Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo

Organi združenja


V združenju delujejo naslednji organi:

  • Predsedstvo
  • Upravni odbor
  • Komisije upravnega odbora

Avtor: Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo