Združenje za Inženiring

Naloge izvedbenega inženiringa


  • Dobavi opremo in materiale ter zgradi objekt skladno s pogodbo
  • Izdela projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in graditev
  • Izdela projektno dokumentacijo izvedbenih del
  • Izdela dokumentacijo za upravljanje in vzdrževanje
  • Na zahtevo investitorja prevzame naročilo po pogojih na "ključ", kjer izdela investicijske študije in projektno dokumentacijo ter zgradi objekt v skladu z določili pogodbe
  • Razvija nove tehnologije, tehnološko opremo in materiale
  • Organizira tehnološka jedra za sodobne tehnologije in gradnjo sistemov.

Avtor: Združenje za inženiring