Zapri

Novice


Arhiv: Vabilo: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V GRADBENIŠTVU S POUDARKOM NA RAVNANJU Z AZBESTOM, 15.1.2015

NAPOVEDUJEMO VELIKO NACIONALNO PRAKTIČNO DELAVNICO
dne 15.1.2015 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A

Ali veste kaj bo Inšpektorat za delo v letu 2015 pri poslovnih subjektih - izvajalcih GOI del aktivno preverjal?
Ali veste kje vse se še skriva azbest v stavbah in našem okolju?
Ali veste za katere vrste obolenj je kriva neprevidna izpostavljenost azbestu?
Ali pri vašem delu prepoznate nevarni gradbeni material v starejših stavbah in javni gospodarski infrastrukturi?
Ali veste kako se storitev prenove in nevarnih gradbenih materialov loteva vaša konkurenca?
Ali naročate prenovo starejše stavbe in želite uporabnikom stavbe zagotoviti neškodljivo delovno okolje?

 

Moderatorica: ga. Janja Leban, GZS Služba za varstvo okolja

Okvirni program:
 

9.00-9.10

Pozdravni nagovor GZS in predstavitev novih prevodov publikacij o ravnanju z azbestom

GZS ZGIGM, g. Jože Renar

9.10-9.40

Predstavitev dela IRSD in akcije nadzora v letu 2015 v zvezi z odstranjevanjem azbesta (poostren nadzor o ravnanju z azbestom pri izvajalcih, primeri dobrih in slabih praks, obveznost prijav investitorja, izvajalca in podizvajalca, program usposabljanja delavcev, ki so izpostavljeni azbestu...)

Inšpektorat za delo RS,

ga. Lidija Korat

9.40-10.00

Vsebina Varnostnega načrta s poudarki pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu pri odstranjevanju azbesta

Zbornica varnosti in zdravja pri delu, g. Janez Fabijan

10.00-10.20

Meritve azbestnih vlaken v delovnem okolju

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o., g. Boštjan Podkrajšek

10.20-11.00

Azbest in z azbestom povezane bolezni v Sloveniji

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ga. Metoda Dodič-Fikfak

10.45-11.00

Diskusija in vprašanja udeležencev

BODY AT WORK - MOC JE V NASIH PLJUCIH (TEOAEL - Akademija športa in sprostitve d.o.o.)

 

11.00-11.15

ODMOR Z OKREPČILOM

 

11.15-11.30

Azbest in laboratorijske metode za identifikacijo (mineraloški tipi azbesta, laboratorijske metode identifikacije, priporočila za odvzem vzorcev v objektu)

ZAG, ga. Ana Mladenović

11.30-11.45

Možnost povezave vgrajenih azbestnih materialov z evidencami o nepremičninah

GURS, g. Uroš Mladenovič

11.45-12.15

Kako se sanacije starih stavb in strešnih površin lotevajo izvajalci del (izkušnje in dobre prakse, pregled pravilnih korakov in možnosti izboljšanja prakse)

OZS Sekcija kleparjev krovcev, g. Franček Stropnik
Salonit Anhovo d.d, g. Milko Rutar

12.15-12.25

Tveganja pri sanacijah A/C cevi

NIJZ, ga. Majda Pohar

12.25-12.40

Praksa deponiranje azbesta, takse, letne statistike zbranega odloženega materiala

Simbio, d.o.o., g. Slavko Marš

12.40-

12.55

Predstavitev dobrih praks z ravnanjem, z azbestom v Franciji in na Poljskem (nacionalni akcijski načrt 2030)

GZS ZGIGM, ga. Valentina Kuzma

12.55-13.15

Prizadevanja za dvig ozaveščenosti prebivalcev Slovenije o nevarnosti azbesta

NIJZ, g. Marko Vudrag

13.15-13.35

Odškodninski zahtevki iz naslova poklicnega obolevanja, praksa in izkušnje v Sloveniji

MDDSZ, ga. Petra Bechibani

13.35-13.45

Vprašanja in razprava z oblikovanjem vsebine pobud in iniciativ, ki bi lahko izboljšale stanje na področju ravnanja z azbestom in zdravja pri delu

 

Vabljeni:
Projektanti, izvajalci del, upravniki stavb in investitorji v projekte prenove stavb in javne infrastrukture, varnostni inženirji, inšpekcijske službe in drugi zainteresirani.

Točke MDDSZ za VZD področje:
GZS ZGIGM je začela pri MDDSZ postopek po 5. in 10. členu Pravilnika o stalnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu.

Več informacij:
Valentina Kuzma, GZS ZGIGM, valentina.kuzma@gzs.si, 01 5898 246

Kotizacija
NEČLANI:       60 EUR + DDV
ČLANI GZS:   50 % POPUST

Kotizacijo nakažite pred dogodkom na TRR 02924-0017841495 NLB, sklic št. 2140 + matična ali davčna številka podjetja. Fakturo vam izstavimo po dogodku. Potrdilo o plačilu kotizacije prinesete prosim na dogodek.
V kotizaciji je všteto osebna prisotnost na dogodku, gradivo za udeležence, pogostitev, potrdilo o udeležbi in organizacija dogodka.
Prijave pošljite do vključno 14.1.2015.
Število mest: 100.

Prijave:
e naslov: zgigm@gzs.si  
fax:           01 5898 100
 

Dostop in parkiranje: 
Parkiranje je za obiskovalce GZS brezplačno in je do zasedenosti prostih parkirnih mest dovoljeno v kletnih prostorih GZS (1. Garaža) in na zunanjem parkirišču GZS

OZADJE TEME:

V okviru mednarodnega projekta Dissemination project EFBWW-FIEC "Guide for developing a H&S management system” and “Information modules for the safer handling of asbestos”, ki je predvidel organizacijo prve mednarodne delavnice v aprilu 2014, in sicer na GZS v Ljubljani v organizaciji GZS ZGIGM (več od dogodku tukaj) je Evropska komisija zagotovila po nekaj letih tudi slovenski prevod 4 publikacij z vsebino, ki se nanaša na odkrivanje azbesta in pravilno ravnanje z azbestom v gradbeni panogi; i.d. pri odstranjevanju gradbenih odpadkov, rušenju, sanaciji stavb, ipd.  Predstavitev prevoda publikacij v slovenskem jeziku je potekala v Bruslju 14.11.2014 na zaključni konferenci prej omenjenega projekta. 4 publikacije so v tiskani in pdf obliki so na voljo splošni javnosti in gradbenim delavcem, ki se niso zaposleni pri izvajalcih del, katerim je izdano dovoljenje za odstranjevanje azbesta za odstranjevanje določenih kategorij materialov povezanih z azbestom. Publikacije lahko snamete na spletnem naslovu tukaj.

Preberite tudi: Vpliv azbesta za zdravje (Klinični inštitut za medicino dela,  prometa in športa)


 

Fotogalerija