Združenje za Inženiring

Storitve ZING – cenik


Po kriterijih GZS so navedene naslednje cene storitev:

Zahtevno svetovanje  67 € / uro
Zahtevno svetovanje za člane GZS (ZING)  47 € / uro

Navedene cene veljajo v primeru, da naročnik najame ZING za določeno konkretno nalogo. V tej ceni so vključeni vsi stroški dela, delež GZS, niso pa vključeni eventuelni stroški potovanj, DDV.

Cena storitve se določi na osnovi projektne naloge in ocenjenih potrebnih del v mož-mesecih. Oceni se delež zahtevnega svetovanja in ostalih storitev na nižjem nivoju:

  • starejši inženir, več kot 15 let izkušenj - 67 € / uro
  • inženir, 5 do 15 let izkušenj - 45 € / uro
  • mlajši inženir, do 5 let prakse - 35 € / uro

Če je storitev vezana na dolgoročno storitev > kot 1 teden (40 ur) se cena proporcionalno zniža za 15 %.

Za članice ZING s poravnanimi obveznostmi do ZING se uporabljajo gornje cene z  20% popustom.

Za interne projekte ZING, za katere se dogovorimo v UO, se uporabljajo gornje cene s 37% popustom.

Cenik je UO ZING potrdil na 3. redni seji 21.11.2007.


Avtor: mag. Vekoslav Korošec, direktor