Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

Kodeksa delovanja tekstilcev in usnjarjev


Na zaključni konferenci EU projekta za izboljšanje socialnega dialoga med socialnimi partnerji v tekstilni, oblačilni in usnjarski industriji, ki je bila 30. in 31. maja v Bruslju, so socialni partnerji podpisali Kodeks delovanja za tekstilno in oblačilno dejavnost ter Pravilnik o ravnanju v usnjarski industriji. Kodeks je podpisalo vseh deset držav novih pristopnic ter Romunija in Bolgarija. Za slovensko tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo sta kodeks in pravila podpisala predsednik STUPIS Jože Türkl in sekretar ZTOUPI Jože Smole.


Avtor: pripravila Jožica Weissbacher
Pripeti dokumenti