Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

Novice


Soglasje MDDSZ za nočno delo ženska v dejavnostih TOUPI

Spoštovani,

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.12.2009 izdalo soglasje za nočno delo žensk v dejavnostih tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije. Soglasje je bilo izdano  na podlagi 66. člena Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (Kptoupd), v katerem je bilo doseženo soglasje reprezentativnega sindikata ter obeh delodajalskih združenj (ZDS in ZTOUPI) za nočno delo žensk.

To pomeni, da podjetjem - član našega združenja za uvajanje nočnega dela žensk ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za delo,družino in socialne zadeve.

Soglasje Ministrstva za delo velja za določen čas, to je za čas veljavnosti 66. člena KPtoupd.

V soglasju so navedeni tudi pogoji, ki jih mora v skladu z ZDR in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu zagotavljati delodajalec za uvedbo nočnega dela žensk. Prav tako je v soglasju navedeno, katere podatke mora delodajalec posredovati  inšpektorju za delo na podlagi njegove zahteve.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija