Zbornica računovodskih servisov

Aktivnosti ZRS v času epidemije Covid-19


Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 je v marcu 2020 čez noč ustavila svet. Žal je epidemija je vplivala tudi na delo računovodskih servisov in strokovne službe ZRS. 
ZRS je nekaj planiranih projektov začasno zaustavila in vso energijo usmerila v aktivnosti za podporo članov v času koronavirusa.

Tudi v času koronavirusa je ZRS spremljala zakonodajo in v skladu s sprejetimi pravili zakonodajnega postopka podajala pripombe, predloge in svoje mnenje o predpisih preko GZS. ZRS je poslala dva ločena predloga amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo, kar se je odrazilo v nekaterih sprejetih predlogih ZRS.
Dodatno je za svoje člane pripravljala orodja in nasvete za pomoč pri njihovem poslovanju.

ZRS je prejela ogromno število vprašanj in predlogov v zvezi z reševanjem težav, v katerih so se znašli računovodski servisi, kot tudi njihovi naročniki. S pomočjo strokovnjakov Pravne službe GZS in Infopike smo se trudili, da bi na vprašanja članov ZRS čimprej odgovorili. Na tem mestu se vam zahvaljujemo za vse informacije, vprašanja in predloge, ki ste nam jih pošiljali, saj smo na ta način lažje usmerjeno izvajali naše aktivnosti.

Zavedamo se, da naše delo pri reševanju težav, ki jih povzročila ta kriza, še ni končano, zato bomo nadaljevali v iskanju rešitev.

Sporočila za javnost ZRS v času koronavirusa

V letu 2021 je:

 • Obisk spletnih strani povprečno 20.348 ogledov na mesec 
 • FB všečkov več za 9,4 % ter LinkedIn sledilcev za 47,4 %
 • Poslanih 378 e-novic ZRS (553 v 2020, 69 v 2019 e-novic ZRS)


Aktivnosti za člane ZRS

ZRS - Pregled interventnih ukrepov

Obvestila članom ZRS

 • Odgovor MDDSZ: Subvencioniranje dviga minimalne plače, 6. 4. 2021
 • Kritična infrastruktura in delo računovodskih servisov, 31. 3. 2021
 • Novo poročanje VIRIZV in excel za vnos podatkov in izdelavo datoteke VIRIZV.DAT, 1. 2. 2021
 • Odgovori AJPES in FURS na pogosta vprašanja članov ZRS, 22. 1. 2021
 • Odgovor MDDSZ na zaprosilo GZS za ponoven preudarek glede upoštevanja poslovne uspešnosti kot pogoja za pridobitev pravice do kriznega dodatka, 20. 1. 2021
 • Odgovori FURS na vprašanja članov ZRS, 8. 1. 2021
 • Odgovori FURS na vprašanja članov ZRS, 29. 12. 2020
 • FURS: Nepravilnosti stanj na e-Karticah, 21. 8. 2020
 • Vaša vprašanja in odgovori: Kako je z delom na domu v izrednih okoliščinah? VZORCI OBRAZCEV, 18. 3. 2020
 • Priporočila članom ZRS v zvezi s pojavom širjenja koronavirusa, 11. 3. 2020

Dopisi inštitucijam

 • Dopis ZRS na MGRT in MF: Predlog za podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil, 30. 11. 2021
 • Dopis ZRS na DZ: ZRS predlogi amandmajev na Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja omilitev obvladovanje okrevanje in odpravo posledic COVID-19, 17. 12. 2021
 • Vprašanje ZRS na Zavod za zaposlovanje: Izdaje sklepov za skrajšan delovni čas po PKP9, sept. 2021
 • Dopis ZRS na FURS: Odločbe o vračilu sredstev iz naslova PKP zakonodaje, junij 2021
 • Dopis ZRS na MF in FURS: Podjetja v težavah, julij 2021
 • Dopis ZRS na Slovenski podjetniški sklad: Mikrokrediti za dejavnost 69.200, maj 2021
 • Dopis ZRS na MGRT: Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva - računovodski servisi, 30. 3. 2021
 • Delovanje državnega svetnika (predstavnik GZS): Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020
 • Delovanje poslancev: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020
 • Dopis ZRS na MF: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 17. 2. 2021
 • Dopis ZRS na FURS: Moteno delovanje sistema eDavki, 9. 2. 2021
 • Dopis ZRS na MF: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 4. 2. 2021
 • Dopis ZRS na MGRT in M. Lahovnik: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 4. 2. 2021
 • Dopis ZRS na MF: Moteno delovanje sistema eDavki, 29. 1. 2021
 • Dopis ZRS na MF: Datoteka VIRIZV.DAT, 29. 1. 2021
 • Dopis ZRS na ZRSZ: Težava na portalu za delodajalce, 29. 1. 2021
 • Dopis ZRS na FURS: Klici FURS iz skritih številk, 28. 1. 2021
 • Dopis ZRS na FURS: Nedostopnost FURS, 26. 1. 2021
 • Dopis ZRS M. Lahovniku: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 15. 1. 2021
 • Dopis ZRS na MGRT in MNZ: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 15. 1. 2021
 • Dopis ZRS na MGRT in MNZ: Pobuda ZRS za podaljšanje roka za oddajo letnih poročil za 2020, prvič 8. 1. 2021
 • Dopis ZRS na FURS: Vprašanja članov Zbornice računovodskih servisov, 5. 1. 2021
 • Dopis ZRS na MGRT, MF in Kabinet predsednika vlade: Odziv GZS-Zbornice računovodskih servisov na poziv Ministra za zdravje k popolnemu zaprtju gospodarstva, 9. 12. 2020
 • Dopis ZRS na DZ, Vlada RS, MGRT, MF: Pripombe in predlogi ZRS na predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (EVA 2020-1611-0028), 30. 3. 2020
 • Veliko število telefonskih pogovor s člani in inštitucijami

Seminarji in delavnice ZRS

Ankete med člani ZRS

 • E-anketa ZRS o stanju dela v računovodskih servisih v covid razmerah, 6. 1. 2021
  Prejetih 121 odgovorov.  Na podlagi rezultatov je ZRS pripravila Sporočilo za javnost: ZRS opozarja na nujnost podaljšanja roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, 15. 2. 2021
 • E-anketa ZRS o podaljšanju roka za predložitev letnih poročil za 2020, 22. 12. 2020
  Prejetih je bilo 215 odgovorov. Na podlagi rezultatov ankete je ZRS poslala dopis na MGRT in MNZ v katerem je predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil na 31. 5. 2021.

Družbe za odkup terjatev, 2020

ZRS je aprila 2020 zaznala, da računovodske servise skrbi, kaj se bo zgodilo s plačilno disciplino, predvsem s plačili za storitve računovodenja. Zato se je ZRS obrnila na nekaj družb za odkup terjatev, s katerimi je ZRS želela skleniti krovno pogodbo, vendar so bili pogoji, ki so jih postavili, za naše člane nesprejemljivi. Na tem področju se še vedno išče rešitev.


Vavčer za izvajalce računovodskih storitev, 2020

ZRS je aprila 2020 na Slovenski podjetniški sklad poslala predlog za izdajo vavčerja namenjenega izvajalcem računovodskih storitev, s katerim bi sofinancirali ure, ki ste jih porabili za pojasnjevanje in izvajanje korona-zakonodaje vašim strankam. Predstavili smo jim problematiko s katero ste se soočali ter pomen računovodij, ki v tem času ni bil zgolj pomoč podjetjem in podjetnikom temveč je imel širši družbeni kontekst. Žal predlog ZRS ni bil sprejet.


GZS orodja za člane