Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

C 13 Proizvodnja tekstilij


13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.200 Tkanje tekstilij
13.300 Dodelava tekstilij 
13.910 Proizvodnja pletnih in kvačkanih materialov
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
13.930 Proizvodnja preprog
13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja  drugje nrazvrščenih tekstilij


Avtor: Jožica Weissbacher