Organizacija združenja


  • Upravni odbor šteje 10 članov

  • V Upravnem odboru GZS ima združenje enega člana (mag. Uroš Mikoš, Predsednik UO ZSI)

  • V skupščini GZS ima združenje enega predstavnika (Peter Žigante, član UO ZSI)

  • Združenje nima reprezentativnega sindikata delojemalcev

V okviru Združenja delujejo strokovne skupine:

1. Zakonodaja in tehnični predpisi 

2. Javno naročanje

3. Inovativne tehnologije (zgradbe, infrastruktura, sredstva)

4. Strokovni posveti

5. Mednarodne organizacije EFCA in FIDIC

6. Seminarji FIDIC

7. Izobraževanje in strokovna literatura