Zapri

Novice


Arhiv: WE-EEN - Wizard of the environmnent, the Enterprise Europe Network

Evropski projekt WE-EEN (Wizard of the environmnent, the Enterprise Europe Network), ki se financira iz programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske komisije, se osredotoča na obvladovanju okoljskih vidikov poslovanja v  malih in srednjih podjetjih, ki poslujejo v sektorjih:

  • ravnanja z odpadki;
  • proizvodnje elektronskih in električnih komponent in
  • kjer se srečujejo s postopki površinske obdelave materialov.

Z Izvajanjem aktivnosti, predvidenih v  projektu WE-EEN izboljšujemo seznanjenost  MSP v imenovanih sektorjih, z različnimi okoljskimi orodji in olajšujemo njihov dostop do strokovnih ponudnikov okoljskih storitev. Ob sodelovanju s ponudniki okoljskih storitev lahko podjetja razrešijo morebitne dileme, ki se pri njih pojavljajo v povezavi z ravnanjem z odpadki, odpadnimi vodami, emisijami v zrak, ukrepi energijske učinkovitosti, administrativnimi postopki na področju okolja, obvladovanjem okoljskih stroškov in prihrankov ter ravnanjem z nevarnimi snovmi in njihovim skladiščenjem.

WE-EEN je osnovan na razširjenem partnerstvu projekta GREEN. Uporablja preverjene metodologije, dobre prakse GREEN, ter izkorišča tudi sinergije, ki jih prinašajo drugi sorodni projekti.

Konzorcij projekta, ki ga vodi Unioncamere Veneto je sestavljen iz partnerjev, ki izhajajo tako iz raziskovalne sfere kot tudi gospodarskih zbornic iz Italije, Nemčije, Romunije, Grčije, Bolgarije, Slovenije, Črne Gore, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Vsi partnerji so člani Enterprise Europe Networka. Podrobnejše informacije o  aktivnostih, ki se izvajajo so objavljeni na spletni strani projekta WE-EEN.

 

 

Fotogalerija