Združenje za Inženiring

Upravni odbor Združenja za inženiring (ZING)


Predsedstvo Upravnega odbora Združenja za inženiring:

 • dr. Boštjan Strmčnik,  (AETERNA, Ljubljana) predsednica
 • Samo Ceferin (KOLEKTOR SISTEH, Ljubljana)  podpredsednik

Člani Upravnega odbora Združenja za inženiring:

 • dr. Boštjan Strmčnik (AETERNA, Ljubljana)
 • dr. Viktor Lovrenčič (C&G, Ljubljana)
 • Jure Jagrič (ENS, Ljubljana)
 • mag. Drago Pavlič (ESOTECH, Velenje)
 • dr. Peter Kosin (INEA Ljubljana)
 • Samo Ceferin (KOLEKTOR SISTEH, Ljubljana) 
 • Srečko Barbič (LOKAINŽENIRING, Škofja Loka)
 • mag. Andrej Ivanc (RIKO, Ljubljana)
 • mag. Devid Palčič (ROBOTINA, Koper)
 • Miha Pečovnik (RUDIS, Trbovlje)
 • mag. Aleš Dremel,  direktor (Združenje za inženiring, Ljubljana)
 • dr. Zoran Marinšek, častni član

Predstavnik Združenja za inženiring v skupščini GZS je:

 Jure Jagrič (ENS, Ljubljana)

Volitve članov GZS so bile izvedene aprila 2023, njegovo predsedstvo pa je bilo izvoljeno na konstitutivni seji Upravnega odbora 10. maj 2023


Avtor: Združenje za inženiring