Zapri

Za člane Podjetniško trgovske zbornice smo 17. novembra 2022, organizirali posvet


Predstavitev in izvajanje novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v praksi

Udeleženci so se seznanili z novostmi, ki jih v poslovanje podjetij prinaša nov Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki je bil v objavljen Uradnem listu št. 130/2022 in je pričel veljati 26. 10. 2022, uporabljati pa se začne 26. 1.2023. Udeleženci so imeli priložnost, da se pravočasno seznanijo z vsebino spremenjenih obveznosti, ki jih bodo po novem imeli do potrošnikov.

Spremembe, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi:

  • z nepoštenimi poslovnimi praksami;
  • z neskladnostjo blaga pri prodajni pogodbi (hierarhija uveljavljanja zahtevkov,  sprememba rokov za odpravo neskladnosti, pravice do zavrnitve. ...);
  • s prepovedjo t.i. dvojne kakovosti blaga;
  • z uvedbo glob v odstotku letnega prometa v primeru nekaterih čezmejnih kršitev;
  • s pravili v zvezi z digitalnimi vsebinami in digitalnimi storitvami, dobavi blaga z digitalnimi elementi, spletnimi tržnicami...)....

so predstavili: g. Luka Omerzel, vodja sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) s sodelavci.

ZVPot-1GRADIVO MGRT, ki je bilo predstavljeno na posvetu

Na posvetu so udeleženci in  predstavniki Podjetniško trgovske zbornice izpostavili, da novosti ZVPot-1 odpirajo nova vprašanja glede obveznosti, ki jih ta zakon podjetjem nalaga. Nekatere predpisane obveznosti pa so nesorazmerne in ne upoštevajo okoliščin v katerih morajo poslovati podjetja, čeprav nanje nimajo vpliva. 

Predstavitvi novosti, ki jih v poslovanje podjetij prinaša ZVPOT-1 so sledila številna vprašanja, saj želijo člani zagotavljati visok standard varstva pravic potrošnikov, pri čemer za učinkovito izvajanje predpisanih obveznosti potrebujejo ustrezna dodatna pojasnila pristojnih.

Predstavniki GZS-Podjetniško trgovske zbornice so ob tej priložnosti izpostavili, da je bilo v povezavi z ZVPot-1 v zadnjem času nekaj podzakonskih aktov objavljenih v Uradnem listu, brez predhodne javne obravnave. Kljub razumevanju, da je nekatere določbe treba zgolj uskladiti z določbami ZVPOT-1 so izpostavili, da bi bilo koristno, če bi s prenovo podzakonskih aktov spremenili tudi kakšno drugo določbo na način, da bi razjasnili katero od dilem, ki jih imajo podjetja pri izvajanju predpisanih obveznosti. Verjamemo namreč, da bi z vključevanjem strokovne javnosti lahko ustvarili boljši normativni okvir.

V želji, da se v procesu sprejemanja pravilnikov podjetjem omogoči pregled in sooblikovanje njihove vsebine, so predstavnike MGRT povabili k okrepitvi konstruktivnega sodelovanja. Ob tem so izpostavili uvodno misel iz Smernic za vključevanje javnosti v pripravo predpisov: »Poslanstvo državne uprave je učinkovito zagotavljanje javnih storitev za ljudi. To pa lahko počne le, če z ljudmi dejansko sodeluje, jih posluša in upošteva. Za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov je vključevanje javnosti v njihovo pripravo torej preprosto nujno.«

V Podjetniško trgovski zbornici skupaj s člani verjamemo, da je pri pripravi predpisov v sodelovanju s podjetji mogoče sprejemati bolj pretehtane rešitve, vnaprej identificirati pasti in nenamerne posledice predpisa, ki se kasneje lažje implementira v praksi. Odgovore v zvezi z odprtimi dilemami in vprašanji pa bi pristojni z MGRT in inšpektorata morali uskladiti še pred začetkom uporabe novega ZVPot-1.

Imate vprašanje?
Sporočite nam ga, da za vas pridobimo pojasnilo pristojnih.