Zbornica računovodskih servisov

Aktivnosti ZRS v času koronavirusa

 

Tudi v času koronavirusa Zbornica računovodskih servisov v okviru GZS spremlja zakonodajo in v skladu s sprejetimi pravili zakonodajnega postopka podaja pripombe, predloge in svoje mnenje o predpisih, ki zadevajo računovodsko stroko ter za svoje člane pripravljala orodja in nasvete za pomoč pri njihovem poslovanju.

Situacija v povezavi s koronavirusom COVID-19 zadnjih nekaj mesecev je krojila aktivnosti na ZRS. Prejeli smo ogromno število vaših vprašanj in predlogov v zvezi z reševanjem težav, v katerih ste se znašli računovodski servisi, kot tudi vaši naročniki. Ker je čas ključnega pomena, smo se trudili, da bi na vaša vprašanja s pomočjo Pravne službe GZS ter strokovnjakov na Infopiki čimprej odgovorili.


V času izrednih razmer smo bili dnevno v stiku z vodstvom AJPES-a in FURS-a z namenom usklajevanja, pojasnjevanja in izvajanja ukrepov. Svoje predloge in pripombe smo podali tako znotraj predlogov in pripomb GZS, kakor tudi z dvema ločenima predlogoma amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo, kar se je odrazilo v nekaterih sprejetih predlogih ZRS.

Pripravili smo pripomočke in nasvete (pregled interventnih ukrepov na podlagi ZUIZEOP in sprememb, ki jih je prinesla novela ZIUZEOP-A, povzetki Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, obračun računovodskih storitev), za katere upamo, da so vam bili v pomoč. Ažurno smo vas obveščali o novicah različnih institucij preko spletnih straneh ZRS.

Zaznali smo tudi, da vas skrbi kaj se bo zgodilo s plačilno disciplino, predvsem s plačili za storitve računovodenja, zato smo se obrnili na nekaj družb za odkup terjatev, s katerimi je Zbornica računovodskih servisov želela skleniti krovno pogodbo, vendar so bili pogoji, ki so jih postavili, za naše člane nesprejemljivi. Na tem področju še vedno iščemo rešitev.

Prav tako smo na Slovenski podjetniški sklad smo poslali predlog za izdajo vavčerja namenjenega izvajalcem računovodskih storitev, s katerim bi sofinancirali ure, ki ste jih porabili za pojasnjevanje in izvajanje korona-zakonodaje vašim strankam. Predstavili smo jim problematiko s katero ste se soočali ter pomen računovodij, ki v tem času ni bil zgolj pomoč podjetjem in podjetnikom temveč je imel širši družbeni kontekst. Žal naš predlog ni bil sprejet.

Zavedamo se, da naše delo pri reševanju težav, ki jih povzročila ta kriza, še ni končano, zato bomo nadaljevali v iskanju rešitev.

Na tem mestu se vam zahvaljujemo za vse informacije, vprašanja in predloge, ki ste nam jih pošiljali, saj smo na ta način lažje usmerjeno izvajali naše aktivnosti.

Pregled aktivnosti, orodij in nasvetov: