Zapri

23. Kongres izvajalcev računovodskih storitev kot eden večjih poslovnih dogodkov letos

10. 10. 2021
23. Kongres izvajalcev računovodskih storitev kot eden večjih poslovnih dogodkov letos | Davki in računovodstvo (dara.si)

V Zbornici računovodskih servisov je včlanjenih 500 podjetij. Na slovesni podelitvi so trije člani prejeli certifikat strokovni vodja računovodskega servisa. Zbornica deluje v okviru GZS, ki združuje 6.000 podjetij in je predstavnik interesov slovenskega gospodarstva.

Otvoritev 23. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov je opisal časovni lok izvajanja računovodskih storitev, v katerem je potekal kongres:  »Za nam je zahtevno obdobje, ki smo ga uspešno izpeljali, čakajo nas še novi izzivi.« Da je računovodska stroka v tem času nepogrešljiva, je poudaril mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije: »Sodelovanje v teh časih je zelo pomembno, še posrebaj, ko nas nekatere zadeve prehitevajo, kot na primer neobičajno zviševanje cen energentov. Imamo pa napovedano 6% gospodarsko rast, preveva nas neka pozitivna energija, tudi po zaslugi računovodij.«

Predavanja na kongresu lahko uvrstimo v tri sklope. Ena so bila namenjena predstavitvam državnih organov, druga strokovnim področjem, tretja pa tistim, ki z računovodskimi servisi sodelujejo v verigi vrednosti.

Predlogi države na 23. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

Člani v zbornici sodelujejo tudi tako, da jih ta povpraša po mnenjih glede različnih predlogov, ki jih ta potem posreduje pristojnim državnim organom. Nekateri od predlogov državnih organov, ki zadevajo računovodje, so bili predstavljeni na kongresu.

Mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance se je navezala na načrt za okrevanje in obnovo. V njem ni davčnih ukrepov, zato se ti prilagajajo ukrepom na socialnem, zdravstvenem in ekološkem področju. Ne gre pa brez poenostavitve davčnega sistema, ki spodbuja prostovoljno poravnavanje davčnih obveznosti. Predlogi pripravljeni na podlagi priporočil OECD za zmanjšane obdavčitve dela ob ohranjanju in spremembah obdavčitve kapitala, se obravnavajo v Državnem zboru v ZDoh-2. Predlog za socialno kapico pa je bil iz obravnave umaknjen.

Dr. Katja Triler Vrtovec, državna sekretarka za področje debirokratizacije, je opozorila na počasnost čiščenja predpisov 1% letno. Prihodnji Uradni register Republike Slovenije bo zagotavljal prečiščevanje, za katero bo veljalo načelo zaupanja (za napake odgovarja Uradni list). Dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o., je predstavil še tretji predlog predpisa, za e-račune. Zakonodajalec je celovito naslovil vse elemente: obravnavo podatkov, naslavljanje in dostavo (rešitve e-slog, register-e poslovanja in ponudniki e-poti). Predlog zakona je bil v javni obravnavi maja, potem pa umaknjen v nadaljnje usklajevanje.

Več udeležencev kongresa je napovedane rešitve pozdravilo kot praktične in uporabne. V kolikor bodo te zaradi političnih razlogov ostale v predalih, lahko zbornica tudi v prihodnje posreduje pri državnih organih glede predlogov rešitev in tako prispeva k trajnostnemu razvoju poslovnega okolja.

Strokovna predavanja na 23. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev

Računovodski servisi se pri svojem delu s strankami srečujejo tudi z široko paleto situacij, ki se pojavijo le redko in zato zahtevajo pozornost in sodelovanje z drugimi strokami.

Na predavanju o poslovni goljufiji se je Iva Inkret Markovinovič, odvetnica dotaknila odgovornosti fizičnih oseb znotraj gospodarskega kazenska prava. Poslovna goljufija nastopi, ko se storilec ne usmerja k doseganju gospodarskega cilja temveč k doseganju protipravne koristi. Izpostavljamo tole opozorilo predavateljice zakaj je pomembno, da poteka v primeru poslovne goljufije kazenski postopek: »V kolikor poteka kazenski postopek se s stečajem ne znebi odgovornosti in obveznosti povračila škode, za razliko od civilnega postopka.« ter pogosto sodno prakso, ko nastopi kaznivo dejanje šele po sklenitvi pogodbe, in v zvezi s tem je svetovala, kako naj računovodja to tveganje obvladuje.

