Zapri

Pregled Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja, Ljubljana, 14. 11. 2018


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz. registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je da dnu te strani).

Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

ZRS nudi naročilo paketa vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, ki ga lahko naročijo le člani ZRS in ki vsebuje:

 • Vzorec dokumentov:
  • Notranji akt o postopkih izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
 • Vzorec obrazcev:
  • pregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna oseba
  • pregled stranke, ki je gospodarski subjekt – pravna oseba – poenostavljeni pregled
  • pregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost
  • pregled stranke, ki je samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost – poenostavljeni pregled
  • pregled stranke, ki je tuj sklad ali tuja ustanova
  • pregled stranke, ki je subjekt, ki nima deležev ali ustanova
  • pregled stranke, ki je fizična oseba
  • pregled stranke, ki je fizična oseba – poenostavljeni pregled
  • za prijavo pooblaščenca in namestnika za pošiljanje na UPPD
  • seznam zaposlenih, ki ga zaposleni podpišejo, ko se seznanijo z notranjim aktom in oceno tveganja
 • Pripomočka:
  • Evidenca – popis strank z oznako tveganja
  • Primer programa izobraževanja
  • Seznam izvedenih aktivnosti/ukrepov v letu ____ po ZPPDFT-1 

Cena paketa: 210,00 EUR + DDV

Obrazec za naročilo paketa >>