Združenje za Inženiring

Pravila obnašanja Združenja za inženiring (Code of Conduct)


Na osnovi  statuta Gospodarske zbornice Slovenije in na osnovi priporočil in izkušenj mednarodnih organizacij FIDIC in EFCA je Upravni odbor ZING na svoji 5. redni seji dne 19.06.2008 sprejel  Pravila obnašanja Združenja za inženiring - ZING.

Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Avtor: Združenje za inženiring
Pripeti dokumenti