Tamara Kek, Odvetniška pisarna Tamara Kek in partnerji d.o.o., je predstavila obdavčitev dednopravnih pogodb in dedovanja. Dednopravna pogodba civilnega prava izvira iz obligacijskega zakonika. Takšne pogodbe so pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba. Pri davčni obravnavi sklenjene pogodbe je pomembna novost: »Da se pogodba o preužitku ne obdavčuje z dohodnino ob sklenitvi pogodbe, določa odločba Vrhovnega sodišča, ki spreminja stališče FURS.« Več tukaj. Sodba se nanaša tudi na kapitalski dobiček oziroma odsvojitev kapitala. Pravna strokovnjakinja meni, da sodba VSRS ni presenečenje, saj so določbe zakonodaje jasne.

Kje v IPI se prikažejo prihodki, je prikazala Ksenija Prosen, Rocon d.o.o. . Opozorila je na izjemnost drugih prihodkov, saj se prihodki razvrščajo med finančne in poslovne prihodke (znotraj katerih so tudi drugi poslovni prihodki), drugi prihodki pa vsebujejo poslovne dogodke, ki ne izhajajo iz poslovanja podjetja. Marija Tomc Muc, Bonus akademija d.o.o. in Rade Obradović, Rocon, sta za EBIT, EBITDA, EVA, ROE in kazalnike likvidnosti podala več različic izračuna. Kljub vsej težnji k digitalizaciji, si ne moremo privoščiti, da nam program razlaga kazalnike, če ne poznamo ozadja njihovega izračuna. Pri javnih razpisih lahko podjetje doseže tretjino točk na podlagi bonitetnih ocen.

Mag. Andreja Bajuk Mušič, Zveza RFR je opozorila, kdaj napaka nastopi v prehitri pripoznavi prihodkov. Sprememba računovodske ocene se uporabi, če nastopijo nova dejstva in okoliščine v obdobju, za katerega poročamo. Napaka je, ko sprememb dejstev in informacij, ki vplivajo na pravilno izkazovanje ne zaznamo, pa so nam bili na voljo na dan sestavljanja računovodskih izkazov. Pri mikro podjetjih, ki oddajo izkaze na AJPES za enoten namen, velja poseben način popravka napake, potrebno je tudi pojasnjevanje FURS. Bruto način izkazovanja plač je obvezen z novimi pravili o povračilih boleznin zaradi COVID-19. Za nazaj, če so ti zneski nepomembni, ni potrebno popravljati, za naprej pa je potrebno obračunati plače po bruto principu.

Mag. Tanja Urbanija, BDO svetovanje d.o.o. je glede novosti DDV opozorila, da se zaradi prometa iz leta 2020 iz naslova prodaje blaga v druge članice EU na daljavo ali opravljanja storitev v drugih članicah EU na daljavo, v znesku 10.000 evrov ali več, če zavezanec prej ni bil registriran v sistem mini vem, registrira v OSS, z zamudo, in sicer če se prodaja v tujino in to fizičnim osebam. Primer udeleženke kongres je, da so od 1. 7. do 16. 9. prodajali s slovenskim DDV, nato se je delal storno računa po mesecih (preveč računov je bilo, da bi delali storno za posamezni račun), in po dogovoru s FURS dobili nazaj DDV, ki je bil plačan v Sloveniji, ter se bo konec meseca poročal in plačal DDV v članice EU.

Opravljanje dela v tujini skozi davčni in pravni vidik je obravnavala mag. Sabina Lamut, LamutS d.o.o. . Rešitve glede obdavčitve opravljanja dela v tujini so odvisne od nacionalne zakonodaje, časa opravljanja dela, rezidentskega statusa. Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki se nanašajo vedno na neposredne davke, imajo prednost pred nacionalno zakonodajo. Izzivi pri zavezancih so glede obveznosti prijave dohodkov, vlaganja napovedi, izbire pravilne podlage za napotitev. Aljoša Bagola, je na lastni izkušnji predstavil mehanizme za izgorelost in njeno zdravljenje.

Drugi izvajalci v verigi vrednosti računovodskih storitev

Sponzorska predavanja so obsegala predstavitev programskih rešitev.

Pronet, Kranj, d.o.o., ponuja Accounting box, ki omogoča dostop do informacij od kjerkoli preko spleta. Predstavitve so imela tudi podjetja Saop o poslovnih novostih, zasnovanih skupaj z Opalom in podjetje Halcom d.d., ki omogoča digitalno potrdilo v oblaku za digitalno podpisovanje strank. Širše v okolje pa je pogledal izvršilni direktor podjetja Datalab Andrej Mertelj in se vprašal, ali lahko v post covid-19 digitalnem obdobju iz računovodskega servisa naredimo interno računovodsko službo v podjetju, ki bo izdelovala poročila za poslovodstvo. Za mikro podjetja ni potrebno za banko pripraviti računovodskih izkazov, v kolikor posluje že najmanj 2 leti, je opisala Katja Sagadin, NLB d.d.

Na kongresu je kot sponzor sodelovala naša založba. Predstavili smo certificirana izobraževanja.

 


lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz. registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani).