Združenje za Inženiring

Mednarodni inženiring združenji FIDIC in EFCA

Združenje za inženiring - ZING je član mednarodnih Združenj FIDIC in EFCA