Združenje kemijske industrije

Novice


Arhiv: 2. DAN DELODAJALCEV - podpisan tudi memorandum Iniciativa za zdrava delovna mesta

2. DAN DELODAJALCEV. je bil posvečen tematikam, izpostavljenim na zadnjem Vrhu gospodarstva: znižanju stroškov dela, prožnosti pri zaposlovanju in odpuščanju, ukrepom v smeri stimulacije dela in destimulacije nedela. V okviru konference je bil slavnostno podpisan memorandum Iniciativa za zdrava delovna mesta, ki predstavlja strateško in načelno zavezo podjetij za promocijo zdravja na delovnem mestu.