-19, INFORMACIJA TRANZIT

   POGOJI ZA PREHAJANJE TOVORNIH VOZIL V TRANZITU PREKO OZEMLJA REPUBLIKE SLOVENIJE

   1.Tranzit tovornih vozil preko ozemlja R Slovenije se dovoli samo, če je zagotovljen vstop v drugo namembno sosednjo državo;

   2.Tranzit iz ene sosednje države v drugo sosednjo državo, če ti dve mejita, čez R Slovenijo ni dovoljen;

   3.Za tovorna vozila s ciljem v R Sloveniji ni posebnih omejitev;

   IZ REPUBLIKE ITALIJE V REPUBLIKO HRVAŠKO

   1.Tovornim vozilom s ciljem v R Hrvaški s slovenskimi in hrvaškimi registrskimi oznakami ali z vozniki, ki so slovenski ali hrvaški državljani, se dovoli vstop v R Slovenijo brez omejitev, razen za tovorna vozila, s ciljem v devetih občinah na območju Istre in Kvarnerja (Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji), ki jim je dovoljen prehod meje na MP Starod;

   a.tovornim vozilom, ki nameravajo prestopiti mejo na MP Starod, Policija izda obrazec št. 1, s katerim se odredi trasa potovanja

   2.Za ostala tovorna vozila se formirajo konvoji v skladu z dosedanjimi navodili, do mejnega prehoda Obrežje.

   IZ REPUBLIKE ITALIJE V REPUBLIKO MADŽARSKO

   1.Tovornim vozilom se odredi tranzit do mejnega prehoda Pince in se jim izda obrazec št. 2, s katerim se odredi trasa potovanja;

   IZ REPUBLIKE AVSTRIJE V REPUBLIKO HRVAŠKO

   1.Tovornim vozilom se odredi tranzit do mejnega prehoda Gruškovje (ali Obrežje) in se jim izda obrazec št. 3, s katerim se odredi trasa potovanja. Pogoj za to omejitev je sprejetje Odloka o določitvi pogojev vstopa v R Slovenijo iz R Avstrije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni;

   IZJEMA

   Zgoraj navedeno ne velja za prevoze zdravil, medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme, (ki mora biti nedvoumno in vidno označena z znakom rdečega križa) ter prevozov poštnih pošiljk.

   21.03.2020 - NOVO

   - MZI - >>>Dopis <<<
   s pozivom za priznavanje dokumentov,je bil 20.03.2020 preko MZZ poslan v vse države EU + EEA + UK ter Albanija, BIH, S. Makedonija, Kosovo, Črna Gora, Srbija, Ukrajina, Turčija, Gruzija, Belorusija, Moldavija, Rusija, Armenija, Azerbajdžan.

   Vključuje info tako o tehničnih pregledih, kot vozniških dovoljenjih, kvalifikacijah voznikov....

   --- TEHNIČNI PREGLEDI ---
   PREVOD odloka, dodan IT jezik/ prevod vsebuje torej DE, EN, FR, IT verzijo

   Pripravili smo prevod odloka o prepovedi izvajanja TP in podaljšanju veljavnosti TP v Sloveniji. Prevod je pripravljen s strani zbornic - neuradni prevod.

   klikni za prenos
   >>> PREVOD odlok TP - podaljšanje veljavnosti/prepoved izvajanja <<<

   SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE - Sporočilo za javnost, 19.3.2020
   klikni za prenos
   >>>Sklepanje zavarovanj in avtomobilska zavarovanja - dodatna pojasnila glede odlokov Vlade RS <<<

   Na kratko:
   - Zavarovanja vseh vrst lahko do preklica sklepate samo na daljavo (preko spleta).
   - V času veljave Odloka se nemoteno izvajajo storitve avtomobilske asistence.
   - Podaljšan je čas za obnovo in plačilo avtomobilskih zavarovanj.

    

   TOVORNI PROMET

   18.03.2020

   Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ter dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

    

    

   Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

   Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).

   Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok.

    

   Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.

    

   Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

   15.03.2020
   Vlada Republike Slovenije je v zvezi zomejitvijo cestnega tovornega prometa pri vstopu v Slovenijo na slovensko-italijanski meji sprejela:

   Odredboo določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20)

   Pri vstopu v R.Sloveniio iz R.Italije tako velja omejitev tovornega prometa, katerega končna destinacija ni Slovenija.

   Tranzit za tovorni promet je organiziran v konvojih.

   Cestni tovorni promet znotraj Slovenijese zaenkrat odvija brez omejitev.

   Ni omejitev pri nakladih iz Slovenije v ITL, AUT, HUN, HRT. Upoštevati velja omejitve sprejete v sosednjih držav, več v nadaljevanju pri posamezni državi.

   POTNIŠKI PROMET

   18.03.2020

   Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.

   15.03.2020
   SLOVENIJA - PREPOVED IZVAJANJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

   Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

   S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

   Odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

   V skladu s sprejetim odlokom se na ozemlju Republike Slovenije prepove izvajanje:
   - javnega linijskega prevoza potnikov,
   - posebnega linijskega prevoza potnikov,
   - stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov,
   - občasnega prevoza potnikov ter
   - javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu,
   razen avtotaksi prevozov.

   Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu.

       Delo v Luki Koper poteka nemoteno.

