Združenje za Inženiring

Izobraževanje

ZING organizira vsako leto več izobraževanj za člane in nečlane GZS

Glede na kompleksnost investicijskih gradenj ZING organizira izobraževanja skupaj  z Združenjem za svetovalni inženiring (ZSI) in Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov (ZGIGM)

Akademija za vodenje in izvajanje investicij (AGI) se izvaja od leta 2018 dva krat letno pozimi in v jeseni (glej spletno stran AGI)

Praktična šola FIDIC se izvaja dva krat letno in je namenjena uporabnikom standardnih pogodb FIDIC, ki se v Sloveniji in Evropi pospešeno uvajajo pri investicijah financiranih iz kohezijskih sredstev in pri investicijah v infrastrukturo, energetiko, industrijo in varstvo okolja.

ZING je soorganizator predavanj in delavnic na temo prehoda v ogljično nevtralno družbo v povezavi s Strateškim svetom za energetski prehod in Strateškim svetom za investicije in gradbeništvo. Pri teh izobraževanjih poleg ZING, ZSI in ZGIGM sodelujejo tudi druga združenja in zbornice na GZS.

ZING se vključuje tudi v projekte proizvodnje in uporabe vodika predvsem njegove uporabe pri nadomeščanju fosilnih goriv. ZING se vključuje v mednarodne projekte sofinancirane s strani EU, primer Vodikova dolina v sodelovanju s Furlanijo Julijsko krajino in Hrvaško. Sodelujemo pri projektih izobraževanja in pilotskih projektih.