Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

C 14 Proizvodnja oblačil


14.110  Proizvodnja usnjenih oblačil 
14.120  Proizvodnja delovnih oblačil
14.130  Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.140  Proizvodnja spodnjega perila 
14.190  Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.200  Proizvodnja krznenih izdelkov
14.310  Proizvodnja nogavic
14.390  Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil


Avtor: Jožica Weissbacher