Podjetniško trgovska zbornica

Odprava administrativnih ovir


Veter v jadra malega gospodarstva!


Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 (v nadaljevanju: Program OAO 2009) je prvi pravi poizkus deregulacije z jasnimi cilji, strategijo in metodologijo za oceno stroškov, ki jih povzročajo pretirana birokratizacija postopkov ter nepremišljeni, nesorazmerni in predvsem nepotrebni ukrepi.

Administrativno breme za gospodarstvo pomeni zgolj strošek. Strošek, ki ga mora nositi podjetje in je neupravičen, saj bi ob pravočasni oceni (ne)potrebnosti oz. utemeljenosti določenega ukrepa ali pravila lahko ta strošek znižali ali v celoti odpravili. Temeljni cilj OAO je, da se že v fazi sprejemanja nove ter ob spreminjanju obstoječe zakonodaje ugotovi, kakšna bremena določene zahteve predstavljajo za gospodarstvo in ali jih je mogoče odpraviti oziroma vsaj zmanjšati tako, da ne bodo predstavljala resnejših in dolgoročnih ovir za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Pri tem je še posebej pomembno, da se upošteva značilnosti malih podjetij, saj bremena in nepotrebni stroški, ki zaradi tega nastanejo, najbolj ovirajo in onemogočajo prav ta segment gospodarstva.

Po izvedenih meritvah strokovnih služb Ministrstva za pravosodje in javno upravo (prej Ministrstvo za javno upravo) v letu 2011 je bilo ugotovljenih za 1,5 milijarde EUR administrativnih bremen. V kolikor bi dosegli cilj znižanje teh administrativnih bremen za vsaj 25 % bi to lahko pomenilo 350 milijonov EUR prihrankov za gospodarstvo. Kar obenem lahko pomeni dodatnih 350 milijonov EUR za vlaganje v razvoj in raziskave, za vlaganja v infrastrukturo in tudi za izboljšanje likvidnosti podjetij. To je cilj, ki mora biti prioriteta. Največ administrativnih bremen je po ocenah na področju delovnega prava in delovnih razmerij, okolja, gospodarstva (gospodarstvo je vse skupaj) in financ.

V letu 2011 je bila predvidena sprememba 611 predpisov z različnih področij, ki so na takšen ali drugačen način obremenjevala ali še obremenjujejo gospodarske subjekte. Gospodarska zbornica Slovenije že od začetka projekta »MINUS 25« aktivno sodeluje z Ministrstvom za javno upravo, hkrati pa vse deležnike vseskozi opozarja na prenormiranost slovenske zakonodaje, slabo odzivnost javnega sektorja in administrativnega aparata pri uradni komunikaciji oziroma opravljanju uradnih dejanj za gospodarstvo ter na tehnološke neustreznosti določenih postopkov. Pri tem je seveda tudi čas, ki ga taki postopki zahtevajo od podjetij, v sedanjih tržnih razmerah še večjega pomena.


Avtor: GZS