   Vsa obvestila povezana s COVID -19 in trenutnimi razmerami v pristanišču so sproti objavljena na spletu:
   https://www.luka-kp.si/slo/novice/single/korona-info-34958

   AVSTRIJA

   VIRI aktualnih informacij:
   https://www.oesterreich.gv.at/public.html https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.htmlhttps://www.bundeskanzleramt.gv.at/
   https://www.bmeia.gv.at/ https://www.asfinag.at/verkehr/verkehrsmeldungen/ https://www.apa.at/Site/index.de.html https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
   https://www.facebook.com/pg/botschaftslowenienwien/posts/?ref=page_internal- slovensko Veleposlaništvo na Dunaju

   TOVORNI PROMET

   01.04.2020 - AVSTRIJA - MP Avstrija - Slovenija


   Obvestilo veleposlaništva RS na Dunaju

   Republika Avstrija z 2. aprilom od 00:00 naprej uvaja določene dodatne omejitve na mejnih prehodih s Slovenijo.


   Na naslednjih prehodih je režim nespremenjen oz. časovno delno omejen:

   • Bonisdorf – Kuzma
   • Mureck – Trate (odprt med 05.00 in 21.00) 
   • Radlpaß – Radlje (odprt med 05.00 in 21.00) 
   • Sicheldorf – Gederovci -Spielfeld (Autobahn) – Šentilj (avtocesta) 
   • Spielfeld (Bahnhof) – Šentilj (žel. postaja) -Bad Radkersburg – Gornja Radgona 
   • Karawankentunnel – Karavanke 
   • Lavamünd – Vič (odprt med 05.00 in 23.00) 
   • Loibltunnel – Ljubelj (odprt med 05.00 in 21.00)


   K že doslej zaprtim mejnim prehodom se dodajo naslednji:

   • Grablach – Holmec
   • Langegg – Jurij
   • Spielfeld Bundesstraße – Šentilj (magistrala) 
   • Wurzenpass – Korensko sedlo

   ***************

   19.03.2020 - NOVO -

   • MEJA Z AVSTRIJO:Od 20. marca 2020 ob 00:00 velja:
   • GRENZE ZU ÖSTERREICH:

   https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20200312_COVID-19.sl.html

    

   18.03.2020

   Tovorni promet še vedno brez omejitev.

   Izjeme: blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb) ter dnevni migranti.
   Vendar bodo še posebej pri voznikih in zaposlenih izvajali naključne zdravniške preglede pri vstopu.

   AKTUALNO sprejete ukrepe spremljajte tudi preko advantage austria spletne strani:https://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/news/local/20200312_COVID-19.sl.html


   V sredo, 18.3.2020, ob 00:00
   se zapira 51 manjših mejnih prehodov med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo! Odprti ostajajo sledeči mejni prehodi:

   • Kuzma - Bonisdorf

   • Jurij - Langegg

   • Trate - Mureck

   • Radlje - Radlpaß

   • Gederovci - Sicheldorf

   • Šentilj (avtocesta) - Spielfeld (Autobahn)

   • Šentilj (železnica) - Spielfeld (Bahnhof)

   • Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße)

   • Gornja Radgona - Bad Radkersburg

   • Predor Karavanke A11/A2

   • Ljubelj - Loibltunnel

   • Korensko sedlo - Wurzenpass

   • Holmec - Grablach

   • Vič - Lavamünd

   Obstoječi mejni nadzor med Avstrijo in Slovenijo se bo izvajal tudi v prihodnje, dodatni ukrepi na meji zaenkrat niso predvideni. Prav tako zaenkrat ni posebnih ukrepov glede delavcev migrantov.

   LETALSKI PROMET: Potniški letalski promet je od 17.3.2020 začasno ustavljen. Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni prevoz blaga ali pošte.

    

   17.03.2020

   Tovorni promet bo še naprej tekel.


   15.03.2020

   Avstrija kljub sprejetju ostrejših ukrepov omejitve potovanja potnikov in javnega življenja,

   zaenkratne omejujepretokablagovnegaprometa

   in prometa za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb), niti za vozače na delo (dnevne migrante).

   Pri voznikih se izvajajonaključnizdravniškipregledipri vstopu.

   Za podrobnejši opis vseh sprejetih ukrepov glej objavo slovenskega veleposlaništva na Dunaju na FB profilu.

   ITALIJA

   VIRI aktualnih informacij:
   https://www.facebook.com/ambasciataslovenaroma/
   http://mit.gov.it/
   https://twitter.com/mitgov

   TOVORNI PROMET

   26.05.2020

   ITALIJA - obrazci vozniki !

   Za vstop v Italijo tuji vozniki ponovno potrebujejo potrdilo, na katerem so navedeni njegovi podatki ter razlog vstopa v državo.  

   Potrdilo mora biti v italijanskem jeziku. Obrazec ni predpisan. 

   Priporočamo, da uporabljate obrazec na podlagi Smernic Komisije: tukaj

   ***

   Obvestilo IRU, 25.05.2020
   Italijansko ministrstvo za promet je podalo pojasnilo, da za tuje voznike, ki vstopajo v Italijo, ne veljajo več določbe glede najdaljšega bivanja v Italiji (72 ur za prevoze v ITL oz. 24 ur za tranzitne prevoze) prav tako ne obveznost obveščanja lokalnih zdravstvenih organov ob vstopu.

   Do 2. junija morajo tuji vozniki, ki opravljajo prevoze v/iz/čez ozemlje Italije, še vedno potrjevati, da so zaposleni in trenutno delajo kot vozniki. 

   Prometno ministrstvo je navedlo, da morajo tuji vozniki, ki delajo v Italiji, imeti samo izjavo (v italijanščini), ki potrjuje njihovo razumevanje določb izrednih razmer, njihovo polno ime in razlog, da so bili v državi, vendar "zmanjšano" različico >>> deklaracije <<<tukaj.

   ***

   Skratka uporabite ali obrazec na podlagi Smernic Komisije - tukaj ali "zmanjšano" različico >>> deklaracije <<<.

    

   20.05.2020

   ITALIJA - potek izpolnjevanja deklaracij za voznike

   Obveščamo Vas, da ni več potrebno izpolnjevati deklaracij za voznike za vstop v R.Italijo.

   Podlaga: DPCM 17 maggio 2020 su G.U. n.126 del 17.5.2020.


   15.05.2020

   ITALIJA - obveznost izpolnitve in posredovanja izjave na kontaktno točko

    

   Obveščali smo vas o možnem načinu vstopa na ozemlje R. Italije (obvezno izpolniti obrazec izjave, ki ga je potrebno posredovati na kontaktno točko zdravstvenih organov). 

   Glede na to, da so že predhodno napovedovali podaljšanje navedenega ukrepa in da še vedno ni uradno objavljene informacije svetujemo, da v R.Italijo do nadaljnjega vstopate na način, kot je veljal do sedaj. Tudi po 17.05.2020 (pomeni, še oddajajte izjave).

   Ko bomo prejeli uradno informacijo o prenehanju veljavnosti ukrepa, vas bomo o tem obvestili.


   30.04.2020

   ITALIJA - poročanje vozniki (potrdila vozniki) - nov kontakt Gorica

   Obveščamo Vas o spremembi kontaktnih podatkov kontaktne točke zdravstvenega organa v Gorici, kamor se sporoča glede na mesto vstopa v R.Italijo:

    

   Valico di Sant’Andrea - Gorizia – ASL Gorizia
   Phone: +39 0481/592876
   Izjava voznika se posreduje na email: transiti.gorizia@asugi.sanita.fvg.it

   Vezano na naše predhodno obvestilo z dne 24.04.2020.

    

   16.04.2020

   ITALIJA - nova izjava/potrdilo za voznike

   ministrskim odlokom z dne 10.04.2020 so bili podaljšani nekateri prejšnji ministrski odloki, katerih veljavnost je potekla. Posledično so prilagodili tudi obrazec izjave/potrdila za voznike in podaljšali obveznost njegove uporabe do 3.maja 2020.

   Objavljamo obrazec IZJAVE in neuradni prevod v angleščino, kot objavljeno na spletni strani italijanskega ministrstva za transport - mit.gov.it.

   POMEMBNO upoštevati

   • V primeru opravljanja prevoza v/iz R.Italije se vozniki lahko v R.Italiji zadržijo do 72 ur. V primeru potrebe je mogoče bivanje podaljšati za dodatnih 48 ur.
   • V primeru tranzitnega prevoza se vozniki lahko na ozemlju R.Italije zadržijo do 24 ur. V primeru potrebe je mogoče bivanje podaljšati za dodatnih 12 ur.

   !!! POZOR - od sedaj potrebna tudi notifikacija pristojnemu uradu v ITL !!!

   Izjave voznikov je po novem potrebno pred vstopom voznika v R.Italijo sporočiti zdravstvenemu organu, pristojnemu za območje vstopa v R.Italijo.

   V nadaljevanju podajamo kontaktne točke zdravstvenih organov, kamor se sporoča glede na mesto vstopa v R.Italijo:

    

    

   30.03.2020 - ITALIJA - izjava voznika

   Z ministrskim odlokom št. 127 z dne 24. 3. 2020 so bili podaljšani nekateri prejšnji ministrski odloki, katerih veljavnost je potekla.

   Italijansko ministrstvo pristojno za promet je združenju ASSOTIR podalo razlago ministrskega odloka št. 127 z dne 24.3.2020, v smislu, da mora voznik podjetja s sedežem v tujini, kljub vsemu izpolniti izjavo, ki mu dovoljuje, da ostane v Italiji 72 ur. 

   Sprva je bilo namreč s strani ASSOTIR komunicirano, da vozniki podjetij s sedežem v tujini ne rabijo izpolnjevati izjave.

   Če mora voznik zaradi posebnih razlogov, povezanih s prevozom, ostati v Italiji še nadaljnjih 48 ur, mora izpolniti novo izjavo.

   Objavljamo obrazec IZJAVE in neuradni prevod v angleščino (ASSOTIR). 
   Pripravili smo tudi primer izpolnjenega obrazca, ki vam je lahko v nadaljnjo pomoč.


   22.03.2020 - NOVO - ITALIJA

   Italija v boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa odreja zaustavitev vse nenujne proizvodnje in dejavnosti. Vendar to ne pomeni popolne zaustavitve gospodarstva.

   Besedilo dekreta, z dne 22.3.2020 je objavljeno na spletni strani italijanske vlade,tukaj.

   Vprilogi 1omenjenega dekreta so navedene dejavnosti, za katere velja izjema. Na seznamu je kar veliko število dejavnosti, kar pomeni, da bo italijansko gospodarstvo v nekoliko okrnjeni obliki nadaljevalo s svojo dejavnostjo.

   Tistim podjetjem, ki bodo morala zaustaviti svojo dejavnost je dovoljeno, da do 25.03.2020 zaključijo pričete prejeme/odpreme blaga.

   Za transport nič novega, še naprej so dovoljeni prevozi v/iz Italije, tranzit in kabotaža.

   SVETUJEMO: Pred transportom v/iz Italije preverite ali podjetjea pri katerih vršite dostavo/odpremo blaga delujejo ali so morala zaustaviti svojo dejavnost.

