Podjetniško trgovska zbornica

Program 1. Vrha malega gospodarstva


Veter v jadra malega gospodarstva!


 

Ura

 

Izvajalec

13.30 – 14.00

Prihod in registracija udeležencev

 

Uvodni del

14.00 – 14.02

Pozdrav in predstavitev namena srečanja

moderatorka

14.02 – 14.04

Uvodni pozdrav GZS

Mag. Samo Hribar Milič

14.04 – 14.06

Uvodni pozdrav MGRT

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovan Žerjav

Vsebinski del

14.06 – 14.16

Uvodna vsebinska prestavitev – problematika malega gospodarstva v Sloveniji

Predsednik UO PTZ, mag. Brane Lotrič

14.16 – 14.25

Video kolaž izjav podjetnikov

 

14.25 – 14.35

Akt za mala podjetja

vodja Predstavništva EK za Slovenijo, Nataša Goršek Mencin

14.35 – 14.50

Akcijski načrt za izvajanje akta za mala podjetja 2012 -2013

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovan Žerjav

14.50 – 15.05

Nagovor ministrov

mag. Andrej Vizjak, dr. Žiga Turk, dr. Senko Pličanič, Zvonko Černač in Franci Bogovič

15.05 – 16.00

Razprava – vprašanja udeležencev VMG

odgovarjajo ministri, predstavniki bank, itd.

16.00 – 16.05

Povzetek z zaključki

Delovno predsedstvo

16.05 -

Zaključni pozdrav in zahvala ter vabilo na sprejem za goste

 

Teme:

  • Viri financiranja
  • Internacionalizacija
  • Trg dela
  • Siva ekonomija, delo na črno
  • Odprava administrativnih ovir
  • Kompetence MSP
  • Plačilna nedisciplina

Delovno predsedstvo

  • Vida Kožar, direktorica GZS PTZ
  • Amadea Dobovišek, članica UO ZPSD
  • Staša Baloh Plahutnik, direktorica OZ Zasavje

Avtor: GZS