Združenje kemijske industrije

Novice


Odprtje dostopa do raziskovalne infrastrukture Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC EC) odpira svojo znanstveno infrastrukturo akademijam in raziskovalnim skupnostim, industriji, malim in srednje velikim podjetjem ter splošneje javnemu in zasebnemu sektorju.

Odprtje dostopa do raziskovalne infrastrukture je del strategije Skupnega raziskovalnega središča za povišanje diseminacije znanosti, povečanje tekmovalnosti in ustvarjanje povezav med raziskovalnimi skupnostmi in industrijo. Raziskovalna infrastruktura nudi možnosti delovanja na različnih področjih: jedrska varnost, kemija, bioznanost, fizikalne vede, IKT in trajnostni razvoj.

V pilotni fazi odpirajo vrata 3 italijanske institucije, v katerih bo moč raziskovati predvsem na področju varnosti stavb in nanotehnologije. Preostalih 38 evropskih institucij bo postopoma zagotovilo dostop po zaključku pilotne faze do 2018.

Predvideni sta dve vrsti dostopa do raziskovalne infrastrukture. Prva je namenjena predvsem univerzam, raziskovalnim inštitutom ter MSP-jem za raziskovanje na področjih strateških prioritet JRC in EU (znanstvena in socioekonomska pomembnost na evropski ravni) na področju standardizacije, integracije in kohezije ter trajnostnega razvoja. Predvidena je brezplačna uporaba, razen v primeru dodatnih in večjih stroškov za JRC. Druga vrsta dostopa je namenjena industriji in profitnim organizacijam. V tem primeru je uporaba infrastruktur odplačna, predvideno pa je kritje vseh stroškov.

Več informacij najdete na spletni strani Open access to JRC Research Infrastructures  (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access).

Fotogalerija