   ***************

   >>>Smernice<<<italijanskega ministrstva za prometza omejevanje širjenja Covid19 za varnost delavcev in potnikov v prometnem in logističnem sektorju. Teh smernic bi se naj držali v celotni dobavno logistični verigi (ustrezna razdalja osebja, uporaba zaščitnih mask in razkužil). Vozniki tovornih vozil morajo ostati v kabini, če nimajo rokavic in mask. V okoliščinah, kjer je potrebno delo na osebni ravni, tudi na prostem, je uporaba mask obvezna.

   Neuradni prevod smernic v ang.jeziku, >>> tukaj <<<.

   ***************

   15.03.2020
   Ni omejitev za tovorni promet. Lahko se vršijo nakladi/razkladi/kabotaža v skladu z veljavnimi pravili.

   Prav tako je ministrica pristojna za promet odpravila omejitev prometa za tovorna vozila ob vikendih do nadaljnega.

   Objave italijanskega ministrstva pristojnega za promet:
   http://mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci-autotrasporto-autotrasporto-merci/trasporto-merci-su-gomma
   http://mit.gov.it/comunicazione/news/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo

   HRVAŠKA

   VIRI aktualnih informacij:
   https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
   https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/8
   https://www.hak.hr/
   https://vlada.gov.hr/koronavirus
   https://zdravlje.gov.hr/corona-virus-i-mjere-prevencije/4952 https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/
   https://civilna-zastita.gov.hr/
   https://twitter.com/RavnateljstvoCZ https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/

   20.05.2020

   HRVAŠKA - mejnih prehodi - tranzitni promet

   Glede na to, da poveljstvo civilne zaščite Republike Hrvaške ni sprejelo novega sklepa, ki bi podaljševal omejitev tranzitnega tovornega prometa preko določenih mejnih prehodov, je od 19.05.2020 od 00.00 dalje dovoljen tranzit tovornega prometa preko vseh mejnih prehodov Republike Hrvaške preko katerih je potekal pred sprejetjem Sklepa (uvedbe omejitev).


   30.04.2020

   HRVAŠKA - tranzitni koridorji

   Pripeto objavljamo pregled tranzitnih koridorjev iz katerega je razvidno na katerih mejnih prehodih je možno izstopiti iz R.Hrvaške glede na mesto vstopa v R.Hrvaško. Kot smo že obveščali so konvoji ukinjeni, mesta za odmore in zaustavljanje so ostala enaka.

   Pregled tranzitnih koridorjev: tukaj.

    

   06.04.2020 - HRVAŠKA - vozniki - e-propustnice ?!

   Republika Hrvaška je z dnem, 4.04.2020 uvedla za gibanje po državi t.i.e-propustnice. Le te bodo nadomestile t.i. Propustnice, ki so bile v času ukrepa o prepovedi zapuščanja bivališča veljavne za gibanje po Republiki Hrvaški. 

   Glede na uvedbo e-propustnic je štab civilne zaščite Republike Hrvaške glede mednarodnih prevoznih storitev izdal naslednje sporočilo: 

   Obveščamo vas, da se lahko vozniki tovornjakov v domačem in mednarodnem prometu premikajo brez e-prepustnice le, če opravljajo prevozno dejavnost in če imajo enega od naslednjih dokumentov: 
   • CMR 
   • tovorni list 
   • dobavnico oz.
   • drug dokument
   , ki jasno prikazuje ime in priimek voznika, vrsto blaga in registrsko številko vozila, ki prevaža blago. 

   Prav tako lahko vozniki tovornjakov v domačem in mednarodnem prevozu uporabijo namesto e-prepustnice enega od zgoraj navedenih dokumentov, datiranim na dan prevoza za prihod v službo in vrnitev z dela z osebnim vozilom. 

   Celotno informacijo lahko najdete na naslednji povezavi: 
   https://www.koronavirus.hr/uputa-ravnateljstvu-policije-za-kretanje-vozaca-teretnih-vozila-u-tuzemnom-i-medjunarodnom-transportu/394

   Navodilo objavljamo tudi: tukaj.

   V kolikor želite vseeno urejati e-propustnico za voznike: 
   Po obvestilu hrvaškega ministrstva za javno upravo delavcem, ki delajo v tujini, e-propustnice izdajo štabi civilne zaščite.

   Kontaktni podatki štabov civilne zaščite HRT: 
   https://hgk.hr/kontaktne-informacije-zupnijskih-stozera-civilne-zastite

    


   26.03.2020 - HRVAŠKA - 

   Nova uredba za voznike tovornih vozil v mednarodnem prometu

   Gre za omilitev ukrepa glede voznikov tovornjakov, ki vozijo tovor na Hrvaško: po raztovoru jim ni več potrebno v karanteno, ampak so lahko v domači samoizolaciji, prav tako lahko glede na časovne omejitve vožnje čakajo v kabinah svojih tovornjakov, ...

   Povezava:
   Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila

   - besedilo Uredbe: >>> tukaj <<<.

    

   21.03.2020 --- NOVO --- HRVAŠKA

   Hrvaški Štab Civilne zaščite obvestil, da soza hrvaške čezmejne delavce,ki delajo v Sloveniji,v pokrajini Dolenjska in Bela krajinasprejeli ukrep, da zanje ob povratku iz Slovenijevelja 14. dnevna samoizolacijana Hrvaškem.

   Poudarili so, daukrep velja za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v pokrajini Dolenjska in Bela Krajina.


   21.03.2020 --- NOVO ---
   OBVESTILO VP ZAGREB
   Veleposlaništvo Republike Slovenije v Zagrebu je dne 21.03.2020 sporočilo, da so s strani hrvaškega Štaba Civilne zaščite dobili obvestilo, da so za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v Sloveniji, v pokrajini Dolenjska in Bela krajina sprejeli ukrep, da zanje ob povratku iz Slovenije velja 14. dnevna samoizolacija na Hrvaškem.

