Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

C 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov


15.110  Strojenje in dodelava usnja in krzna 
15.120  Proizvodnja potovalne galanterije 
15.200  Proizvodnja obutve


Avtor: Jožica Weissbacher