Definicija izvedbenega inženiringa


Pogodbeni inženiring so intelektualne storitve za dobavo blaga, storitve in gradnjo.

Gradnja se izvaja:

  • po projektni dokumentaciji naročnika
  • po projektni dokumentaciji pogodbenega inženiringa (contractorja)
  • na ključ projektni management, projektna dokumentacija, oprema, programska oprema, knowhow, graditev, usposobitev uporabnika za redno obratovanje, poskusno obratovanje, tehnični prevzem, obračun.

gradnja na ključ pomeni,

  • celostno ponudbo za projektiranje izgradnjo in usposobitev za delovanje in jamstvo za izpolnitev tehničnih in ekonomskih zahtev po pogodbi
  • deklarirano kapaciteto, ekonomičnost, varstvo okolja, kvaliteto, zanesljivost in trajnost obratovanja
  • skupno jamstvo za delovanje po pogojih iz pogodbe.

pridobivanje naročil in gradnja

  • naročilo pridobi kot najboljši ponudnik inženiring na odprtem ali zaprtem povabilu naročnika
  • organizira dobavitelje tehnologij, knowhow za gradnjo sistemov, strojne in programske opreme, materialov, izvajalce za gradnjo sistema
  • gradnjo lahko izvaja kot samostojni in neodvisni inženiring ali inženiring oddelek v industrijskem podjetju.

Avtor: Združenje za inženiring