   Poudarili so, da ukrep velja za hrvaške čezmejne delavce, ki delajo v pokrajini Dolenjska in Bela Krajina.


   TOVORNI PROMET

   19.03.2020
   Obvestilo s strani hrvaškega združenja UHCP

   "u prilogu odluka o zabrani kretanja - kao što vidite iz t. II - ne odnosi se na prekogranične radnike, prijevoznike i prometno osoblje.

   Neka za svaki slučaj svaki vaš vozač ovo ima sa sobom na mobitelu da pokaže na ulazu u RH.

   Što se tiče transporta, situacija je ista kao i prije par dana, ali da kratko objasnim:

   - Tranzit je dozvoljen. Upravo se dogovaraju tranzitni koridori po kojima će ići tranzit kroz sve države regije da se ubrza postupak i izbjegnu konvoji, ako je ikako moguće.

   - Ukoliko vaš vozač dolazi u RH i nakon utovara / istovara odmah izlazi iz RH - ne mora u karantenu.

   - Ukoliko vaš vozač dolazi u RH i nakon utovara / istovara ostaje u RH i čeka na novi radni nalog - tada mora u karantenu koju organiziraju županijski centri civilne zaštite.

   Dogovor za karantenu radi firma naručitelj / pošiljatelj robe.


   19.03.2020
   Nov odlok - še vedno velja izjema za tovorni promet/voznike tovornih vozil.
   >>>Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske<<<

   Vstopa v veljavo 19.marca in se uporablja 30 dani.

   15.03.2020 -

   Hrvaška civilna zaščita:Uputa o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila_0.pdf

   S strani hrvaških kolegovUHCP - Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika prejeli sledečo informacijo:

   a) Za sve vozače koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku primijenjuju se postojeći tranzitni koridori.

   V prevodu: Za voznike v tranzitu skozi R.Hrvaško se uporabljajo obstoječi tranzitni koridorji.

   b) Na vozače vozila koja su u vlasništvu stranih trgovačkih društava, a koji se odmah nakon istovara vraćaju u svoju zemlju, ne primjenjuju se mjere zdravstvenog nadzora.
   V prevodu: Za voznike tujih prevoznikov, ki se po razkladu vrnejo v svojo državo, se ne uporabljajo ukrepi zdravstvenega nadzora (beri 14-dnevna karantena).

   c) Na vozače vozila koja su u vlasništvu stranih trgovačkih društava, a koji se odmah nakon istovara NE vraćaju u svoju zemlju, primjenjuju se mjere zdravstvenog nadzora na način da se ti vozači upućuju u karantenu za to vrijeme dok čekaju povratak u svoju zemlju (dok čekaju primjerice novi utovar).
   V prevodu: Vozniki tujih prevoznikov, ki se po razkladu ne vrnejo takoj damov, ampak čakajo na naklad, za te pa se uporabijo mere zdravstevenega nadzora, pomeni 14-dnevna karantena.

   OBVEZE ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA / OBRTE KOJIMA ROBU DOVOZE STRANI DOBAVLJAČI - dakle obaveze imaju samo firme kojima dovozite robu, a NE vi kao prijevoznici
   Hrvaška podjetja katerim se dostavlja blago s strani tujih prevoznikov imajo v tem času določene obveznosti, ki so navedene v nadaljevanju vendar jih ne bomo prevajali, boste pa morali strankam sporočiti določene podatke.

   Trgovačka društva /obrti kojima robu dovoze strani dobavljači moraju najaviti na email adresu stozercz@mup.hr njihov dolazak i podatke: naziv trgovačkog društva/ obrta, ime i prezime vozača, identifikacijski broj, iz koje zemlje dovozi robu, koji granični prijelaz koriste, mjesto istovara, mjesto njegove karantene.

   Trgovačka društva / obrti kojima robu dovoze strani dobavljači moraju za te strane vozače najaviti putem emaila stozercz@mup.hr broj tih vozača, njihove identifikacijske podatke (ime, prezime, identifikacijski broj), registarsku oznaku vozila, mjesto dolaska (županija odredišta), a radi smještaja tih vozača u karantenu u organizaciji županijskih centara civilne zaštite.

   Trgovačka društva/ obrti za koje robu dopremaju inozemni dobavljači dužna su svoje dobavljače obavijestiti o mjestu karantene za spomenute vozače. Na njih s primijenjuju sve mjere o samozaštitnom ponašanju, samoizolaciji u kabinama kamiona, koridorima dolaska te svim drugim informacijama bitnim za provedbu upute koju je izdao SCZ RH.

   Trgovačka društva/ obrti za koje robu dopremaju inozemni dobavljači moraju o smještaju stranih vozača u karantenu odmah obavijestiti mjerodavni županijski centar civilne zaštite 112.

   MADŽARSKA

   VIRI aktualnih informacij:
   http://www.police.hu/hu

   TOVORNI PROMET

   27.03.2020 - MADŽARSKA - spremenjen režim prehajanja meje

   Vozniki tovornjakov, ki vstopajo v HU so na meji podvrženi zdravstvenemu pregledu in v kolikor okužba s COVID-19 ni potrjena 

   1. Vozniki, ki so HU državljani morajo v obvezno 14-dnevno domačo karanteno, 
   2. Vozniki, ki niso državljani HU morajo v 24 urah zapustiti državo, po tem, ko dostavijo blago,
   3. Tovornjaki, ki tranzitirajo HU, morajo državo zapustiti v najkrajšem možnem času in pri tem uporabljati najkrajšo pot na določenih cestnih odsekih, 
   4. Vsi vozniki tovornjakov, ki vstopajo v HU morajo nositi zaščitne maske in rokavice. 

   V primeru suma okužbe bodo tuji vozniki tovornjakov zavrnjeni na meji in jim bo vstop v državo prepovedan, HU vozniki pa morajo biti izolirani na določenih lokacijah, kjer se izvaja karantena.

    

   21.03.2020

   Informacija o delovanju mejnega prehoda in dovoljenih tranzitnih poteh s počivališči, kjer se vozniki tovornih vozil lahko ustavijo.

    

    


    

   16.03.2020 Obvestilo MZZ, VP Budimpešta

   Za vstop državljanov RS v HU ni nobenih omejitev. Pristojni policijski in zdravstveni organi na SI-HU meji opravljajo naključne kontrole potovalnih dokumentov in zdravstvenega stanja potnikov.

   Uvedeni ukrepi se ne nanašajo na transport blaga z izjemo tovornih vozil, ki prihajajo iz Italije.

    

   15.03.2020

   Uvedene kontrole na mejnih prehodih.

   Prepovedan promet za vsa vozila, ki prihajajo iz Italije.

   Promet na meji s Slovenijopoteka samo preko prehodov Pince in Dolga vas.

   Promet po tranzitnih koridorjih bi se naj odvijal. Za karto koridorjev in info glej spodnje povezave.

   >>> Tranzitni koridorji na karti <<<
   >>> Informacije za vozila v tranzitu <<<
   http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/mukodo-hataratkelohelyek-es-tranzitutvonalak

   NEMČIJA

   VIRI aktualnih informacij:
   https://www.bmi.bund.de/

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
   Začasno vpeljane mejne kontrole na meji z AUT, CH, FRA, LUX, DK. Začetek izvajanja kontrol s ponedeljkom 16.3.2020 ob 8:00 uri.

   ČEŠKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
   Določeni so mejni prehodi z NEM (7) in AUT (4), kjer lahko tovorna vozila vstopijo in izstopijo iz CZ.

   SLOVAŠKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   27.03.2020 - SLOVAŠKA - ZAPRTJE mejnih prehodov z AUT, PL, CZ, HUN

   Na Slovaškem so se formirale dolge kolone zaradi dolgotrajnega ravnanja s tovornim in potniškim prevozom. Z namenom preprečitve prometnih nesreč okoli mejnih prehodov in na Slovaškem, so takoj sprejeli naslednje ukrepe:
   za tovorni promet nad 7,5 t zapirajo mejne prehode z Republiko Poljsko, Češko, Madžarsko in Avstrijo. 

   Izjeme so prevoz živali, pokvarljivega blaga in vozil, zajetih v t.i. "GREEN LANE".

   V Slovaško lahko vstopijo tudi tovornjaki, ki imajo razklad na Slovaškem

   Ukrep se izvaja do nadaljnjega.

   Več >>> tukaj <<<.

    

   18.03.2020

   Zemljevid priporočenih cest/poti na Slovaškem:

   https://www.gov.si/novice/2020-03-18-zemljevid-priporocenih-cestpoti-na-slovaskem/

   15.03.2020
   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   POLJSKA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   17.03.2020 - NOVO
   V zvezi z odločitvijo o uvedbi sanitarnega nadzora na glavnih mejnih prehodih kot del ukrepov za preprečevanje nenadzorovanega širjenja koronavirusa na Poljskem so navedeni primeri t.i. lokacijski obrazci.

   Tako zbrani podatki bodo uporabljeni za stik s sanitarnimi službami v primeru nevarnosti okužbe z virusom.

   SVETUJEMO vam, da >>> OBRAZEC <<< temeljito izpolnite!

   15.03.2020
   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   BELGIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   16.03.2020 - "NOVO"
   Belgija je sprejela odlok/dekret o odstopanju časov voženj in počitkov (tahograf, 561/06) za voznike, ki opravljajo prevoze hrane/živil, medicine/zdravil in ostalih življenjsko pomembnih dobrin za trgovine in lekarne.
   Odstopanje velja v času od 14.3.2020 od 00:01 do 18.03.2020, 23:59 ure.
   Odlok:tachograph Exemption Coronavirus belgium.pdf

   15.03.2020
   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   ŠPANIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   16.03.2020 - "NOVO"
   Španija po poročanju transporte3.com začasno (največ 30 dni) odpravlja omejitve prometa za tovorna vozila ob vikendih ter tudi odstopanje od časov voženj in počitkov (tahograf, Uredba 561/06):
   https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf
   https://www.transporte3.com/noticia/15105

    

   15.03.2020
   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   LITVA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   UKRAJINA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   Samo 49 mejnih prehodov je odprtih.

   BOLGARIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   ROMUNIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   Vsi prevozi iz Severne Italije niso dovoljeni. 14-dnevna karantena.

   SRBIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   VIr informacij:

    

   https://www.zdravlje.gov.rs/sekcija/345852/covid-19.php

    

   https://covid19.rs/

    

   https://www.srbija.gov.rs/

    

    

   TOVORNI PROMET

   26.05.2020

   SRBIJA - ukinitev karantene

   Ministrstvo za zunanje zadeve nas je obvestilo, da je tudi Srbija ukinila karanteno in odprla meje za vse, brez izjem in pogojev.

    

   24.04.2020

   SRBIJA - vozniki/karantena in vračilo k SLO delodajalcem

   V Srbiji so začeli karanteno rahlo sproščati.

   Na podlagi preverjanja pri Privredni komori Srbije velja: 

   • srbski voznik, ki je zaposlen v Sloveniji in se vrne v Srbijo, dobi ob vstopu, tako kot vsak drug, če nima znakov bolezni 28 dnevno karanteno doma, 
   • če ima znake bolezni, ga napotijo v bolnišnico,
   • ZDAJ PA TISTO, KAR JE ZANIMIVO ZA VAS in voznika:
    • po 3 dneh v domači karanteni, lahko na lokalni policijski postaji s pismom slovenskega delodajalca, v katerem ta prosi, da se oseba vrne na delo v Slovenijo, svojo 28-dnevno karanteno skrajša oz izniči;
    • policija mu na tej podlagi ukine karanteno in oseba se lahko (predčasno) vrne v Slovenijo na delo;
    • pomembno pri tem pa je, da ima ta oseba regulirano bivališče v EU oz Sloveniji, da bi lahko tranzitiral preko HR in vstopil v SLO;
    • v Sloveniji ga seveda zaenkrat čaka 7 dnevna karantena.

    

    

   16.04.2020

   SRBIJA - potrdilo za voznike

   Potrdilo za voznike (objavljeno v nadaljevanju), ki ga podjetje izda vozniku, morajo vozniki imeti pri sebi v času prepovedi gibanja, ko vozniki prihajajo ali odhajajo z dela oziroma kadar so na poti od vozila do doma ALI na poti od doma do vozila.

   Na sledeči povezavi si lahko preberete več:
   http://www.pumedtrans.com/vesti/3678-vazno-obavezna-potvrda-poslodavca-za-kr

   Obrazec: POTRDILO za voznike_SRB


   24.03.2020 - NOVO


   Vlada Republike Srbije je 16. marca 2020 objavila novo spremembo Sklepa o prijavi bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Po zadnji spremembi odločbe vlade so vozniki v mednarodnem prometu izvzeti iz vseh ukrepov, opredeljenih v tej odločbi, pri mednarodnem tranzitnem prometu v cestnem prometu pa je omejen na 12 ur od trenutka vstopa na ozemlje Republike Srbije in poteka v konvojih.
   Novo odločbo Vlade Republike Srbije si lahko ogledate TUKAJ: <http://www.pumedtrans.com/images/stories/2020/odluka.pdf>.

   Vlada R.Srbije je poleg tega sprejela tudi Sklep o prepovedi izvoza osnovnih proizvodov, pomembnih za prebivalstvo, zato se vozila s tem blagom vračajo z meje. Zgornjo odločitev, pa tudi seznam blaga, za katerega je izvoz prepovedan, najdete TUKAJ <https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-privojno-zabrani-izvoz-no-novni-produvod-bitan-za-stanivistvo.html>.

   Sklep vlade z dne 17.3.2020. Prepovedan je tudi izvoz zdravil za obdobje 30 dni. Omenjeni sklep vlade si lahko ogledate TUKAJ <https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-brani-izvoz-lekov-republika-srbija.html>.

   Vlada R.Srbije je 21.3.2020 sprejelaSpremembe odredbe o omejitvi in ​​prepovedi gibanja, ki izvzema prepoved gibanja od 17. do 5. ure za voznike tovornih motornih vozil v mednarodnem tovornem prometu, vključno z vozniki, starejšimi od 65 let. Spremembo naročila si lahko ogledate TUKAJ <https://www.paragraf.rs/programmes/restriction-of-restrictions-and-restrictions-of-the-policy-was-of-the-state.html>.

   17.03.2020 - NOVO
   Po obvestilu srbskega združenja bi tovorni promet moral sedaj biti sproščen, se pravi velja izjema glede vstopa tako za bilateralne, tranzitne kot tudi za prevoze v/iz tretjih držav.

   POMEMBNO: Tako domači kot tuji vozniki nimajo več obveznosti karantene.

   16.03.2020
   https://www.srbija.gov.rs/vest/451356/mere-na-osnovu-odluke-o-uvodjenju-vanrednog-stanja.php

   15.03.2020
   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
   Tranzit je odprt v časovnem obdobju 12 ur za izhod.

   ČRNA GORA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   ALBANIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   SEVERNA MAKEDONIJA

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   GRČIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet. Od ponedeljka 16.3.2020 bo na grško-makedonski meji (Evzoni-Bogorodica) prepoveda prometa za tovorna vozila v času od 22.00 do 6.00 ure zjutraj.

   Trajektne povezave v/iz Italije za prevoz tovora delujejo normalno.

   TURČIJA, neuradno INFO izmenjana z Združenji prevoznikov

   TOVORNI PROMET

   20.05.2020

   TURČIJA - ukinitev časovne omejitev - tranzit

   30.04.2020 smo vas obveščali, da bodo vozila v tranzitu čez Turčijo opremljena s sistemom za sledenje vozil (GPS) in bodo lahko vstopila v Turčijo in izstopila v 24 ali 36 urah v odvisnosti od razdalje med vstopnim in izstopnim mejnim prehodom. To obdobje pa se bo lahko ob upoštevanju cestnih / vremenskih razmer podaljšalo za nadaljnjih 48 ur. Vozila v tranzitu so prav tako dolžna uporabljati določene poti, postaje / parkirišča.

   Z 8.majem 2020 pa so v Turčiji sprejeli nov odlok/sklep s katerim odpravljajo časovno omejitev tranzitnih voženj čez ozemlje R.Turčije.

   Za tovorna vozila v tranzitu po novem tako velja:

   • opremljena bodo s sistemom za sledenje vozil (GPS),
   • dolžna so upoštevati določene tranzitne poti in uporabljati predvidena parkirišča,
   • ozemlje R.Turčije morajo zapustiti v čimkrajšem možnem času.

