Župani v Primorsko-notranjski regiji

Občina Ime in priimek Naslov Telefon, faks,
e-pošta
BLOKE Jože DOLES Nova vas 4/a
1385 Nova vas
01 709 89 18
obcina.bloke@siol.net
CERKNICA

Marko RUPAR

Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica
01 709 06 10 
info@cerknica.si
ILIRSKA BISTRICA
 
Emil ROJC Bazoviška c.14
6250 Ilirska Bistrica

05 714 13 61
obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

LOŠKA DOLINA Janez KOMIDAR Cesta Notranjskega
odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
01 705 06 70
obcina@loskadolina.si
PIVKA Robert SMRDELJ Kolodvorska c. 5
6257 Pivka
05 721 01 00
obcina@pivka.si
 
POSTOJNA Igor MARENTIČ Ljubljanska c. 4
6230 Postojna    
05 728 07 00
obcina@postojna.si

Avtor: RZ Postojna

Upravne enote v Primorsko-notranjski regiji

Upravna enota Pokriva občine Načelnik Naslov Telefon
CERKNICA
Cerknica
Loška dolina
Bloke
Maksimiljan TURŠIČ C. 24. maja 24
1380 Cerknica

01 707 13 00
E-pošta:
ue.cerknica@gov.si

ILIRSKA BISTRICA   Mirjana VALENČIČ Bazoviška c. 14
6250 Ilirska Bistrica
05 711 22 00
E-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si
 
POSTOJNA Pivka
Postojna
Marko BAŠA Ljubljanska 4
6230 Postojna

05 728 06 50
E-pošta:
ue.postojna@gov.si

 


Avtor: RZ Postojna

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.