   Več v dokumentih spodaj:


   30.04.2020

   TURČIJA - UKREPI vezano na mednarodni prevoz blaga (NOVO)

   Turčija je z dnem, 27.4.42020, spremenila ukrepe vezano na mednarodne prevoze blaga v/iz Turčije in za prevoze v tranzitu. 

   • Za tranzit (velja enaka praksa): Vozila, ki bodo prečkala Turčijo, bodo opremljena s sistemom za sledenje vozil (GPS) in bodo lahko vstopila v Turčijo in izstopila v 24 ali 36 urah v odvisnosti od razdalje med vstopnim in izstopnim mejnim prehodom. To obdobje se lahko ob upoštevanju cestnih / vremenskih razmer podaljša za nadaljnjih 48 ur. Vozila v tranzitu so dolžna uporabljati določene poti, postaje / parkirišča.

   • Za prevoze v/iz Turčije velja: izvajali se bodo zdravstveni pregledi voznikov, in
    • če se odkrijejo simptomi bolezni, tujim voznikom ne bo dovoljen vstop v Turčijo, turški vozniki bodo pod karanteno.
    • če simptomov pri vozniku ne odkrijejo, bodo tuji vozniki lahko vstopili v Turčijo, ne da bi morali čakati 14-dnevno karantensko obdobje pod pogojem, da se bodo zavezali, da bodo izstopili iz Turčije v roku 72 ur (72-urno obdobje se lahko podaljša za 24 ur na podlagi pogojev cesta / vreme / običaji). Turški vozniki bodo lahko zapustili Turčijo, ne da bi čakali 14 dni.

   • Prednost bodo imeli prevozi zdravil, medicinskih potrebščin in prehrambenih izdelkov.

   Več v dokumentu tukaj (ang.jezik).

    

    

   27.03.2020 - TURČIJA - Prepovedan vstop v Turčijo

   Z 21. marcem 2020 od 17.00 ure dalje je, zaradi pandemije virusa Covid-19, prepovedan vstop vsem potnikom, ki imajo državljanstvo ene izmed 46 držav na seznamu ali pa so bili v zadnjih 14 dnevih v teh državah.

   Ker se na spisku nahaja tudi Republika Slovenija, to pomeni, da državljani Republike Slovenije ne morejo več vstopiti v Turčijo, razen tistih, ki imajo turško dovoljenje za prebivanje. Le-ti pa bodo obravnavani skladno s smernicami turškega ministrstva za zdravje (karantena).

   Več >>> tukaj <<<.

    

   15.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   ŠVICA

   TOVORNI PROMET

   16.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.

   Na vseh mejah se s takojšnjo veljavnostjo uvede šengenski mejni nadzor. Kje točno in v kakšni obliki,je odvisno od položaja. Omejitve na meji bodo trajale največ 6 mesecev.
   Če se bo stanje umirilo, jih lahko ukinejo že prej. Vstop iz Italije v Švico je možen le za švicarske državljanke in državljane, za osebe, ki imajo v Švici bivalno dovoljenje in osebe, ki morajo potovati v Švico izposlovnih razlogov.

   Tranzitni promet in transport blaga sta dovoljena. Za tranzit je potrebno predložiti potrdilo.

    

   LIHTENŠTAJN

   TOVORNI PROMET

   16.03.2020

   Zaenkrat brez omejitev za tovorni promet.
   Uvedeni bodo ukrepi, kotjih bo uvedla Švica.

   FRANCIJA

   TOVORNI PROMET

   24.03.2020

   Da bi olajšali prevoz blaga v času epidemije COVID-19 je FR Ministrstvo za solidarno in ekološko tranzicijo sprejelo odlok, da se začasno zamrznejo omejitve za transportni promet. 

   Umik omejitev traja od 19.3.2020 do vključno 20.4.2020. Začasno se ne uporabljajo členi 1, 2 in 3 odloka iz leta 2015, ki omejuje transportni promet nad 7,5 tone čez vikende in v določenih predelih Francije ter cestnih odsekih.

   Besedilo odloka se nahaja na sledeči povezavi:

   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741010&categorieLien=id

   Besedilo odredbe iz leta 2015 pa na sledeči:

   https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/2/DEVT1500238A/jo/texte

   Ministrstvo je sprejelo tudi ukrepe za izboljšanje higiene v javnem in tovornem prometu. Navaja obveznost dizinfeciranja vozil, razdaljo med potniki, način vstopa in izstopa iz sredstev javnega prometa, socialno distanco ipd. Ukrepi so zajeti v členu 7 tega odloka.

   https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/19/SSAZ2008066A/jo/texte

    

   18.03.2020 - !!! obrazec za voznike !!! IZPOLNITE !!!

   V kolikor se nahajate, ali poslovno prihajate v Francijo, morate odslej imeti pri sebi obvezno:

   POTRDILO ZA PROFESIONALNO GIBANJE (Justificatif de deplacement professionnel)
   Potrdilo se izpolni le enkrat, in je veljavno več dni.

   Za svojega zaposlenega potrdilo izpolni in požigosa delodajalec. Odlok o obveznem nošenju teh potrdil je začel veljati včeraj, 17/03/2020 ob 12:00. In velja za najmanj 15 dni.

   V primeru nespoštovanja in kontrole znaša globa 135€.

   NASVET/POZIV:Vsa podjetja (tudi prevozna), ki ste trenutna prisotna (vozite) v/po Francijiizpolnite za vase zaposlene obrazec - Justificatif de deplacement professionnel.   Fotogalerija

    

   Arhivi

   Prijava na E-novice

   Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.